Skip to main content
Her fyller du inn kalenderuke(r). Flere uker angis med: 30-35 eller 3,6,7
Visning
Legg til emne

Timeplan for MED-2521-1

MED-2521-1
Medisin: 4. studieår vårsemester
Timeplan for MED-2521-1 i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Introduksjon til delemne 4.9 Akuttmedisin
K. Fredriksen
M. Gilbert
T. Tveita
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
MED-2521-1 4.9 Ferdighetsdag FELLES
SIMU-KLIN: Delemne 4.9 Ferdighetsdag på FOSS, i samarbeid med TAMS (gr. A-H)
08:15-12:00
MED-2521-1 4.9 Egenarbeid med case
-ANNET: Delemne 4.9: Selvstendig arbeid med case (gr. I-Q)
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. F
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 42 og 43
M. Hermansen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe ABCDE (FOSS)
08:15-12:00 MH L7.113
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe K
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Intraossøs infusjon gr. K, M, N, O, P og Q
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 44 og 49
M. Hermansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 67 og 68
M. Hermansen
08:15-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe K
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. K
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe ABCDE (FOSS)
08:15-12:00 MH L7.113
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Intraossøs infusjon gr. FGHIJ
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 70 og 71
M. Hermansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe M
PKUIKM: Delemne 4.9 PKU Innslusa gr. M
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe N
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Dagkirurgi gr. N
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe P
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. P og Q
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 62 og 86
M. Hermansen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe FGHIJ (FOSS)
08:15-12:00 MH L7.113
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Intraossøs infusjon gr. ABCDEL
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 87 og 88
M. Hermansen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Tilsiktet/utilsiktet livløshet
K. Fredriksen
M. Gilbert
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Tidskritiske hendelser
M. Gilbert
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Ferdighetstrening og praktiske ferdigheter
K. Fredriksen
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 84
H.K. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
MED-2521-1 4.9 Ferdighetsdag FELLES
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Ferdighetsdag på FOSS, i samarbeid med TAMS (gr. I-Q)
12:15-16:00
MED-2521-1 4.9 Egenarbeid med case
-ANNET: Delemne 4.9: Selvstendig arbeid med case (gr. A-H)
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Praktisk primærtakling av akuttsituasjoner v/ Aslak H. Lien
K. Fredriksen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.09.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 1
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid case (gr. 1)
12:15-14:00 MH2 U.10.321
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 2
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 2)
12:15-14:00 MH2 U.10.322
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 3
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 3)
12:15-14:00 MH2 U.10.324
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 4
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 4)
12:15-14:00 MH2 U.10.326
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 5
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 5)
12:15-14:00 MH2 U.10.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 6
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 6)
12:15-14:00 MH2 U.10.329
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 7
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 7)
12:15-14:00 MH2 U.10.330
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 8
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 8)
12:15-14:00 MH2 U.10.331
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 9
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 9)
12:15-14:00 MH2 U.10.332
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 10
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 10)
12:15-14:00 MH2 U.07.301
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 11
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 11)
12:15-14:00 MH2 U.07.306
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 12
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 12)
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Preoperativ vurdering
K. Fredriksen
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Overlevelseskjeden
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Lokal og generell anestesi
K. Fredriksen
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Nødmeldetjenesten
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: AHLR voksne
K. Fredriksen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Sepsis/septisk sjokk - prehospitalt
G.S. Simonsen
L.M. Ytrebø
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Postoperativ overvåkning
T. Næsheim
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: AHLR barn/nyfødt
K. Fredriksen
C. Klingenberg
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Iskemi/hypoksi/hypoksemi
T. Tveita
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Sepsis/septisk sjokk - på sykehus
G.S. Simonsen
L.M. Ytrebø
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Væskebehandling
T. Næsheim
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2019
Tirsdag
02.04.2019
Onsdag
03.04.2019
Torsdag
04.04.2019
Fredag
05.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. A
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe D
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. D og E
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe L
PKUIKM: Delemne 4. 9: PKU dagkirurgi gr. L
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 105 og 106
H.K. Pettersen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe FGHIJ (FOSS)
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 103 og 104
H.K. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe H
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. H
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe I
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. I
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 89 og 90
M. Hermansen
08:15-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe C
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: PKU intensiven/oppvåkning gr. C og K
08:15-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe D
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Dagkirurgi gr. D
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe B
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. B og L (FOSS)
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe P
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe P og Q (FOSS)
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe M
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. M
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 56 og 57
M. Hermansen
10:45-11:45
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe N
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. N
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe H
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. H og O
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe I
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. I
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. A
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 75 og 77
M. Hermansen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe E
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. E, G og N (FOSS)
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe P
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe P og Q (FOSS)
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe L
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. L
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 78 og 79
M. Hermansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. F og G
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe J
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. J
08:00-11:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe K
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe KLMNO (FOSS)
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 50 og 51
M. Hermansen
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 52 og 53
M. Hermansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:30
08:00-11:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe K
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: AHLR gruppe KLMNO (FOSS)
09:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. Aog I
09:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe B
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. B
09:00
10:00
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Primærtakling av hodeskader/alvorlig ulykke
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Tilstander som medfører sirkulasjonssvikt
T. Tveita
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Respirasjonsfysiologi
O.M. Filseth
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Akutt-takling av hjerneslag
O.M. Filseth
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Etikk
M. Gilbert
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Traumeorganisering og triagesystemer
T. Dehli
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Traumekirurgi/akuttkirurgi
T. Dehli
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Respirasjonssvikt/lungeødem
O.M. Filseth
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Akutte tilstander som kan føre til besvissthetsforstyrrelser
R.M. Joakimsen
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Undersøkelse av besvisstløs pasient
J. Munch-Ellingsen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.09.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 1
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 1)
O.M. Filseth
M. Gilbert
14:15-16:00 MH2 U.10.321
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 2
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 2)
14:15-16:00 MH2 U.10.322
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 3
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 3)
14:15-16:00 MH2 U.10.324
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 4
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 4)
14:15-16:00 MH2 U.10.326
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 5
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 5)
14:15-16:00 MH2 U.10.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 6
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 6)
14:15-16:00 MH2 U.10.329
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 7
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 7)
14:15-16:00 MH2 U.10.330
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 8
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 8)
14:15-16:00 MH2 U.10.331
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 9
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 9)
14:15-16:00 MH2 U.10.332
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 10
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 10)
14:15-16:00 MH2 U.07.301
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 11
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 11)
14:15-16:00 MH2 U.07.306
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 12
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 12)
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Meningo-/encefalitt hos barn
C. Klingenberg
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Hodeskader og nakke-/ryggskader i sykehus
K. Müller
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Psykososialt arbei ved traumatiske kriser og død
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Øvre luftveisobstruksjon
T. Fuhr
 
