Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2020 Høst - emne FSK-2020-1

FSK-2020-1
Bærekraftig fiskeri
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
FSK-2020-1 Teknologi
Innledning: Kursets innhold, Norges plassering i internasjonalt fiske
nr 1

Dekkes av powerpoint og artikler, som legges ut på Canvas

https://uit.zoom.us/j/63520693563?pwd=alQvNXViSktqRTlHc21iMWNDQ3hWUT09

Meeting ID: 635 2069 3563
Password: 938349

 

 

J. Brinkhof
R.B. Larsen
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 1 Innledning og historie
nr 1

Topic: Forelesning nr 1 fiskeribiologi

Time: Aug 12, 2020 09:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://uit.zoom.us/j/64193112987?pwd=clMrMjgzbWRjQXJyT2FKR2l0dGYzZz09

Meeting ID: 641 9311 2987

Password: 810043

E. Berg
E.H. Hallfredsson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 NFH D-110
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Intro
Studenter møter lærere på NFH (FYSISK OPPMØTE)
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 NFH B-067
FSK-2020-1 Spill
1015-1200 Introduksjon til forvaltningsorganisering
Fishbanks (DIGITALT)

Fiskbanks utsettes til 1. september

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64534796732?pwd=V2RFTG4zT3JMUGJlVXA5MW84TTN4Zz09

Meeting ID: 645 3479 6732
Password: 389525

Pensum: 

Meld. St. 15 (2018–2019) Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018.

Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring kapittel 1 og 2.

Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Fra målebrett til kvote, Michalsen, K/K.H. Nedreaas/O. Nakken/A. Aglen/D.W. Skagen

 

 

A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 2 Bestandsoppdeling og forvaltningsenheter. Nr 3 Overskuddsproduksjonsmodeller
nr 2

Topic: Fiskeribiologi 2-3

Time: Aug 13, 2020 12:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://uit.zoom.us/j/67944330567?pwd=dHV0bzIwUXVGL0RLV0lET1lOZnYvUT09

Meeting ID: 679 4433 0567

Password: 051552

E. Berg
E.H. Hallfredsson
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-16:00
14:00-16:00
FSK-2020-1 Intro
Velkommen til FSK-2020, presentasjon av emnet (DIGITALT)

Join Zoom Meeting

https://uit.zoom.us/j/64242209952?pwd=UXJCZW1YTFUvTmFWYTlnUnJwSDhMdz09

Meeting ID: 642 4220 9952

Password: 502511

C. Armstrong
M. Aschan
E. Berg
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
R.B. Larsen
 
15:00    
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Teknologi
1: Fiskeredskapers virkemåte, 2: Trål
nr 2 (FYSISK OPPMØTE PÅ STORE AUD./STREAMING)

Her finner dere link til live streaming. Linken vil være tilgjengelig fra 60 min før forelesning:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d2016eb009cc4578918bac74f742ba5521


 Opptak
J. Brinkhof
R.B. Larsen
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Institusjoner i norsk fiskeri
nr 2

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62749289137?pwd=dGFFQTFTa3dWR1IwZFgzV3JlVlhVUT09

Meeting ID: 627 4928 9137
Password: 712260

Pensum er:  Ellinor Ostrom (2008) Design principles of robust property-rights insitutions: What have we learned? 

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Økonomi
Fritt fiske bioøkonomisk likevektsløsning forts
nr 3

https://uit.zoom.us/j/65018213593?pwd=SE02TlI5aDNINDlEVVdmY3B4WmZjUT09

Meeting ID: 650 1821 3593

Password: 694990

Flaaten kap 3

C. Armstrong
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 4 Sammensetning av en bestand og aldersbestemmelse
nr 3

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62093630392?pwd=ZndWQk1jVDR5OTR2SjVlSDlKRlYxQT09

Meeting ID: 620 9363 0392
Password: 433582

E. Berg
E.H. Hallfredsson
10:00  
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Økonomi
Introduksjon/Populasjonsdynamikk og fiske
nr 1

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67119420830?pwd=NXg1SFdDSmQyd0lBSVRDTUY1QlFCdz09

Meeting ID: 671 1942 0830
Password: 227792

 

Flaaten kompendium Kap 1 og 2 (se hele boka her)

 

C. Armstrong
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Fiskeinnsats og produksjon/Fritt fiske bioøkonomisk likevektsløsning
nr 2 (FYSISK OPPMØTE PÅ STORE AUD./STREAMING)

Flaaten kap 2 og 3

Her finner dere link til live streaming. Linken vil være tilgjengelig fra 60 min før forelesning:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d2016eb009cc4578918bac74f742ba5521


 Opptak
C. Armstrong
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Havretten
nr 3

Alf Håkon Hoel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Aug 19, 2020 12:15 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64335950265?pwd=ZDJZWmhYbjBCcGpCS3QwRkJLU0Zwdz09

