Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne LER-2061-1

LER-2061-1
FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis
Timeplan for LER-2061-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-11:15
10:30-11:15 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Introduksjon til emnet. Aksjonslæring
R. Mikkelsen
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:45
12:00-15:45 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Introduksjon til emnet. Aksjonslæring
R. Mikkelsen
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2061-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-11:15
10:30-11:15 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Vitenskapsteori og forskningsetikk
M. Sætermo
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:45
12:00-15:45 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Vitenskapsteori og forskningsetikk
M. Sætermo
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2061-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-11:15
10:30-11:15 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Intervju som forskningsmetode
M.V.P. Rist
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:45
12:00-15:45 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Intervju som forskningsmetode
M.V.P. Rist
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2061-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-11:15
10:30-11:15 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Spørreskjema og krav til prosjektskisse

https://uit.zoom.us/j/61252660526?pwd=ZlBINm1yb29FcmcvTWxnZFJjOVZVdz09

M. Kvivesen
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:45
12:00-15:45 ALTA_BT1 2026
LER-2061-1 Samling
Spørreskjema og krav til prosjektskisse
M. Kvivesen
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2061-1 i uke 48
Uke
48
Mandag
29.11.2021
Tirsdag
30.11.2021
Onsdag
01.12.2021
Torsdag
02.12.2021
Fredag
03.12.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-11:15
10:30-11:15 ALTA_BT1 2026
ALTA_BT2 2139
LER-2061-1 Samling
Responsseminar
M. Kvivesen
R. Mikkelsen
M.V.P. Rist
M. Sætermo
     
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:45
12:00-15:45 ALTA_BT1 2026
ALTA_BT2 2139
LER-2061-1 Samling
Responsseminar
M. Kvivesen
R. Mikkelsen
M.V.P. Rist
M. Sætermo
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00