Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2020 Høst - emne ERN-1000-1

ERN-1000-1
Ernæring, individ og samfunn
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Kroppens oppbygging fra molekyler til organisme.

 Opptak
K. Lindgård
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1000-1 Forelesninger
Velkommen til ernæring med frokost
V.M. Fønnebø
I. Midttun
I. Rasmussen
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.07.338
ERN-1000-1 Forelesninger
Informasjon om høstens undervisningsplan
B.N. Fuglesteg
I. Midttun
 
10:00    
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Kroppens kontrollsystemer: Nervesystem og sanser. Direktesending og opptak. Se Mediasite kanal for video i Canvas.

 Opptak
K. Lindgård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Bevegelsesapparatet, anatomiske begreper. Direktesending og opptak. Se Mediasite kanal for video i Canvas.

 Opptak
K. Lindgård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Fordøyelsessystemet, anatomiske begreper. Opptak av forelesningen tilgjengelig i Canvas.
B.N. Fuglesteg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Sirkulasjons- og respirasjonssystemene. Opptak av forelesningen tilgjengelig i Canvas.
B.N. Fuglesteg
 
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Introduksjon av VITERN
G. Skeie
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Forelesninger
Forel (VITKOM) : IT-avdelingen og UB. Alt du trenger å vite om tilgjengelig teknologi og ressurser. Møte i Teams. Se egen kunngjøring i Canvas.
E. Reierth
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Kroppens kontrollsystemer: Det endokrine system. Opptak av forelesningen tilgjengelig i Canvas.
B.N. Fuglesteg
 
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (PROFKOM) : Taushetsløftet og skikkethet NB! Zoomforelesning - lenke ligger i Canvas
E.B. Pedersen
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Homeostase. Opptak av forelesningen tilgjengelig i Canvas.
B.N. Fuglesteg
       
13:00          
14:00          
15:00        
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH2 U.09.314
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.2) : Kohort 23
15:15-16:00 MH2 U.10.316
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.2) : Kohort 24
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Introduksjon til labøvelse - Kroppens organsysytemer

 Opptak
K. Lindgård
     
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Medisinsk nomenklaturlære NB! Forelesning i zoom - lenke kommer i Canvas
H. Lindekleiv
       
11:00        
12:00        
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Nyrer, urinveier, reproduksjonsorganer

 Opptak
K. Lindgård
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Helse- og ernæringskompetanse v/Kjell Sverre Pettersen

 Obligatorisk fremmøte
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-15:45
13:00-15:45 MH2 L.07.336
MH L7.113
MH L7.121
ERN-1000-1 Lab 1 med MED-1501
Lab L1(1.2) : Kroppens organsystemer Kohort F
B.N. Fuglesteg
I. Kyrrestad
K. Lindgård
P.C. Schots
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.123
MH U7.124
MH U7.125AUD9
MH U7.126AU10
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Introduksjon til samtalemetoder, ERN-3008 har undervisning for ERN-1000.
T. Enget Jensen
I. Midttun
14:00  
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (PROFKOM) : Helsevesenets oppbygging. NB! Forelesning i Zoom - lenke legges ut i Canvas
E.B. Pedersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Munnen som del av kroppen. Videoforelesning til forberedelse og link til påfølgende zoommøte legges i Canvas
J-A.K. Johnsen
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2): Case som arbeidsmåte og presentasjon av Case 1 (1.2) NB! Forelesning i zoom - lenke legges i Canvas.
E.B. Pedersen
     
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.2) : Mat og medisin- Det meste kjem gjennom munnen NB! Forelesning i zoom - lenke kommer i Canvas
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.314
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.2) : Case K23
A. Vik
10:15-12:00 MH2 U.10.316
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.2) : Case K24
G. Skeie
 
11:00        
12:00          
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH U6.SAUD
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Oppsummering av Case 1 (1.2)

 Opptak
E.S. Hadler-Olsen
K. Lindgård
E.B. Pedersen
H.K. Pettersen
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.3) : Statistikk 1 + 2 NB! Forelesning i zoom - lenke i Canvas
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.3) : Statistikk 3 + 4 NB! Forelesning i zoom - lenke i Canvas
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.3) : Statistikk 5 + 6 NB! Forelesning i zoom - lenke i Canvas
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.3) : Statistikk 7+ 8 NB! Forelesning i zoom - lenke i Canvas
T. Braaten
 
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1 -24
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1- 24 Statistikk 1 +2
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1 -24 Statistikk 3 + 4
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1 -24 Statistikk 5 +6
 
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Forel (1.3) : Statistikk 9 +10 NB! Forelesning i zoom - lenke i Canvas
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1 -24 Statistikk 9+ 10
13:00
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Kohort F (= Kohort 21- 24) Statistikk 1+ 2
T. Braaten
O. Iakunchykova
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Kohort F (= Kohort 21- 24) Statistikk 3+ 4
T. Braaten
O. Iakunchykova
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Arbeid med statistikkoppgaver uten veileder Kohort 1 -24 Statistikk 7+ 8
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
ERN-1000-1 Undervisning felles med MED-1501
Gr.arb (1.3) Kohort F (= Kohort 21- 24) Statistikk 5+ 6
T. Braaten
O. Iakunchykova
15:00
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1000-1 Forelesninger
Dysfagi og svelgevansker
B.A.K. Johansen
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Forelesninger
Introduksjon til ernæringsmodulene
I. Midttun
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
3D-printing av mat v/Inger Gislesen
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Forelesninger
Hva gjør en KEF?
I. Aune
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1000-1 Forelesninger
Smaks lab. konsistenstilpasset mat
I. Midttun
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Forelesninger
Informasjonsmøte om KEFF-forening, med studentrepresentant, v/E. Semb Gjerde. Kun oppmøte for ERN-1000
     
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
MH2 U.10.321
MH2 U.10.324
ERN-1000-1 Gruppearbeid
PROFERN - praktisk demonstrasjon. Arbeidskrav for ERN-2005, ikke ERN-1000

 Obligatorisk fremmøte
T. Enget Jensen
I. Midttun
       
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Ernæringsrelaterte folkesykdommer
M. Lukic
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Forelesninger
Caseoppgave: Eldre og ernæring
I. Midttun
C.Q. Vo
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Studiediskusjon - opplæring
I. Midttun
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Organisering av ernæringsarbeidet i helsevesenet
P. Hansson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.09.320
MH2 U.09.321
MH2 U.09.325
MH2 U.09.327
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Caseoppgave: Eldre og ernæring
I. Midttun
C.Q. Vo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.08.316
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Introduksjon til ernæringssenteret og møte med mentorgruppene
A. Dale
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Introduksjon til ernæringsutfordringer i sykehjem
I. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.08.316
ERN-1000-1 Forelesninger
Verktøy i ernæringsarbeidet
H. Nilssen
 
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U8.121
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Oppsummering av caseoppgave: Eldre og ernæring
I. Midttun
C.Q. Vo
   
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Forarbeid til seminar Eldre og ernæring, E-læringskurs
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.09.309
ERN-1000-1 Forelesninger
Introduksjon til samfunnsernæring
I. Midttun
     
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.09.309
ERN-1000-1 Forelesninger
Fritt valg? Velger vi selv hva vi spiser? Hva påvirker våre matvalg, og hvorfor er dette viktig å kunne snakke om?
I. Midttun
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Mat eller pulver?
I. Midttun
     
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH2 U.09.301
MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Mat og identitet, artikkellesing.
I. Midttun
   
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Hvorfor spiser vi det vi spiser? -Fra et psykologisk perspektiv
P.M. Aslaksen
   
10:00      
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Den sosiale betydningen av mat og måltider
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Presentasjon av artikler
I. Midttun
   
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Kommunalt folkehelsearbeid «Mat og måltider i skolen» v/W. Skallerud

 Obligatorisk fremmøte
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Ernæringspolitikk
I. Midttun
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Nasjonalt folkehelsearbeid
T. Enget Jensen
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Ernæring og folkehelse, forebyggingspotensialet
T. Enget Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MH2 U.09.301
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Kommunalt folkehelsearbeid «Hopp prosjektet» v/ L. Spets

 Obligatorisk fremmøte
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-14:00
11:00-14:00 ILP 1.005
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Forarbeid til folkehelse seminar
   
12:00      
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Sosial ulikhet i helse
C.Q. Vo
   
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-11:00
09:00-11:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Mattilsynet v/U. T. Boiesen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Kostholdsundersøkelser
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Folkehelseprosjekt.
I. Midttun
   
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-11:45
11:00-11:45
ERN-1000-1 Forelesninger
Masterprosjekt «Aktivitetsskolen i Finnmark» v/ Thea
     
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Folkehelsearbeid i fylkeskommunen v/K. H. Mortensen
     
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
ERN-1000-1 Forelesninger
PROFERN - Tema relatert til utplassering
A. Dale
 
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-1000-1 Praksisparti
PROFERN Utplassering på ernæringssenteret (UNN) og avdeling (UNN) to dager per student
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-1000-1 Praksisparti
PROFERN Utplassering på ernæringssenteret (UNN) og avdeling (UNN) to dager per student
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-1000-1 Praksisparti
PROFERN Utplassering på ernæringssenteret (UNN) og avdeling (UNN) to dager per student
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-1000-1 Praksisparti
PROFERN Utplassering på ernæringssenteret (UNN) og avdeling (UNN) to dager per student
 
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
02.11.2020
Tirsdag
03.11.2020
Onsdag
04.11.2020
Torsdag
05.11.2020
Fredag
06.11.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Forelesninger
H. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Forelesninger
Global ernæring
T. Enget Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Matsystemer
T. Enget Jensen
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppe 1
Mentorgruppesamling - PROFERN gruppe 1
I. Aune
A. Dale
10:15-11:00 MH2 U.10.308
ERN-1000-1 Gruppe 2
Mentorgruppesamling - PROFERN gruppe 2
I. Aune
A. Dale
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Kollokvieoppgaver - Case fra arbeidslivet
T. Enget Jensen
I. Midttun
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Kosthold og bærekraft -EAT rapporten
I. Midttun
 
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Ernæringsoverganger i arktis
C.Q. Vo
 
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MH2 U.08.316
ERN-1000-1 Forelesninger
Fagdag ernæring
I. Midttun
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Retten til helse
M. Storvik
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Retten til mat og vann
G. Skeie
   
11:00      
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
30.11.2020
Tirsdag
01.12.2020
Onsdag
02.12.2020
Torsdag
03.12.2020
Fredag
04.12.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-1000-1 Gruppearbeid
Gjennomgang/test av digital eksamen
R.H. Nergaard
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Evaluering/eksamensforberedelser/repetisjon
I. Midttun
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00
ERN-1000-1 Forelesninger
Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver
T. Enget Jensen
I. Midttun
 
11:00      
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-1000-1 i uke 50
Uke
50
Mandag
07.12.2020
Tirsdag
08.12.2020
Onsdag
09.12.2020
Torsdag
10.12.2020
Fredag
11.12.2020
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-14:00
09:00-14:00 KRAFT 036-2
ERN-1000 Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00