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Hva er katastrofemedisin?
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Sanitetstaktikk i katastrofer og storulykker
K. Bartnes
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Giftgassulykker
L-J. Andersson
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Norske katastrofemedisinske ressurser
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Forberedelser til praktisk katastrofeinnsats
M. Gilbert
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Helsevesenets oppgaver og organisering ved katastrofer
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Radioaktive skader
L-J. Andersson
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Kommunikasjon/nødnett/radio - praktisk bruk / Redningshelikopter og 330-skvadronen
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FERD: Delemne 4.9: Kursavslutning med overraskelser
M. Gilbert
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-10:45
10:15-10:45 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Politiets oppgaver ved katastrofer
10:45-11:15 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Hovedredningssentralens (HRS) oppgaver ved katastrofer
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: ABC-vern ved ulykker og katastrofer
L-J. Andersson
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:30-12:00
11:30-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Samfunnssikkerhet, katastrofer og beredskap i en urolig tid: Er Hippokrates fortsatt svaret?
M. Gilbert
 
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-16:00
11:15-16:00
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FERD: Delemne 4.9: PRAKTISK TRENING: Sikkerhet, overlevelse. Demo. + øvelse. Havarivernesenteret i Tromsø.
K. Fredriksen
M. Gilbert
O. Jacobsen
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Norske katastrofemedisinske erfaringer
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:00
12:00-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
-ANNET: Delemne 4.9: Lunsj med kasuistikker
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Internasjonal innsats ved katastrofer og krig
M. Gilbert
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Psykososialt krisearbeid i storulykker og katastrofer: Prinsipper og organisering
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Internasjonalt medisinsk arbeid: Risikobilde, innsats-modeller og erfaringer
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH U6.SAUD
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
FOR: Delemne 4.9: Evaluering av øvelsen
M. Gilbert
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Psykososial oppfølging etter katastrofer - fokus på barn
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Internasjonal medisinsk hjelp: Eksempler fra landmine-epidemien og krig
M. Gilbert
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Egenomsorsg og debrief etter innsats
M. Gilbert
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Haiti, Cuba, Hellas: Erfaringer fra studenter og LIS-legers internasjonale innsatsarbeid v/ gjesteforelesere
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe C
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. C
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe J
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. J
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe G
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. G
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 101 og 102
H.K. Pettersen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe I
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. I, K og M (FOSS)
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe H
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. H
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 85 og 100
H.K. Pettersen
10:45-11:45
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe O
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. O
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe M
PKUIKM: Delemne 4.9 PKU Intensiven gr. M og N
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe B
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. B
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 54 og 55
M. Hermansen
08:15-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe G
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. G
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe O
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. O, P og Q (FOSS)
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe E
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. E
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 58 og 59
M. Hermansen
10:45-11:45
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. F
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:15
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe J
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. J
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 80 og 81
M. Hermansen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe A
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. A, C og D (FOSS)
09:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe B
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Intensiven gr. B og L
09:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe E
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. E
09:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe P
PKUIKM: Delemne 4. 9: PKU Dagkirurgi gr. P
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe K
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. K
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 82 og 83
