Tilgang sperret

Det er besluttet at denne tjenesten bare skal være tilgjengelig for brukere som er tilknyttet det nettverket ved UiT Norges arktiske universitet eller ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Du kan benytte VPN tjenesten ved UiT for å få tilgang fra andre nettverk: vpn.uit.no

Din IP-adresse: 54.198.169.202