Skip to main content
Week
Add course

Timetable 2019 Autumn - course FAR-3002-1

FAR-3002-1
Påbygningsemne i farmasøytiske fag
Timetables for FAR-3002-1 in week 33
Week
33
Monday
12.08.2019
Tuesday
13.08.2019
Wednesday
14.08.2019
Thursday
15.08.2019
Friday
16.08.2019
08:00        
Activities in 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A2AUD2
FAR-3002-1 Forelesning
Det adaptive immunforsvaret 2. NB! Felles for FAR-2201 og FAR-3002
J.P. Cavanagh
09:00    
Activities in 09:15-10:00
09:15-10:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Intro
M. Waaseth
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U6.A2AUD2
FAR-3002-1 Forelesning
Det medfødte immunforsvaret. NB! Felles for FAR-2201 og FAR-3002
J.P. Cavanagh
10:00        
11:00          
12:00    
Activities in 12:15-13:00
12:15-13:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Intro Epi/stat
M. Waaseth
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U6.A2AUD2
FAR-3002-1 Forelesning
Det adaptive immunforsvaret 1. NB! Felles for FAR-2201 og FAR-3002
J.P. Cavanagh
 
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 34
Week
34
Monday
19.08.2019
Tuesday
20.08.2019
Wednesday
21.08.2019
Thursday
22.08.2019
Friday
23.08.2019
08:00        
Activities in 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A5AUD5
FAR-3002-1 Seminar
Forberedelse til lab OBLIGATORISK NB! Felles med FAR-3002
T. Anderssen
09:00  
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Presentasjonsteknikk
L. Småbrekke
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Seminar
Læringssti 1
M. Waaseth
 
10:00
Activities in 10:15-12:00
10:15-12:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Forelesning
Kromatografisk teori
E. Jensen
Activities in 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A5AUD5
FAR-3002-1 Forelesning
Immunoterapi. Sammen med FAR-3002.
J.P. Cavanagh
 
11:00    
12:00          
13:00
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Læringssti 0
M. Waaseth
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
GC
E. Jensen
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Risiko/effekt/bias
M. Waaseth
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Massespektrometri
E. Jensen
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Risiko/effekt/bias
M. Waaseth
13:15-15:00 FARM F2.243
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Risiko/effekt/bias
14:00
15:00        
Activities in 15:15-16:00
15:15-16:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Risiko/effekt/bias
M. Waaseth
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 35
Week
35
Monday
26.08.2019
Tuesday
27.08.2019
Wednesday
28.08.2019
Thursday
29.08.2019
Friday
30.08.2019
08:00
Activities in 08:15-16:00
08:15-16:00 FARM F1.201
FAR-3002-1 Labgruppe
LAB 1: OBLIGATORISK
T. Anderssen
M. Havelkova
T. Vasskog
09:15-10:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Intro til legemiddelanalyse og kromatografi
T. Vasskog
       
09:00  
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Forelesning
Statistikk 1
R. Primicerio
 
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Forelesning
Statistikk 2
R. Primicerio
10:00    
11:00        
12:00
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
GC-MS
E. Jensen
     
13:00
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F1.101
FAR-3002-1 Seminar
Immunoterapi NB! Felles med FAR-2201. Rom: AUD 5 på MH. Lærer: Pål J. Johnsen
J.P. Cavanagh
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Statistikk 1
R. Primicerio
13:15-15:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Statistikk 1
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
Stratifisering/ justering/ konfundering
M. Waaseth
14:00  
15:00    
Activities in 15:15-16:00
15:15-16:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Seminar
Statistikk 1
R. Primicerio
 
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 36
Week
36
Monday
02.09.2019
Tuesday
03.09.2019
Wednesday
04.09.2019
Thursday
05.09.2019
Friday
06.09.2019
08:00          
09:00
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1:Stratifisering/justering/ konfundering
M. Waaseth
09:15-11:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Stratifisering/justering/ konfundering
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Statistikk 2
R. Primicerio
09:15-11:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Statistikk 2
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Forelesning
Statistikk 3
R. Primicerio
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Statistikk 3
R. Primicerio
09:15-11:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Statistikk 3
 
10:00
Activities in 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A5AUD5
FAR-3002-1 Forelesning
LLE. NB! Felles for FAR-2302 og FAR-3002
T. Vasskog
11:00
Activities in 11:15-12:00
11:15-12:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Stratifisering/justering/konfundering
M. Waaseth
Activities in 11:15-12:00
11:15-12:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Seminar
Statistikk 2
R. Primicerio
 
Activities in 11:15-12:00
11:15-12:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Seminar
Statistikk 3
R. Primicerio
12:00
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.08.316
FAR-3002-1 Forelesning
UV-VIS, IR, fluorescens. NB! Felles med FAR-3002
 
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 FARM F2.305
FAR-3002-1 Seminar
Artikkeldiskusjon
M. Waaseth
   
13:00    
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Læringssti 2
M. Waaseth
14:00        
15:00          
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 37
Week
37
Monday
09.09.2019
Tuesday
10.09.2019
Wednesday
11.09.2019
Thursday
12.09.2019
Friday
13.09.2019
08:00      
Activities in 08:15-11:00
08:15-11:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Klinisk farmasi 2
E. Lehnbom
08:15-11:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Klinisk farmasi
 
