Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne ERN-2001-1

ERN-2001-1
Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 32
Uke
32
Mandag
09.08.2021
Tirsdag
10.08.2021
Onsdag
11.08.2021
Torsdag
12.08.2021
Fredag
13.08.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Deskriptiv epidemiologi - egne forberedelser til forelesning
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Digitalt i Zoom. Opptak.
T. Braaten
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Introduksjon ERN-2001
C. Rylander
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Epidemiologi (2.1): Statistikk. Digitalt i Zoom. Opptak.
T. Braaten
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.308
MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Deskriptiv epidemiologi
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.325
ERN-2001-1 Forelesninger
Aldersstandardisering
C. Rylander
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Digitalt i Zoom.
T. Braaten
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Grupper som følger MED-2501
Gruppe 13 (2.1): Statistikk
I.L. Killie
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Deskriptiv epidemiologi
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Aldersstandardisering
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Øvelser
Repetisjon av statistikk fra ERN-1000
C. Rylander
 
15:00      
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
16.08.2021
Tirsdag
17.08.2021
Onsdag
18.08.2021
Torsdag
19.08.2021
Fredag
20.08.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Studiedesign - egne forberedelser til forelesning
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Analytisk epidemiologi (OR/RR, RRR) - egne forberedelser til forelesning
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Seminar
TBL: Studiedesign
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Epidemi, pandemi, epidemiologi og smittevern. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Zoom.
A.M. Asfeldt
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Grupper som følger MED-2501
Gruppe 13 (2.1): Statistikk
I.L. Killie
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Mediasite.

 Opptak+live
T. Braaten
11:00    
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.07.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Analytisk epidemiologi (OR/RR, RRR)
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Mediasite.

 Opptak+live
T. Braaten
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
23.08.2021
Tirsdag
24.08.2021
Onsdag
25.08.2021
Torsdag
26.08.2021
Fredag
27.08.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Mediasite.

 Opptak+live
T. Braaten
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Kausalitet
C. Rylander
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Grupper som følger MED-2501
Gruppe 13 (2.1): Statistikk
I.L. Killie
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Helsebiblioteket ved Irene Wiik Langengen (FHI). Strømming/opptak i Zoom.
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Analytisk epidemiologi (OR/RR/RRR)
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
     
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Egne forberedelser til forelesning (bias og konfundering)
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Mediasite

 Opptak+live
T. Braaten
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Statistikk. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i mediasite

 Opptak+live
T. Braaten
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Bias-konfundering
C. Rylander
   
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Forelesninger
Klinisk epidemiologi/diagnostiske tester
E.E. Anda
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 FARM F1.101
ERN-2001-1 Forelesninger som følger MED-2501
Forelesning (2.1): Kvalitativ metode. Forelesning i Tabletten. Strømming/opptak i Mediasite.

 Opptak+live
R. Al-Azzawi
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.322
MH2 U.10.323
MH2 U.10.329
ERN-2001-1 Øvelser
24 timers intervju

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
   
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostdata på individnivå, 24 timers intervju
M. Lukic
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Grupper som følger MED-2501
Gruppe 13 (2.1): Case 5
Å. Wifstad
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Konfundering
S.H. Arntsen
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Klinisk epidemiologi
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Grupper som følger MED-2501
Gruppe 13 (2.1): Statistikk
I.L. Killie
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:00-16:00
15:00-16:00 MH2 U.10.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostdata på individnivå, 24 timers intervju
G. Skeie
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
06.09.2021
Tirsdag
07.09.2021
Onsdag
08.09.2021
Torsdag
09.09.2021
Fredag
10.09.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
ERN-2001-1 Øvelser
24-timers intervju, kaffepilot - Oppmøte på MH1 U7.120

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
       
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.325
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostvurderingsmetoder på gruppenivå
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Gjennomgang modultest 1
C. Rylander
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostvurderingsmetoder på individnivå: matfrekvensskjema
G. Skeie
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.325
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostvurderingsmetoder på individnivå, kostdagbok
G. Skeie
 
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Lage spørreskjema
G. Skeie
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.316
ERN-2001-1 Forelesninger
Tillatelser og godkjenninger for medisinsk forskning
T.M. Sandanger
     
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Bruk av kostholdsplanleggeren/dietistnet
G. Skeie
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Analytisk epidemiologi (RD, AR, NNT, PAF) - egne forberedelser til forelesning
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostvurderingsmetoder på individnivå: biomarkører
K.S. Olsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Kostdata og statistikk
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Forelesninger
Biomarkører - salt
S.L.F. Chen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.09.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Kostvurderingsmetoder på individnivå: Dobbeltporsjonsmetoden, nett- og teknologibaserte metoder
G. Skeie
   