M. Hermansen
10:45-11:45
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe Q
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. Q
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-11:00
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe O
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Innslusa gr. O
08:00-11:00
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe Q
PKUIKM: Delemne 4.9: PKU Dagkirurgi gr. Q
08:15-09:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe C
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. C (FOSS)
08:15-10:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 65 og 66
M. Hermansen
08:15-11:15
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe F
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Teamtrening gr. F, H og J (FOSS)
09:30-10:30
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe D
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. D
10:15-12:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 73 og 74
M. Hermansen
10:45-11:45
MED-2521-1 4.9 PKU gruppe P
SIMU-KLIN: Delemne 4.9: Akutt barn gr. P
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Hypotermi og drukning
O.M. Filseth
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 60 og 61
M. Hermansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Gjennomgang av case
K. Fredriksen
M. Gilbert
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Høyde- og dykkermedisin
L-J. Andersson
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Brann-/frostskader
T.K.. Sjøberg
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.09.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 1
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 1)
K. Fredriksen
J.H. Nilsen
T. Næsheim
14:15-16:00 MH2 U.10.321
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 2
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 2)
14:15-16:00 MH2 U.10.322
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 3
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 3)
14:15-16:00 MH2 U.10.324
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 4
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 4)
14:15-16:00 MH2 U.10.326
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 5
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 5)
14:15-16:00 MH2 U.10.328
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 6
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 6)
14:15-16:00 MH2 U.10.329
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 7
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 7)
14:15-16:00 MH2 U.10.330
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 8
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 8)
14:15-16:00 MH2 U.10.331
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 9
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 9)
14:15-16:00 MH2 U.10.332
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 10
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 10)
14:15-16:00 MH2 U.07.301
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 11
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 11)
14:15-16:00 MH2 U.07.306
MED-2521-1 4.9 Case gruppe 12
GR: Delemne 4.9: Gruppearbeid med case (gr. 12)
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 4.9 Forelesninger
Delemne 4.9: Prinsipper for smertebehandling
G. Kvarstein
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 18
Uke
18
Mandag
29.04.2019
Tirsdag
30.04.2019
Onsdag
01.05.2019
Torsdag
02.05.2019
Fredag
03.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Intro og inspirasjon
M-L. Johansen
C. Lundberg
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 UNN B1-759
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 1
D. Ivan
08:15-16:00 UNN B1.956
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 2
H. Lindekleiv
L.S. Lindekleiv
08:15-16:00 UNN B1-957
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 3
S.M. Nordhov
08:15-16:00 UNN B2.566
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 4
J.G. Isaksen
08:15-16:00 UNN B1.866
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 5
A. Hjalmarsen
T.S. Høifødt
08:15-16:00 UNN C2.593
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 6
T. Steigen
08:15-16:00 UNN C2.603
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 7
J. Elvenes
13:15-15:00 MH U7.120
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 5 case 1
R. Al-Azzawi
13:15-15:00 MH U7.121
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 6 case 1
M.N. Aasbrenn
14:15-16:00 MH U7.122
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 7 case 1 (Resha Al-Azzawi)
14:15-16:00 MH U7.115
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 8 case 1 (Marit N. Aasbrenn)
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 UNN B1.866
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 8
A. Høye
08:15-16:00 UNN B1-759
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 9
D. Avenarius
08:15-16:00 UNN B1-957
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 10
J. Kjæve
08:15-16:00 UNN B2.566
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 11
G. Kvarstein
08:15-16:00 UNN C2.603
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 12
R. Busund
08:15-16:00 UNN D2.706
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
GR: Profkom gr 13
I.M. Rosenlund
08:15-16:00 UNN D1.608
MED-2521-1 PROFKOM basisgrupper
Profkom gruppe 14
S. Løseth
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Høyt blodtrykk
J. Lian
C. Lundberg
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Legevaktsmedisin
K. Wennevold
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Henvisninger
U. Ringberg
 