09:00
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Forelesning
Klinisk farmasi
E. Lehnbom
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Klinisk farmasi
E. Lehnbom
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 FARM F2.243
FAR-3002-1 Gruppe 1
Gruppe 1: Klinisk farmasi
E. Lehnbom
09:15-12:00 FARM F2.122
FAR-3002-1 Gruppe 2
Gruppe 2: Klinisk farmasi
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 UNN C2.446
FAR-3002-1 Seminar
Forberedelse Lab OBLIGATORISK. NB! Felles for FAR-2302 og FAR-3002
T. Anderssen
10:00
11:00    
12:00          
13:00        
Activities in 13:15-16:00
13:15-16:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Klinisk farmasi
E. Lehnbom
14:00        
15:00        
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 38
Week
38
Monday
16.09.2019
Tuesday
17.09.2019
Wednesday
18.09.2019
Thursday
19.09.2019
Friday
20.09.2019
08:00
Activities in 08:15-16:00
08:15-16:00 FARM F1.201
FAR-3002-1 Labgruppe
LAB 2: OBLIGATORISK
T. Anderssen
M. Havelkova
T. Vasskog
       
09:00
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Forelesning
Kinetikk
G. Forsdahl
Activities in 09:00-12:00
09:00-12:00 TEO-H1 1.333
FAR-3002-1 Seminar
Gruppearbeid
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Kinetikk
G. Forsdahl
 
10:00
Activities in 10:15-12:00
10:15-12:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Forelesning
HPLC
T. Vasskog
11:00
Activities in 11:15-14:15
11:15-14:15 MH2 U.10.311
FAR-3002-1 Seminar
Gruppearbeid
12:00  
Activities in 12:15-15:15
12:15-15:15 MH2 U.10.311
FAR-3002-1 Seminar
Gruppearbeid
B.H. Garcia
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Intro PBL 1 + kildesøk
M. Waaseth
13:00  
14:00  
Activities in 14:15-16:00
14:15-16:00 FARM F2.243
FAR-3002-1 PBL-gruppe 1
Gruppe 1: PBL 1
M. Waaseth
14:15-16:00 FARM F2.302
FAR-3002-1 PBL-gruppe 2
Gruppe 2: PBL 1
 
15:00      
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 39
Week
39
Monday
23.09.2019
Tuesday
24.09.2019
Wednesday
25.09.2019
Thursday
26.09.2019
Friday
27.09.2019
08:00          
09:00
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U6.A1AUD1
FAR-3002-1 Forelesning
SPE. NB! Felles med FAR-3002
T. Vasskog
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.243
FAR-3002-1 PBL-gruppe 1
Gruppe 1: PBL 2
M. Waaseth
09:15-11:00 FARM F2.121
FAR-3002-1 PBL-gruppe 2
Gruppe 2: PBL 2
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.243
FAR-3002-1 PBL-gruppe 1
Gruppe 1: PBL 3
M. Waaseth
09:15-11:00 FARM F2.242
FAR-3002-1 PBL-gruppe 2
Gruppe 2: PBL 3
Activities in 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F2.305
FAR-3002-1 Seminar
Artikkeldiskusjon 2
M. Waaseth
Activities in 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.09.309
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Legemiddelgjennomgang 2
K.H. Halvorsen
10:00
11:00
Activities in 11:15-14:00
11:15-14:00 MH2 U.10.311
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Legemiddelgjennomgang 1
K.H. Halvorsen
   
Activities in 11:15-13:00
11:15-13:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
PBL presentasjon
M. Waaseth
12:00    
Activities in 12:15-14:00
12:15-14:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Seminar
Læringssti 3
M. Waaseth
13:00  
Activities in 13:15-16:00
13:15-16:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
T. Vasskog
 
14:00
Activities in 14:15-16:00
14:15-16:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Forelesning
HPLC-MS
T. Vasskog
     
15:00      
16:00          
Timetables for FAR-3002-1 in week 40
Week
40
Monday
30.09.2019
Tuesday
01.10.2019
Wednesday
02.10.2019
Thursday
03.10.2019
Friday
04.10.2019
08:00          
09:00          
10:00
Activities in 10:15-12:00
10:15-12:00 FARM F4.224
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Statistikk oppsummering
R. Primicerio
       
11:00        
12:00
Activities in 12:15-15:00
12:15-15:00 MH2 U.09.309
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Legemiddelanalyse spørretime
G. Forsdahl
E. Jensen
T. Vasskog
       
13:00
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Epidemiologi oppsummering
M. Waaseth
Activities in 13:15-15:00
13:15-15:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Ekstraseminar (evt.) på studentes valg av tema
M. Waaseth
   
14:00    
15:00
Activities in 15:15-17:00
15:15-17:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Seminar
Eksamensseminar, oppsummering statistikk
R. Primicerio
Activities in 15:15-17:00
15:15-17:00 FARM F2.303
FAR-3002-1 Seminar
Eksamensseminar, oppsummering epidemiologi
M. Waaseth
     
16:00      
Timetables for FAR-3002-1 in week 41
Week
41
Monday
07.10.2019
Tuesday
08.10.2019
Wednesday
09.10.2019
Thursday
10.10.2019
Friday
11.10.2019
08:00          
09:00        
Activities in 09:00-13:00
09:00-13:00
FAR-3002- Skriftlig prøve (Joint lecture)
10:00        
11:00        
12:00
Activities in 12:15-15:00
12:15-15:00 FARM F2.304
FAR-3002-1 Seminar
Seminar: Spørretime
E. Jensen
T. Vasskog
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00