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Analytisk epidemiologi (RD, AR, NNT, PAF)
T.M.A. Ikäheimo
   
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Analytisk epidemiologi
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Matvaretabellen
M. Hauan
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Øvelser
Næringsberegning fra FFQ
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:15
10:15-13:15 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Seminar
Prosjektoppgave i ernæring intro
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.325
ERN-2001-1 Forelesninger
Kunnskapshåndtering: kritisk lesing
T.M.A. Ikäheimo
11:00    
12:00        
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Øvelser
Kunnskapshåndtering: kritisk lesing
M. Hauan
T.M.A. Ikäheimo
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
ERN-2001-1 Selvstudium
Case 1 - eget arbeid i grupper
     
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Seminar
Studiediskusjon
G. Skeie
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Seminar
Case 1, introduksjon
R. Borgund Barnung
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Case 1, arbeid i grupper
R. Borgund Barnung
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Seminar
Case 1, diskusjon og fremføring
R. Borgund Barnung
     
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Prosjektoppgave i ernæring, eget arbeid under veiledning
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
04.10.2021
Tirsdag
05.10.2021
Onsdag
06.10.2021
Torsdag
07.10.2021
Fredag
08.10.2021
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2001-1 Forelesninger
Akademisk skriving
E.E. Anda
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Sammenligning av måter å samle inn kostholdsopplysninger
R. Borgund Barnung
   
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
11.10.2021
Tirsdag
12.10.2021
Onsdag
13.10.2021
Torsdag
14.10.2021
Fredag
15.10.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP U1.076
ERN-2001-1 Kjøkkenlab
Kjøkkenlab gruppe 1

 Obligatorisk fremmøte
T. Enget Jensen
     
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Gjennomgang modultest 2
C. Rylander
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstime
C. Rylander
 
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.308
ERN-2001-1 Forelesninger
Introduksjon til Endnote
C. Rylander
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP U1.076
ERN-2001-1 Kjøkkenlab
Kjøkkenlab gruppe 2

 Obligatorisk fremmøte
T. Enget Jensen
     
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Prosjektoppgave i ernæring, eget arbeid under veiledning
S.H. Arntsen
S.L.F. Chen
 
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
18.10.2021
Tirsdag
19.10.2021
Onsdag
20.10.2021
Torsdag
21.10.2021
Fredag
22.10.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Systematiske litteratursøk
C. Rylander
     
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Seminar
Litteratursøk
C. Rylander
     
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Artikkellesing og presentasjon
C. Rylander
     
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Fra epidemiologi til folkehelsearbeid
C. Rylander
   
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Evidensgrunnlaget for de nasjonale kostrådene + informasjon om mikroseminar
C. Rylander
   
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Informasjon om praksis
S.H. Fjeldstad
   
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
01.11.2021
Tirsdag
02.11.2021
Onsdag
03.11.2021
Torsdag
04.11.2021
Fredag
05.11.2021
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
ERN-2001-1 Praksis
Obligatorisk oppmøte på sykehuset

 Obligatorisk fremmøte
S.H. Fjeldstad
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Folkehelsearbeid
T. Enget Jensen
   
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.303
MH2 U.10.320
MH2 U.10.329
ERN-2001-1 Seminar
Mikroseminar

 Obligatorisk fremmøte
C. Rylander
       
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Forelesninger
Folkehelsearbeid
T. Enget Jensen
     
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 46
Uke
46
Mandag
15.11.2021
Tirsdag
16.11.2021
Onsdag
17.11.2021
Torsdag
18.11.2021
Fredag
19.11.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Øvelser
24 timers intervju, kaffepilot

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
       
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Folkehelsearbeid
T. Enget Jensen
   
11:00        
12:00        
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Gjennomgang av modultest 3
C. Rylander
   
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstime
C. Rylander
   
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
22.11.2021
Tirsdag
23.11.2021
Onsdag
24.11.2021
Torsdag
25.11.2021
Fredag
26.11.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
ERN-2001-1 Øvelser
24 timers intervju, kaffepilot

 Obligatorisk fremmøte
       
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MH2 U.10.325
ERN-2001-1 Seminar
Gjennomgang av gamle eksamensoppgaver + kursevaluering
C. Rylander
 
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-2001-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
06.12.2021
Tirsdag
07.12.2021
Onsdag
08.12.2021
Torsdag
09.12.2021
Fredag
10.12.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
ERN-2001- Skriftlig prøve (WISEFLOW)
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00