11:00  
12:00      
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-15:00
13:00-15:00 ANNET LEGEK_LEGEVAKTTR
MED-2521-1 PKU
PKU allmennmedisin nr 25 og 38
H.K. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.124
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 1 case 1
H.K. Pettersen
13:15-15:00 MH U7.123
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 2 case 1
M. Hermansen
14:15-16:00 MH U7.121
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 3 case 1 (Hege K Pettersen)
14:15-16:00 MH U7.122
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 4 case 1 (Mia Hermansen)
 
14:00  
15:00    
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: KOLS
A. Medbø
H. Melbye
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Trygd
N. Fleten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Arbeidsmedisin i praksis
G.S. Andorsen
C.Ø. Sørheim
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Trygd
N. Fleten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Gjennomgang trygd
N. Fleten
M. Hermansen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Diagnostikk av luftveisinfeksjoner
H. Melbye
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-12:00
10:00-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
SEM: Delemne 4.10: Gjennomgang case 1
M. Hermansen
H.K. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Hva må allmennlegen kunne om smittevern (Mikal Tønsaas)
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
SEM: Delemne 4.10: Gjennomgang case 2
M-L. Johansen
E.B. Pedersen
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Sosial ulikhet og helse (Inger Hilde Trandem)
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Samarbeid med barnevern
E.B. Pedersen
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U7.213
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 1 trygd 1
N. Fleten
M. Hermansen
12:15-14:00 MH U7.212
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 2 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
12:15-14:00 MH U7.206
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 3 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
12:15-14:00 MH U7.205
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 4 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U7.120
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 5 trygd 2
N. Fleten
M. Hermansen
12:15-14:00 MH U7.121
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 6 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
12:15-14:00 MH U7.122
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 7 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
12:15-14:00 MH U7.124
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 8 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.09.320
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 1 case 2
H.K. Pettersen
13:15-15:00 MH2 U.09.323
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 2 case 2
R. Al-Azzawi
14:15-16:00 MH2 U.09.321
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 3 case 2 (Hege Pettersen)
14:15-16:00 MH2 U.09.325
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 4 case 2 (Resha Al-Azzawi)
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.124
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 5 case 2
R. Al-Azzawi
13:15-15:00 MH U7.120
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 6 case 2
M. Harbitz
14:15-16:00 MH U7.121
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 7 case 2 (Resha Al-Azzawi)
14:15-16:00 MH U7.123
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 8 case 2 (Martin Harbitz)
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U7.205
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 5 trygd 1
N. Fleten
M. Hermansen
14:15-16:00 MH U7.206
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 6 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
14:15-16:00 MH U7.212
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 7 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
14:15-16:00 MH U7.213
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 8 trygd 1 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U7.120
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 1 trygd 2
N. Fleten
M. Hermansen
14:15-16:00 MH U7.121
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 2 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
14:15-16:00 MH U7.122
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 3 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
14:15-16:00 MH U7.124
MED-2521-1 Grupper
GR: Delemne 4.10: Gruppe 4 trygd 2 (Nils Fleten og Mia Hermansen)
 
