Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne BIO-3602-1

BIO-3602-1
Farmakologi
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
16.08.2021
Tirsdag
17.08.2021
Onsdag
18.08.2021
Torsdag
19.08.2021
Fredag
20.08.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Farmakokinetikk. Transport over biologiske membraner. Absorbsjon/biotilgjengelighet
2
T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Forelesning
Introduksjon. Generell farmakologi; definisjoner og begreper
1
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
23.08.2021
Tirsdag
24.08.2021
Onsdag
25.08.2021
Torsdag
26.08.2021
Fredag
27.08.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Farmakokinetikk. Eliminasjon; Metabolisme/ekskresjon. Farmakokinetiske modeller
4
T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Farmakokinetikk. Distribusjon
3
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Seminar
Farmakokinetikk - oppgaveløsning
2

Ta med kalkulator

T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Seminar
Beregning av farmakokinetiske parametre
1

Ta med kalkulator og linjal!

T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Farmakodynamikk. Legemidler - effekter. Virkningsmekanismer. Agonist/antagonist
5
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Seminar
Farmakodynamikk - oppgaveløsning
3
T. Haug
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Forelesning
Farmakodynamikk. Autonome nervesystem. Neurotransmittere. Reseptorer, dose-respons
6
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _3
BIO-3602-1 Forelesning
Antiparasitt-midler
8
T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Legemidler og fisk. Fysiologiske og biokjemiske forhold
7
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
04.10.2021
Tirsdag
05.10.2021
Onsdag
06.10.2021
Torsdag
07.10.2021
Fredag
08.10.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Desinfeksjons-midler
10
T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Antibakterielle midler
9
T. Haug
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
11.10.2021
Tirsdag
12.10.2021
Onsdag
13.10.2021
Torsdag
14.10.2021
Fredag
15.10.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Anestesi-midler
11
T. Haug
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 VIRTUELT _3
BIO-3602-1 Forelesning
Toksikologi og restkonsentrasjoner
12
T. Haug
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
18.10.2021
Tirsdag
19.10.2021
Onsdag
20.10.2021
Torsdag
21.10.2021
Fredag
22.10.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH D-309
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 1 Gruppe 1

Toksisitet av lakselusmidler mot Artemia salina

T. Haug
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-309
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 1 Gruppe 2

Toksisitet av lakselusmidler mot Artemia salina

H. Devold
T. Haug
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH D-309
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 2 Gruppe 1

Ekstraksjon og separasjon av tetracykliner

T. Haug
C. Koren
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH D-112
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 3 Gruppe 1

Bestemmelse av biologisk tilgjengelighet av oxytetracyklin (ta med kalkulator og linjal!)

T. Haug
09:00      
10:00      
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-309
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 2 Gruppe 2

Ekstraksjon og separasjon av tetracykliner

T. Haug
C. Koren
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-112
BIO-3602-1 Laboratorie
Lab 3 Gruppe 2

Bestemmelse av biologisk tilgjengelighet av oxytetracyklin (ta med kalkulator og linjal!)

T. Haug
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
01.11.2021
Tirsdag
02.11.2021
Onsdag
03.11.2021
Torsdag
04.11.2021
Fredag
05.11.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.325
BIO-3602-1 Forelesning
Praktisk medikamentbruk
14
C. Koren
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Forelesning
Farmasøytisk lovkunnskap
13
C. Koren
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00        
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Seminar
Legemidler til behandling av fisk
4
T. Haug
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-111
BIO-3602-1 Forelesning
Miljøvirkninger av legemidler
14
T. Haug
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Forelesning
Reserve forelesning
14
T. Haug
 
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
22.11.2021
Tirsdag
23.11.2021
Onsdag
24.11.2021
Torsdag
25.11.2021
Fredag
26.11.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 NFH D-109
BIO-3602-1 Seminar
Eksamensforberedende undervisning
5

Jeg vil møte opp å svare på spørsmål angående pensum og tidligere eksamensoppgaver hvis det er behov for det. Jeg vil ikke gjennomgå tidligere eksamensoppgaver, uten at dere selv har forsøkt å løse dem først. Anbefaler at dere arrangerer student-drevne kollokvier e.l. der dere løser tidligere eksamensoppgaver/sett og sammenligner/diskuterer svarene dere imellom. Da er dere best mulig forberedt til seminaret.

T. Haug
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BIO-3602-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
06.12.2021
Tirsdag
07.12.2021
Onsdag
08.12.2021
Torsdag
09.12.2021
Fredag
10.12.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
BIO-3602- Skriftlig prøve (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00