Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne BIO-2504-1

BIO-2504-1
Fish Physiology
Timeplan for BIO-2504-1 i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
12.10.2021
08:15-16:00 HAVBRUKSST HAVBRUKSST
BIO-2504-1 Lab
Smoltification 4
H.K. Johnsen
J.E.T. Strand
Torsdag
14.10.2021
10:15-12:00 VIRTUELT _3
BIO-2504-1 Lecture
Hypoxia/Swimbladder
H.K. Johnsen