Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne ERN-2006-1

ERN-2006-1
Ernæring, helse og sykdom 1
Uke 33
Mandag
09:15-11:00 - 16.08.2021
Forelesninger
Introduksjon til ERN-2006 + informasjon om praksis

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
12:15-15:00 - 16.08.2021
Forelesninger
Nasjonale retningslinjer overvekt + kostanamnese
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
10:15-12:00 - 17.08.2021
Forelesninger
Behandling ved sykelig overvekt
Lærer:
J-M. Kvamme
13:15-15:00 - 17.08.2021
Forelesninger
Kostbehandling ved fedmekirurgi v/Ingvild Ivan
Lærer:
Onsdag
08:00-16:00 - 18.08.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
Fredag
08:00-16:00 - 20.08.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Uke 34
Mandag
09:15-12:00 - 23.08.2021
Forelesninger
Konservativ kostbehandling ved overvekt. Kasuistikk. Beregning av energibehov

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
13:15-15:00 - 23.08.2021
Forelesninger
PROFERN: Introduksjon til kommunikasjonsferdigheter, med øvelser
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
12:15-14:00 - 24.08.2021
Forelesninger
Overvekt: definisjon, patofysiologi og forekomst
Lærer:
M.A. Larsen
Onsdag
08:00-16:00 - 25.08.2021
Praksis
Praksis ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
12:15-13:00 - 26.08.2021
Forelesninger
The Gut-Brain-Axis - regulering av metthet og sult
Lærer:
M.A. Larsen
13:15-15:00 - 26.08.2021
Forelesninger
Fysisk aktivitet ved vektreduksjon
Lærer:
B. Morseth
Fredag
09:15-12:00 - 27.08.2021
Forelesninger
Vektreduksjonsdietter. VLCD, 5:2-dietten, ketolyse-dietten. Utdeling av studentoppgave. Ulike vektreduksjonsdietter

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
Uke 35
Mandag
09:15-11:00 - 30.08.2021
Forelesninger
Vaner, vanedanning og endring av livsstil - part 1: Habits in general
12:15-14:00 - 30.08.2021
Forelesninger
Erfaringer med vektreduksjonsgruppe ved UNN
Lærer:
H. Nilssen
Tirsdag
09:15-11:00 - 31.08.2021
Forelesninger
Vaner, vanedanning og endring av livsstil - part 2: Habit and behaviour change
12:15-13:00 - 31.08.2021
Forelesninger
Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten. Overvekt og fedme hos voksne.
Lærer:
I. Rasmussen
13:15-15:00 - 31.08.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen. Med øvelser
Lærer:
I. Rasmussen
Onsdag
08:00-16:00 - 01.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
Fredag
08:00-16:00 - 03.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Uke 36
Mandag
09:15-11:00 - 06.09.2021
Forelesninger
Spiseforstyrrelser hos barn og unge v/Ragnhild Bjerkaas
Lærer:
12:15-13:00 - 06.09.2021
Forelesninger
Psykiske plager hos barn og unge, fokus på spiseforstyrrelser og selvskading v/Siri Engstad
Lærer:
13:15-14:00 - 06.09.2021
Forelesninger
KEFs jobb i spiseforstyrrelser
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
08:00-16:00 - 07.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 37
Mandag
09:00-09:45 - 13.09.2021
Forelesninger
Barn og overvekt
Lærer:
A.S. Kokkvoll
10:00-10:45 - 13.09.2021
Forelesninger
Aktivitetsskolen i Finnmark
Lærer:
A.S. Kokkvoll
Tirsdag
10:15-12:00 - 14.09.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen - Pasientkommunikasjon del 1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
13:15-15:00 - 14.09.2021
Seminar
Selvstudium: Podkurs. Motiverende intervju
Lærer:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:00-16:00 - 23.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Fredag
Uke 40
Mandag
09:15-11:00 - 04.10.2021
Forelesninger
Psykiske helseplager, psykolidelse. Forekomst og behandling
Lærer:
O.K. Grønli
12:15-14:00 - 04.10.2021
Forelesninger
Somatiske helseplager ved psykisk sykdom. Somatikk og psykiatri
Lærer:
O.K. Grønli
Tirsdag
08:00-16:00 - 05.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Onsdag
08:00-16:00 - 06.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 07.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Fredag
Uke 41
Mandag
09:15-11:00 - 11.10.2021
Forelesninger
Oral helse - Karies, tannkjøttbetennelse, munntørrhet, årsak og behandling
Lærer:
A.M. Gussgard
12:15-13:00 - 11.10.2021
Forelesninger
Kosthold for å fremme god oral helse
Lærer:
H. Nilssen
13:15-15:30 - 11.10.2021
Seminar
Presentasjoner i plenum. Vektreduserende dietter.

