Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne ERN-1001-1

ERN-1001-1
Matvarekunnskap og matvaretrygghet
Uke 32
Mandag
Tirsdag
12:15-13:00 - 10.08.2021
Forelesning
Informasjon om høstens undervisningsplan
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 12.08.2021
Forelesning
Matkvalitet
Lærer:
T.M.E. Jensen
10:15-11:00 - 12.08.2021
Forelesning
Vann
Lærer:
T.M.E. Jensen
13:15-14:00 - 12.08.2021
Forelesning
Presentasjon av innovasjonsprosjekt
Lærer:
T.M.E. Jensen
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-10:00 - 08.09.2021
Forelesning
Introduksjon til mikronæringsstoffer
Lærer:
C.Q. Vo
Rom:
10:15-11:00 - 08.09.2021
Forelesning
Karbohydrater i mat
Lærer:
C.Q. Vo
Rom:
12:15-13:00 - 08.09.2021
Forelesning
Korn og kornvarer
Lærer:
G. Skeie
Rom:
Torsdag
09:15-10:00 - 09.09.2021
Ekskursjon
NIBIO
Lærer:
T.M.E. Jensen
Rom:
10:15-12:00 - 09.09.2021
Forelesning
Plantefysiologi v/Inger Martinussen og Torill Enget Jensen
Lærer:
T.M.E. Jensen
Rom:
13:15-14:00 - 09.09.2021
Forelesning
Bearbeiding og oppbevaring av mat
Lærer:
T.M.E. Jensen
Rom:
14:15-15:00 - 09.09.2021
Forelesning
Fremmedstoffer i mat
Lærer:
T.M.E. Jensen
Fredag
09:15-10:00 - 10.09.2021
Forelesning
Sukker og søtstoffer
Lærer:
R.B. Barnung
10:15-12:00 - 10.09.2021
Forelesning
Frukt og grønnsaker
Lærer:
T.M.E. Jensen
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-13:00 - 15.09.2021
Gruppeundervisning
Gruppemøte 1, innovasjonsoppgave
Lærer:
T.M.E. Jensen
13:15-14:00 - 15.09.2021
Forelesning
Helse- og ernæringskompetanse v/Kjell Sverre Pettersen
Lærer:
Rom:
14:15-15:00 - 15.09.2021
Forelesning
Kvalitativ metode
Lærer:
C.Q. Vo
Torsdag
09:15-14:00 - 16.09.2021
Forelesning
Labøvelse v/Ammar Hassan

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Rom:
MH U7.102
Fredag
09:15-10:00 - 17.09.2021
Forelesning
Proteiner i mat AVLYST!
Lærer:
C.Q. Vo
Rom:
10:15-11:00 - 17.09.2021
Forelesning
Fisk og skalldyr
Lærer:
R.B. Barnung
Rom:
11:15-12:00 - 17.09.2021
Forelesning
Kjøtt
Lærer:
R.B. Barnung
Rom:
13:15-14:00 - 17.09.2021
Forelesning
Egg
Lærer:
G. Skeie
Rom:
Uke 38
Mandag
08:15-10:00 - 20.09.2021
Forelesning
Presentasjon av innovasjonsoppgave fra oppdragsgiver Kari Hege Mortensen/Nordland fylkeskommune og Byraa
11:00-15:00 - 20.09.2021
Seminar
Innovasjonsoppgave Open space ved Ove Jakobsen

 Obligatorisk fremmøte
Tirsdag
09:15-10:00 - 21.09.2021
Forelesning
Friske og raske barnehager v/Lars Magnus Ottersen
Lærer:
10:15-12:00 - 21.09.2021
Forelesning
Kostplan i barnehage v/Kef Åslaug Asgeirsdatter Ullerud
Lærer:
13:15-14:00 - 21.09.2021
Forelesning
Ferdigmat
Lærer:
T.M.E. Jensen
Onsdag
08:15-09:00 - 22.09.2021
Forelesning
Melk og meieri
Lærer:
G. Skeie
Rom:
09:15-10:00 - 22.09.2021
Forelesning
Belgfrukter og nøtter
Lærer:
T.M.E. Jensen
Rom:
14:15-16:00 - 22.09.2021
Forelesning
Gjennomgang caseoppgave fremmedstoffer
Lærer:
Torsdag
Fredag
09:15-15:00 - 24.09.2021
Forelesning
Kjøkkenlab: Porsjonsstørrelser

