Skip to main content
Week
Add course

Timetable 2019 Autumn - course HSY4407-1

HSY4407-1
Sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
Timetables for HSY4407-1 in week 42
Week
42
Monday
14.10.2019
Tuesday
15.10.2019
Wednesday
16.10.2019
Thursday
17.10.2019
Friday
18.10.2019
08:00
Activities in 08:15-10:00
08:15-10:00 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Introduksjon av emnet
R.A. Markussen
Activities in 08:15-11:30
08:15-11:30 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Helsepolitikk
R.A. Markussen
Activities in 08:15-10:00
08:15-10:00 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Sosiologiske perspektiver på helse
R.A. Markussen
Activities in 08:15-11:30
08:15-11:30 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Helse i et kulturelt perspektiv
R.A. Markussen
Activities in 08:15-13:00
08:15-13:00 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Helse i et kulturelt perspektiv
R.A. Markussen
09:00
10:00
Activities in 10:15-14:00
10:15-14:00 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Helsetjenestens organisering
R.A. Markussen
 
11:00      
12:00
Activities in 12:15-13:45
12:15-13:45 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
Sosiologiske perspektiver på helse
R.A. Markussen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timetables for HSY4407-1 in week 43
Week
43
Monday
21.10.2019
Tuesday
22.10.2019
Wednesday
23.10.2019
Thursday
24.10.2019
Friday
25.10.2019
08:00
Activities in 08:15-11:30
08:15-11:30 NARVIK_BL-D D1110
HSY4407-1 Forelesning
R.A. Markussen
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00