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
10:15-12:00 - 12.10.2021
Forelesninger
Rus og rusbehandling v/Brita Kvamme

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
13:15-15:00 - 12.10.2021
Seminar
Kasuistikk, rus og rusbehandling v/Brita Kvamme
Lærer:
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 14.10.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen - Pasientkommunikasjon del 2

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
13:15-15:00 - 14.10.2021
Seminar
PROFERN: BIO-modellen, pasient-kommunikasjon, motiverende intervju - øvelser/praktiske oppgaver. Pasient kasuistikk. Kostveiledning
Lærer:
I. Rasmussen
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 27.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
09:15-11:00 - 01.11.2021
Forelesninger
Etikk i arbeid som KEF

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
12:15-13:00 - 01.11.2021
Forelesninger
Nutrition Care Process (NCP)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
09:15-12:00 - 02.11.2021
Seminar
Rollespill
Lærer:
I. Rasmussen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
09:15-12:00 - 08.11.2021
Forelesninger
Hjerte-karsykdom
Lærer:
D. Johansen
13:15-15:00 - 08.11.2021
Forelesninger
Familiær hyperkolesterolemi v/Gisle Langslet
Lærer:
Tirsdag
09:15-11:00 - 09.11.2021
Forelesninger
Forebygging og behandling av høye blodlipider
Lærer:
P. Hansson
12:15-14:00 - 09.11.2021
Seminar
Forebygging og behandling av høye blodlipider
Lærer:
P. Hansson
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
10:15-12:00 - 15.11.2021
Seminar
Bacheloroppgave - presentasjon av tema
Lærer:
M. Brustad
13:00-13:15 - 15.11.2021
Forelesninger
Praktisk informasjon/spørsmål ang. eksamen
Lærer:
I. Rasmussen
13:15-14:00 - 15.11.2021
Forelesninger
Kostholdsanbefalinger ved diabetes

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
14:15-16:00 - 15.11.2021
Seminar
Kasuistikk, diabetes
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
12:15-14:00 - 16.11.2021
Forelesninger
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, voksne pasienter. KEFs rolle i tverrfaglig team v/Timea Marosi

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
Onsdag
08:00-16:00 - 17.11.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
09:15-11:00 - 22.11.2021
Forelesninger
Diabetes type 2, forebygging og behandling
Lærer:
R.M. Joakimsen
12:15-15:00 - 22.11.2021
Forelesninger
Roller og oppgaver i diabetesbehandling
Lærer:
A. Ahlquist
Tirsdag
09:15-10:00 - 23.11.2021
Forelesninger
Diabetes, diagnostikk og konsekvenser
Lærer:
R.M. Joakimsen
10:15-12:00 - 23.11.2021
Forelesninger
Diabetes type 1, behandling
Lærer:
R.M. Joakimsen
13:15-14:00 - 23.11.2021
Forelesninger
Kunstige søtningsmidler
Lærer:
H. Nilssen
Onsdag
08:00-16:00 - 24.11.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I. Rasmussen
Rom:
Torsdag
12:15-13:00 - 25.11.2021
Seminar
Informasjon om praksisplasser i emnet ERN-2007
Fredag
Uke 48
Mandag
13:15-15:00 - 29.11.2021
Seminar
Mentorgruppemøte etter praksisdag

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I. Rasmussen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:00-14:00 - 09.12.2021
Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Fredag