Meeting ID: 643 3595 0265
Password: 743778

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
Snurrevad og not
nr 3

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/65095453113?pwd=RWljL1RVOU1ldnlPOXRKbkVOajZEdz09

Meeting ID: 650 9545 3113
Password: 063309

J. Brinkhof
R.B. Larsen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Overfiske, forvaltning og allmenningens tragedie
nr 1

Se Canvas for nærmere informasjon 

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64984970063?pwd=ZDNlZmZoUGZFc1BRNjFuTlkwZmZNQT09

Meeting ID: 649 8497 0063
Password: 960164

P. Holm
       
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 8 VPA og kohortanalyse SAM (statistiske assessment modeller)
nr 6 (FYSISK OPPMØTE FOR GRUPPE 1-6, STREAMING FOR GRUPPE 7-12)

Her finner dere link til live streaming. Linken vil være tilgjengelig fra 60 min før forelesning:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d2016eb009cc4578918bac74f742ba5521


 Opptak
E. Berg
E.H. Hallfredsson
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 5 Individvekst
nr 4

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68357573336?pwd=T3FhVXd5WHM1L2ZFdjJqdUp6cVBDUT09

Meeting ID: 683 5757 3336
Password: 136097

E. Berg
E.H. Hallfredsson
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 6 Rekruttering og Nr 7 Dødelighetsmål, beskatning og livshistorie
nr 5

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68644321762?pwd=dmgzeisvU2NLaXdVc0pFd05zWDdIQT09

Meeting ID: 686 4432 1762
Password: 008311

 

E. Berg
E.H. Hallfredsson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
FN-system og bærekraftsmål
nr 5
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
10:00  
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
Langline
nr 4

Roger B. Larsen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: FSK 2020 Fiske med langline
Time: Aug 24, 2020 12:15 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/69957561221?pwd=MWU3QzdYZ0lTK1ZoUkF3S0RnTitkQT09

Meeting ID: 699 5756 1221
Password: 035246

 

J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Fiskeriforvaltningen i havretten
nr 4 (ZOOM)
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
13:00    
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-2020-1 Teknologi
Tekniske reguleringer og seleksjon i fiskeredskaper
nr 5
J. Brinkhof
R.B. Larsen
 
15:00      
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-110
NFH D-111
Klikk for å vise/skjule alle
FSK-2020-1 Teknologi
Modellering av seleksjon
nr 6
J. Brinkhof
R.B. Larsen
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 9 Datafattige bestander
E.H. Hallfredsson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 10 Biologiske referansepunkter og bruk av disse i prognoser og råd. og Nr 11 Forvaltningsregler HCR (Harvest Control Rules)
nr 7
E. Berg
E.H. Hallfredsson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 12 Noen viktige bunnfisk bestander i norske farvann (torsk, hyse, sei)
nr 8
E. Berg
E.H. Hallfredsson
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-11:30
10:00-11:30
FSK-2020-1 Teknologi
GRUPPE 1-6 «Praktisk gjennomgang av fiskeredskaper»

Sted: Kailageret, Stakkevollveien 1 (kaia hvor «Helmer Hanssen» har base)

J. Brinkhof
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30
FSK-2020-1 Teknologi
GRUPPE 7-12 «Praktisk gjennomgang av fiskeredskaper»

Sted: Kailageret, Stakkevollveien 1 (kaia hvor «Helmer Hanssen» har base)

J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
Fishbanks fortsetter (obligatorisk)
nr 1 gruppearbeid
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
   
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-109
NFH D-110
Klikk for å vise/skjule alle
FSK-2020-1 Studentdrevne kollokvier
nr 1

ROMFORDELING GRUPPER:

Gruppe 1 og 2: A-262
Gruppe 3 og 4: A-270
Gruppe 5 og 6: A-272
Gruppe 7 og 8: D-109
Gruppe 9 og 10: D-110
Gruppe 11 og 12: D-112

Husk å følge gjeldende smittevernregler (minimum 1 m), inkl. rengjøring av rom etter bruk.

 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Økonomi
Kapitalteoretisk vinkling på fiskerier
nr 4

Flaaten kap 4

C. Armstrong
     
10:00      
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
Etikk og kvalitet
nr 7
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Seminar om bioøkonomi
nr 5

Vi gjennomgår oppgave 2.1, 2.2 og 3.1 i Flaaten

C. Armstrong
M. Boboedova
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
Hydroakustikk (bruk av ekkolodd og sonar i fiskeri og forskning)
nr 8

Roger B. Larsen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: FSK-2020 Hydroakustikk
Time: Sep 11, 2020 12:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68791637565?pwd=bW1uM0Z3Q2hoT0ZwT05CeTdycHJmdz09

Meeting ID: 687 9163 7565
Password: 506380

 

J. Brinkhof
R.B. Larsen
13:00    
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-110
NFH D-111
Klikk for å vise/skjule alle
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Oppgaveseminar fiskeribiologi (oppmøte)
nr 9

ROMFORDELING GRUPPER:

Gruppe 1 og 2: A-262
Gruppe 3 og 4: A-270
Gruppe 5 og 6: A-272
Gruppe 7 og 8: D-110
Gruppe 9 og 10: D-111
Gruppe 11 og 12: D-112

Husk å følge gjeldende smittevernregler (minimum 1 m), inkl. rengjøring av rom etter bruk.

E. Berg
E.H. Hallfredsson
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 2 innledning
E. Berg
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
Hydroakkustikk
nr 9
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Fiskeribiologi
Nr 13 Noen viktige pelagiske bestander i norske farvann (sild, makrell, lodde) og Nr 14 Noen viktige bentiske bestander i norske farvann (reke, kongekrabbe, snøkrabbe)
nr 10
E. Berg
E.H. Hallfredsson
10:00  
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 2 gruppearbeid
E. Berg
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
R.B. Larsen
13:00  
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
Lørdag
26.09.2020
Søndag
27.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 1
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 2
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 3
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 4
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 5
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 6
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 7
J. Brinkhof
R.B. Larsen
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00              
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Dag 8
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00
FSK-2020-1 Tokt
Toktresultater
E. Berg
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-067
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Seminar
C. Armstrong
M. Boboedova
 
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
FSK-2020-1 Studentdrevne kollokvier
nr 2
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Økonomi
Gordon-Schaefer modellen
nr 6

Flaaten kap 5

C. Armstrong
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 3 innledning
M. Aschan
J. Brinkhof
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
1: Garn, 2: Bio-nedbrytbare plastmaterialer
nr 10
J. Brinkhof
R.B. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
FSK-2020-1 Teknologi
1: Mesopelagisk fiskeri, 2: Snøkrabbe
nr 11
J. Brinkhof
R.B. Larsen
10:00
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Det norske juridiske rammeverket (NFD)
nr 6
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 3 gruppearbeid
M. Aschan
J. Brinkhof
 
13:00  
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
FSK-2020-1 Økonomi
Gordon-Schaefer modellen forts.
nr 7

Flaaten kap 5 forts

C. Armstrong
 
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Havressurslov mm
nr 7
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-109
FSK-2020-1 Studentdrevne kollokvier
nr 3
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Fiskefartøy økonomi
nr 8

Flaaten kap 5

C. Armstrong
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-205
NFH D-206
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Spill
Datalab økonomi
C. Armstrong
M. Boboedova
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH B-067
NFH D-111
FSK-2020-1 Spill
Tverrfaglig seminar om rådgivingsprosessen.
Green Grouper

Obligatorisk del av arbeidskrav i forvaltningsorganisering og juss. Forberedelse til innlevingsoppgave. 

A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Forvaltningplaner og arbeidsdeling
nr 8
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 4 innledning
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
R.B. Larsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Kvotesystemet
nr 9
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
10:00  
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-109
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 4 gruppearbeid
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
R.B. Larsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Økonomi
Om rente (ressursrente, monopolrente og intra-marginal rente)
nr 10

Flaaten kap 7

C. Armstrong
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH E-102-LAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Kvoter og kvotepriser
nr 9

Flaaten kap 6

C. Armstrong
 
15:00      
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Økonomi
Bioøkonomisk analyse av et fiskeri
nr 11

Brochmann artikkel

C. Armstrong
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Økonomi
Noen utvidelser av modellen og wrap-up
nr 13

Flaaten kap 8-10

C. Armstrong
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Organisasjon
Fiskeridirektoratet
nr 12
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Kvotesystemet
nr 10
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Økonomi
Seminar
nr 12
C. Armstrong
M. Boboedova
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Hvordan lage et nytt kvotesystem?
nr 11
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
13:00    
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
02.11.2020
Tirsdag
03.11.2020
Onsdag
04.11.2020
Torsdag
05.11.2020
Fredag
06.11.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Organisasjon
Del 1 Kontrollutfordinger og fiskekrim - Del 2 Oppsummering
nr 13
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 5 innledning
C. Armstrong
A.H. Hoel
   
10:00      
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 5 gruppearbeid
C. Armstrong
A.H. Hoel
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 6 innledning
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
FSK-2020 Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
 
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101-SAUD
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
nr 6 gruppearbeid
     
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
FSK-2020 Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2020-1 i uke 51
Uke
51
Mandag
14.12.2020
Tirsdag
15.12.2020
Onsdag
16.12.2020
Torsdag
17.12.2020
Fredag
18.12.2020
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
FSK-2020 Skriftlig (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
   
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00