15:00  
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 20
Uke
20
Mandag
13.05.2019
Tirsdag
14.05.2019
Onsdag
15.05.2019
Torsdag
16.05.2019
Fredag
17.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Lidelser i nakke og skuldre
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Lidelser i albu og hånd
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:15
08:15-09:15 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Behandling for lidelser i muskler og ledd
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr C: Albu/hånd
A.H. Davidsen
T. Iversen
H.K. Pettersen
K. Wennevold
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Lidelser i rygg og hofte
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Lidelser i kne og ankel
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Henvisning for lidelser i muskler og ledd
T. Iversen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr C: Kne/ankel
A.H. Davidsen
T. Iversen
H.K. Pettersen
K. Wennevold
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Revmatiske lidelser
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Smerter
A. Johansen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr D: Albu/hånd
A.H. Davidsen
T. Iversen
H.K. Pettersen
K. Wennevold
 
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr D: Kne/ankel
A.H. Davidsen
T. Iversen
H.K. Pettersen
K. Wennevold
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US Gr A: Nakke/skulder
T. Iversen
A. Medbø
H.K. Pettersen
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr C: Nakke/skulder
T. Iversen
J. Lian
C. Lundberg
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr A: Albu/hånd
A.H. Davidsen
M. Harbitz
T. Iversen
K. Wennevold
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US Gr A: Rygg/hofte
T. Iversen
A. Medbø
H.K. Pettersen
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr C: Rygg/hofte
T. Iversen
J. Lian
C. Lundberg
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr A: Kne/ankel
A.H. Davidsen
M. Harbitz
T. Iversen
K. Wennevold
   
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US Gr B: Nakke/skulder
T. Iversen
A. Medbø
H.K. Pettersen
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr D: Nakke/skulder
T. Iversen
J. Lian
C. Lundberg
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr B: Albu/hånd
A.H. Davidsen
M. Harbitz
T. Iversen
K. Wennevold
   
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US Gr B: Rygg/hofte
T. Iversen
A. Medbø
H.K. Pettersen
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr D: Rygg/hofte
T. Iversen
J. Lian
A. Medbø
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U8.101
MED-2521-1 Muskel-skjelett
GR: Delemne 4.10: Muskelskjelett-US gr B: Kne/ankel
A.H. Davidsen
M. Harbitz
T. Iversen
K. Wennevold
   
16:00          
Timeplan for MED-2521-1 i uke 21
Uke
21
Mandag
20.05.2019
Tirsdag
21.05.2019
Onsdag
22.05.2019
Torsdag
23.05.2019
Fredag
24.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Reseptlære med øvelser (Linn Pedersen Årnes)
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Demensutredning (Anette Fosse)
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
SEM: Delemne 4.10: MUS-seminar
T.E. Eriksen
U. Ringberg
M.B. Risør
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Kulturmedisin
A.P. Teigmo
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Casegjennomgang case 3
A.H. Davidsen
E.B. Pedersen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Sykehjemsmedisin (Anette Fosse)
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U6.A7AUD7
MED-2521-1 Forelesninger
FOR: Delemne 4.10: Alternativ behandling
A.J. Norheim