Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne SVF-1051-1

SVF-1051-1
Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.08.2021
08:15-10:00 UB 244
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 UB 244
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
17.08.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 NLYSTH AUD
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.08.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
24.08.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.08.2021
08:15-10:00 UB 244
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 UB 244
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
31.08.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H1 1.313
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
07.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H1 1.333
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.09.2021
08:15-10:00 TEO-H1 1.425
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 SVHUM E0101
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
14.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
21.09.2021
08:15-10:00 TEO-H6 6.303-AUD3
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H6 6.303-AUD3
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Torsdag
23.09.2021
08:00-10:00 UB 244
SVF-1051-1 Forelesning
Ekstra-seminar kvantitative metoder
E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 2 Kvantitativ metode Planlegging campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 a Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 1 b Kvantitativ metode Sosiologi campus E. Solheim
14:15-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvantitativ metode reservegruppe E. Solheim
Tirsdag
28.09.2021
08:15-10:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvantitativ metode Samfunnssikkerhet campus E. Solheim
10:15-12:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 a Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
12:15-14:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Gruppe 4 b Kvantitativ metode Statsvitenskap campus E. Solheim
Onsdag
29.09.2021
09:00-14:00 UB 244
SVF-1051-1 Forelesning
Ekstra-seminar kvantitative metoder
E. Solheim
Torsdag
30.09.2021
14:30-16:00 TEO-H4 4.262
SVF-1051-1 Forelesning
Ekstra-seminar kvantitative metoder
E. Solheim
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.10.2021
10:15-11:00 UB 132
SVF-1051-1 Gruppe 1 Kvalitativ metode Sosiologi campus B. Sundsvold
Onsdag
06.10.2021
10:15-11:00 UB 132
SVF-1051-1 Gruppe 1 Kvalitativ metode Sosiologi campus B. Sundsvold
Fredag
08.10.2021
10:15-11:00 SVHUM E0101
SVF-1051-1 Gruppe 1 Kvalitativ metode Sosiologi campus B. Sundsvold
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.10.2021
12:15-13:00 NLYSTH AUD
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvalitativ metode reservegruppe campus I.E. Magnussen
Onsdag
13.10.2021
12:15-13:00 TEO-H1 1.425
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvalitativ metode reservegruppe campus I.E. Magnussen
Fredag
15.10.2021
12:15-13:00 NFH E-101-SAUD
SVF-1051-1 Gruppe 3 Kvalitativ metode reservegruppe campus I.E. Magnussen
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.10.2021
10:15-11:00 NLYSTH AUD
SVF-1051-1 Gruppe 4 Kvalitativ metode Samfunnssikkerhet campus I.E. Magnussen
Onsdag
20.10.2021
10:15-11:00 TEO-H1 1.325
SVF-1051-1 Gruppe 4 Kvalitativ metode Samfunnssikkerhet campus I.E. Magnussen
Fredag
22.10.2021
10:15-11:00 SVHUM E0101
SVF-1051-1 Gruppe 4 Kvalitativ metode Samfunnssikkerhet campus I.E. Magnussen
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.10.2021
10:15-11:00 UB 132
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvalitativ metode Statsvitenskap campus B. Sundsvold
Onsdag
27.10.2021
10:15-11:00 NLYSTH AUD
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvalitativ metode Statsvitenskap campus B. Sundsvold
Fredag
29.10.2021
10:15-11:00 TEO-H1 1.425
SVF-1051-1 Gruppe 5 Kvalitativ metode Statsvitenskap campus B. Sundsvold
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.11.2021
09:00-09:00 SVF-1051- Hjemmeoppgave (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Timeplan for SVF-1051-1 i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.12.2021
14:00-14:00 SVF-1051- Hjemmeoppgave (WISEFLOW) (Fellesundervisning)