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
T.M.E. Jensen
Rom:
ILP U1.076
Uke 39
Mandag
Tirsdag
09:15-10:00 - 28.09.2021
Forelesning
Fokusgruppeintervju
10:15-11:00 - 28.09.2021
Forelesning
Analyse og presentasjon av intervjudata
11:15-12:00 - 28.09.2021
Forelesning
Planlegging av intervju (del 1: ernæring og kosthold hos ungdom)
12:15-16:00 - 28.09.2021
Forelesning
Planlegging av intervju (del 2: kommunikasjon og formidling til ungdom). Avslutning og oppsummering (ca. kl.15.15-16.00)
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:00 - 01.10.2021
Gruppeundervisning
Gruppemøte 2, innovasjonsoppgave bearbeiding fokusgruppe
13:15-14:00 - 01.10.2021
Forelesning
Helsekost
Lærer:
M. Waaseth
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-10:00 - 08.10.2021
Forelesning
Fett i mat
Lærer:
R.B. Barnung
10:15-11:00 - 08.10.2021
Forelesning
Oljer og fett, emulsjon
Lærer:
R.B. Barnung
12:15-13:00 - 08.10.2021
Forelesning
Masteroppgave: Gratis frokost i videregående skole fra kantinepersonell sitt perspektiv v/masterstudent i klinisk ernæring Merete Theodorsen
Lærer:
13:15-14:00 - 08.10.2021
Forelesning
Mat og bioteknologi v/Idun Grønsberg
Lærer:
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-15:00 - 13.10.2021
Seminar
Arbeidskrav: Demonstrasjon av kostråd. Formativ evaluering

 Obligatorisk fremmøte
Torsdag
Fredag
09:15-10:00 - 15.10.2021
Forelesning
PROFERN: Forberedelse til praksis i storkjøkken
12:15-13:00 - 15.10.2021
Forelesning
Koffeinholdig mat og drikke
Lærer:
M. Lukic
13:15-14:00 - 15.10.2021
Forelesning
Alkohol
Lærer:
M. Lukic
Uke 42
Mandag
08:00-16:00 - 18.10.2021
Praksis
PROFERN: Praksis på storkjøkken - teoridag v/Kåre Huglen

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 20.10.2021
Praksis
PROFERN: Praksis på storkjøkken

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 21.10.2021
Praksis
Praksis på storkjøkken

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Rom:
Fredag
08:00-16:00 - 22.10.2021
Praksis
PROFERN: Praksis på storkjøkken

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Rom:
Uke 43
Mandag
09:15-12:00 - 25.10.2021
Seminar
PROFERN: Mentorgruppemøte

 Obligatorisk fremmøte
13:15-14:00 - 25.10.2021
Forelesning
Gjennomgang av emnebeskrivelse, læringsmål og pensum - forventningsavklaring etter tilbakemeldinger
Lærer:
T.M.E. Jensen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-15:00 - 28.10.2021
Seminar
Drytech, ekskursjon
Lærer:
R.B. Barnung
Rom:
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 11.11.2021
Forelesning
Introduksjon til samisk tradisjonskost og kosthold blant innvandrerbefolkningen
Lærer:
C.Q. Vo
10:15-11:00 - 11.11.2021
Forelesning
Kostregistrering i kostholdsplanleggeren og dietistnet
Lærer:
C.Q. Vo
11:15-13:00 - 11.11.2021
Seminar
Case: Samisk, innvandrer
Lærer:
C.Q. Vo
13:15-14:00 - 11.11.2021
Seminar
Case: Samisk, innvandrer
Lærer:
C.Q. Vo
Fredag
09:15-10:00 - 12.11.2021
Forelesning
Vegetarisk kosthold
Lærer:
T.M.E. Jensen
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 25.11.2021
Forelesning
Næringsberegning
Fredag
09:15-15:00 - 26.11.2021
Seminar
Evaluering innovasjonsoppgave v/Kari Hege Mortensen

 Obligatorisk fremmøte
Uke 48
Mandag
09:15-12:00 - 29.11.2021
Forelesning
Miljøgifter
Lærer:
T.M. Sandanger
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 01.12.2021
Forelesning
Mattilsynet/matmerking/mattrygghet v/Unni T. Boiesen
Lærer:
10:15-12:00 - 01.12.2021
Forelesning
Workshop: Matmerking, obligatoriske og frivillige merkeordninger
Lærer:
R.B. Barnung
Torsdag
09:15-10:00 - 02.12.2021
Forelesning
Eksamensforberedelser
13:15-15:00 - 02.12.2021
Forelesning
Infeksjoner/intoksikasjoner
Lærer:
Ø. Olsvik
Fredag
Uke 49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:00-15:00 - 09.12.2021
Muntlig/praktisk eksamen, dag 1 av 2
Lærer:
Rom:
Fredag
08:30-17:00 - 10.12.2021
Forelesning
Oppmøterom for eksamen: MH2 U.10.320
Lærer:
09:00-15:00 - 10.12.2021
Muntlig/praktisk eksamen, dag 2 av 2
Lærer:
Rom: