Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2020 Høst - emne HEL-8020-1

HEL-8020-1
Analyse av registerdata i forskning
Timeplan for HEL-8020-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata
T. Wilsgaard
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Registerdata vs. RCT. RRCT
V.M. Fønnebø
 
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Medisinsk statistikk: Lineær og logistisk regresjon; Analyse av overlevelsesdata
T. Wilsgaard
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi– presentasjon av forskning med vekt på analysemetode
T. Solberg
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-10:15
10:00-10:15
HEL-8020-1 Forelesninger
-ANNET: Registrering, kaffe og velkommen
10:15-11:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Kvalitetsregistre: Tilgang til data, hva finnes av variabler, hvilke registre, hva brukes de til.
E. Stensland
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Datavask v/ Kevin Thon
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Multippel testing v/ Anne Marie Fenstad
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Epidemiologi – en oppfriskning
B.K. Jacobsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-12:30
11:45-12:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Stratifisering og justering v/ Tron Moger
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-12:30
11:45-12:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Analyse av PROM-data V/ Kyrre Breivik
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-12:15
12:00-12:15
HEL-8020-1 Forelesninger
-ANNET: Informasjon om eksamen
K.J. Lægreid
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-13:30
12:45-13:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Propensity score v/ Tron Moger
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-13:30
12:45-13:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Analyse av PROM-data V/ Kyrre Breivik
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-13:45
13:00-13:45
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Juridisk regulering av helseregisterdata brukt til forskningsformål. v/ Heidi Talsethagen
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-14:30
13:45-14:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Visualisering v/ Lena K. Bache-Mathiesen
   
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:45
14:00-14:45
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens
L. Småbrekke
Aktiviteter i tidsrommet 14:45-15:30
14:45-15:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Validering av registerdata v/ Torunn Varmdal
   
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:00-15:45
15:00-15:45
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Innføring i DAGs, kausalitet og kausal inferens
L. Småbrekke
Aktiviteter i tidsrommet 15:45-16:30
15:45-16:30
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Validering av registerdata v/ Torunn Varmdal
   
16:00  
Aktiviteter i tidsrommet 16:00-16:45
16:00-16:45
HEL-8020-1 Forelesninger
FOR: Sentrale helseregistre. v/ Petur Juliusson