Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2020 Høst - emne KVI-2512-1

KVI-2512-1
Arkitektur i Nord-Norge
Timeplan for KVI-2512-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl. 10-16 (se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09.

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge, Bergen 2008:                  Innledning s. 4–13; Del I: Kirke og kirkested s. 14–127; Del II: Bolig og bosetting s. 131–271 (kapitlet om “Industristedet Glomfjord” leses til 3. samling)

Tilgjengelig digitalt (se pensumliste i Canvas):

 • Borgen, Kjell, Samenes gårder i indre Finnmark. Naturtilpassing, form og kulturelle konvensjoner fra 1900 til 1990. FOK-programmets skriftserie 25, Oslo 1995 (60 s.)
 • Christensen, Arne Lie, Innledningskapitlet i Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid, Oslo 1995, s. 12–37 (26 s.)
 • Hage, Ingebjørg, “Grosch og trekirkene – addisjon som formgivingsprinsipp”, Architectura (København), 2005, s. 60-78 (27 s.)
 • Liepe, Lena, Medieval Stone Churches of Northern Norway, Ravnetrykk, Tromsø 2001 (92 s.) (Finnes også som “klassesett” til utlån)
 • Nilsen, Dag, ”Sjøgata-prosjektet i Mosjøen”, Årbok for Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1983, Oslo 1983, s. 131–164 (33 s.)
 • Brown, R. og Maudlin, D., “Concepts of Vernacular Architecture”, The SAGE Handbook of Architectural Theory, red. C. Greig Crysler, Stephen Cairns and Hilde Heynen, London: SAGE Publications, 2012, s. 340–368 (28 s.)

E.K. Haugdal
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl.10-15.30 (se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09.

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge, Bergen 2008:                  Innledning s. 4–13; Del I: Kirke og kirkested s. 14–127; Del II: Bolig og bosetting s. 131–271 (kapitlet om “Industristedet Glomfjord” leses til 3. samling)

Tilgjengelig digitalt (se pensumliste i Canvas):

 • Borgen, Kjell, Samenes gårder i indre Finnmark. Naturtilpassing, form og kulturelle konvensjoner fra 1900 til 1990. FOK-programmets skriftserie 25, Oslo 1995 (60 s.)
 • Christensen, Arne Lie, Innledningskapitlet i Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid, Oslo 1995, s. 12–37 (26 s.)
 • Hage, Ingebjørg, “Grosch og trekirkene – addisjon som formgivingsprinsipp”, Architectura (København), 2005, s. 60-78 (27 s.)
 • Liepe, Lena, Medieval Stone Churches of Northern Norway, Ravnetrykk, Tromsø 2001 (92 s.) (Finnes også som “klassesett” til utlån)
 • Nilsen, Dag, ”Sjøgata-prosjektet i Mosjøen”, Årbok for Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1983, Oslo 1983, s. 131–164 (33 s.)
 • Brown, R. og Maudlin, D., “Concepts of Vernacular Architecture”, The SAGE Handbook of Architectural Theory, red. C. Greig Crysler, Stephen Cairns and Hilde Heynen, London: SAGE Publications, 2012, s. 340–368 (28 s.)
E.K. Haugdal
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for KVI-2512-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl. 10-16 (se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge:

Del III: By og monument, kapitlet “Former og normer i endring – Hammerfest og Bodø på 1800-tallet” s. 311–343

Tilgjengelig digitalt (se pensumliste i Canvas):

 • Dietze-Schirdewahn, Annegreth, “Vilje til det vakre – hagene på handelsstedene” i Hager mot nord, Hage, Haugdal, Hegstad (red.), Stamsund 2015, s. 96–122 (26 s.)
 • Hage, Ingebjørg og Petter Andreas Bakke, ”Empirebyen Tromsø”, Arkitektur i Norge. Årbok 1988, Oslo 1988, s. 68–75 (8 s.)
 •  Haugdal, Elin, “Boligblokker i hardt klima. Hesteskoblokka i Hammerfest og Ormen långe i Svappavaara”, Nordlit 36, 2015, s. 79–106 (27 s.)

E.K. Haugdal
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl. 10-15 (Se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge:

Del III: By og monument, kapitlet “Former og normer i endring – Hammerfest og Bodø på 1800-tallet” s. 311–343

Tilgjengelig digitalt (se pensumliste i Canvas):

 • Dietze-Schirdewahn, Annegreth, “Vilje til det vakre – hagene på handelsstedene” i Hager mot nord, Hage, Haugdal, Hegstad (red.), Stamsund 2015, s. 96–122 (26 s.)
 • Hage, Ingebjørg og Petter Andreas Bakke, ”Empirebyen Tromsø”, Arkitektur i Norge. Årbok 1988, Oslo 1988, s. 68–75 (8 s.)
 •  Haugdal, Elin, “Boligblokker i hardt klima. Hesteskoblokka i Hammerfest og Ormen långe i Svappavaara”, Nordlit 36, 2015, s. 79–106 (27 s.)
E.K. Haugdal
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for KVI-2512-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl. 10-16 (Se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge:

Del II: “Industristedet Glomfjord – byplan og bolig på 1900-tallet” s. 273–307

Del III: By og monument s. 344–481

Finnes digitalt (se pensuliste i Canvas):

Haugdal, Elin, "'Det skal råtne', Materialbruk i nyere samisk arkitektur". Kunst og kultur 1, 2013, s. 36–51 (15 s.)

E.K. Haugdal
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 SVHUM B1003
KVI-2512-1 Forelesning
Forelesning/seminar kl. 10-15 (se detaljert plan i Canvas)

Lenke til strømming av undervisning: https://uit.zoom.us/j/66121548195?pwd=WlYzTG5XM0FHSkRFNHpzTUJCSnhvQT09

Litteratur:

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.), Arkitektur i Nord-Norge:

Del II: “Industristedet Glomfjord – byplan og bolig på 1900-tallet” s. 273–307

Del III: By og monument s. 344–481

Finnes digitalt (se pensuliste i Canvas):

Haugdal, Elin, "'Det skal råtne', Materialbruk i nyere samisk arkitektur". Kunst og kultur 1, 2013, s. 36–51 (15 s.)

E.K. Haugdal
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for KVI-2512-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
30.11.2020
Tirsdag
01.12.2020
Onsdag
02.12.2020
Torsdag
03.12.2020
Fredag
04.12.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
KVI-2512 Semesteroppgave (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
       
15:00          
16:00