Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2020 Høst - emne SYP-3101-1

SYP-3101-1
Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområde 1
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.10.311
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesisykepleie til pasienter som skal opereres, eller er akutt, kritisk syke, pasientens og pårørendes behov for trygghet
R. Stenseth
   
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
MH U6.A6AUD6
MH U6.SAUD
NFH E-101-SAUD
SYP-3101-1 Forelesning
Introduksjon til master i sykepleie
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.311
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesisykepleie og anestesiforløpet inlusive forberede og klargjøre pasient
R. Stenseth
   
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.311
SYP-3101-1 Forelesning
Presentasjon, studieplan, tilgj.ressurser, forventninger
O. Jacobsen
P.C. Olsen
R. Stenseth
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
MH U6.A2AUD2
Klikk for å vise/skjule alle
SYP-3101-1 Forelesning
Introduksjon til Canvas
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 FARM F1.101
MH2 U.08.316
MH U6.A2AUD2
MH U6.A4AUD4
MH U6.A5AUD5
SYP-3101-1 Forelesning
Fagspesifikke gruppearbeid i medikamentregning. Gjennomføres digitalt – presentasjoner ligger i Canvas.
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
SYP-3101-1 Ferdighetstrening
FOSS; Basisgruppe 1 - Introduksjon anestesiavd. Basisgruppe 2; Ferdighetstrening luftvei
O. Jacobsen
P.C. Olsen
R. Stenseth
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3101-1 Forelesning
Studiedag
09:00    
10:00    
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U6.A6AUD6
SYP-3101-1 Forelesning
Klassens time
R. Stenseth
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.09.301
SYP-3101-1 Forelesning
Legemidler til barn

 Opptak
S. Kranz
12:15-16:00
SYP-3101-1 Ferdighetstrening
FOSS: Basisgruppe 1; Ferdighetstrening luftvei, Basisgruppe 2; Introduksjon anestesiavd
O. Jacobsen
P.C. Olsen
R. Stenseth
13:00    
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.10.311
SYP-3101-1 Forelesning
Farmakologi; Anestesimedikamenter
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.308
MH2 U.10.306
SYP-3101-1 Gruppe
Anestesimedikamenter /praktisk med.regn
O. Jacobsen
P.C. Olsen
R. Stenseth
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.301
SYP-3101-1 Forelesning
Fagcafè; Anestesisykepleierens mulighet for å trygge pasienten og for å understøtte mestring
R. Stenseth
 
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.08.316
SYP-3101-1 Forelesning
Leiring av pasient
L. de Weerd
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.09.301
SYP-3101-1 Forelesning
Systematisk observasjon
 
15:00      
16:00    
Aktiviteter i tidsrommet 16:30-18:45
16:30-18:45
SYP-3101-1 Ferdighetstrening
Pulje 1; Leiring av pasient
P.C. Olsen
R. Stenseth
Lene Roti
   
17:00        
18:00          
19:00    
Aktiviteter i tidsrommet 19:15-21:45
19:15-21:45
SYP-3101-1 Ferdighetstrening
Pulje 2; Leiring av pasient
P.C. Olsen
R. Stenseth
Lene Roti
   
20:00        
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-09:00
08:00-09:00 MH2 U.08.316
MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
MH U6.A3AUD3
MH U6.A6AUD6
SYP-3101-1 Forelesning
Medikamentregningstest
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3101-1 Forelesning
Studiedag - forberedelse til praksis
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U6.A7AUD7
SYP-3101-1 Forelesning
Preanestetisk vurdering
10:00      
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.301
SYP-3101-1 Forelesning
Praksisforeberedelse; turnus, oppfølging i praksis, fremdriftsplan, praksisforum, logg og bearbeidet logg
R. Stenseth
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.09.301
SYP-3101-1 Forelesning
Ulike ventilasjonsmodi peroperativt
P.C. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesimetoder; Regional anestesi v/ Dario Musso
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
SYP-3101-1 Forelesning
Komplikasjoner ved anestesi.
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3101-1 Forelesning
Studiedag
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesimetoder; Intravenøs + inhalasjon
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
SYP-3101-1 Gruppe
Case: valg av anestesimetode
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.311
SYP-3101-1 Forelesning
Pasientsikkerhetsprogrammet og Sjekkliste for Trygg Kirurgi
R. Stenseth
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.308
SYP-3101-1 Forelesning
Generell anestesi-oppfølging v/ Overlege anestesi K.Wærhaug
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.309
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesimetoder; TIVA / TCI v/ Overlege anestesi K.Wærhaug
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.306
SYP-3101-1 Gruppe
Felles oppsummering av case
R. Stenseth
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.308
SYP-3101-1 Forelesning
Anestesimetoder; Sedasjon
R. Stenseth
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:15
14:15-15:15 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
SYP-3101-1 Forelesning
Medikamentregningstest 2. forsøk
   
15:00      
16:00          
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MH U7.112
SYP-3101-1 Simulering
FOSS; Mottak av pasient
R. Stenseth
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MH U7.222A
SYP-3101-1 Simulering
FOSS; Mottak av pasient
R. Stenseth
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for SYP-3101-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
SYP-3101-1 Simulering
FOSS; Komplikasjoner under anestesi
O. Jacobsen
P.C. Olsen
09:00        
10:00        
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
SYP-3101-1 Forelesning
Klassens time (Zoom)
   
13:00      
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U6.A7AUD7
SYP-3101-1 Forelesning
Farmakodynamikk og -kinetikk
R. Stenseth
15:00      
16:00