Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne HEL-6319-1

HEL-6319-1
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Flyktninger i Norge
Marit Borckgrevink
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
C. Reedtz
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
S-P. Neumer
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Forebygging av atferdsvansker
M. Aasheim
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Virksomme tiltak
H. Eng
 
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker forts.
S-P. Neumer
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Arbeidskrav
M.B. Hansen
 
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
   
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
22.11.2021
Tirsdag
23.11.2021
Onsdag
24.11.2021
Torsdag
25.11.2021
Fredag
26.11.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
10:00    
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Barn og unge som lever i familier med høykonflikt/familievern
L. Grape
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
     
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Ungdom og mediebruk
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Barn og unge som lever i familier med høykonflikt/familievern forts.
L. Grape
 
14:00    
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
HEL-6319-1 Samlinger Finnsnes
Oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
06.12.2021
Tirsdag
07.12.2021
Onsdag
08.12.2021
Torsdag
09.12.2021
Fredag
10.12.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
 
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00