Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Høst - emne VPL-1203-1

VPL-1203-1
Menneskets psykologi, utvikling og læring
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 HARSTAD_HG5 AUD_GRØNT
VPL-1203-1 Forelesning
Kl. 9.15-9.35 - Introduksjon emne VPL-1203 (Gr. 1a - 1f) + Kl. 9.40-10.00 Introduksjon til emne VPL-1203 (Gr. 2a - 2f)
I.M. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Læring ut fra et psykologisk perspektiv
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Funksjonsnedsettelser (Gr. 1a - 1f)
A.B. Johnsen
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:30
10:15-12:30 HARSTAD_HG5 AUD_GRØNT
VPL-1203-1 Forelesning
Diagnosesystemer ICD (Gr. 2a - 2f)
10:15-12:30 HARSTAD_HG1 KREATIVTL
VPL-1203-1 Forelesning
Læring ut fra et pedagogisk perspektiv (Gr. 1a - 1f)
D.A. Nyikach
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-14:30
12:45-14:30 HARSTAD_HG5 AUD_GRØNT
VPL-1203-1 Forelesning
Diagnosesystemer ICD (Gr. 1a - 1f)
12:45-14:30 HARSTAD_HG1 KREATIVTL
VPL-1203-1 Forelesning
Læring ut fra et pedagogisk perspektiv (Gr. 2a - 2f)
D.A. Nyikach
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-14:00
12:00-14:00
VPL-1203-1 Annet
Info om rusforebygging v/ politiet (Stort aud. + opptak)
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Funksjonsnedsettelser (Gr. 2a - 2f)
A.B. Johnsen
13:00    
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
06.09.2021
Tirsdag
07.09.2021
Onsdag
08.09.2021
Torsdag
09.09.2021
Fredag
10.09.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:45
09:15-11:45 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk
T.Ø. Thomsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Forelesning
Kognisjon
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 244_ROM8
VPL-1203-1 Forelesning
Språklig utvikling (Gr. 2a - 2f)
R. Benjaminsen
 
10:00    
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Språklig utvikling (Gr. 1a - 1f)
R. Benjaminsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-13:30
12:45-13:30 HARSTAD_HG5 244_ROM8
VPL-1203-1 Annet
Kullets time (Gr. 2a - 2f)
I.M. Pettersen
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-14:30
13:45-14:30 HARSTAD_HG5 244_ROM8
VPL-1203-1 Annet
Kullets time (Gr. 1a - 1f)
I.M. Pettersen
 
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i utviklingspsykologi
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Forelesning
Aktivisering og lek - Innføring i prosjekt som arbeidsmåte
R. Benjaminsen
I.M. Pettersen
B.S. Stein
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk
G. Wærness
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Motivasjon og mestring
G.H. Ramsdal
 
12:00  
13:00  
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG1 ROM204
HARSTAD_HG1 ROM203
HARSTAD_HG1 KREATIVTL
HARSTAD_HG1 GR327-328
HARSTAD_HG1 GR325-326
Klikk for å vise/skjule alle
VPL-1203-1 Grupper
Aktivisering og lek - gruppearbeid
R. Benjaminsen
I.M. Pettersen
B.S. Stein
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG1 ROM204
HARSTAD_HG1 ROM203
HARSTAD_HG1 KREATIVTL
HARSTAD_HG1 GR327-328
HARSTAD_HG1 GR325-326
Klikk for å vise/skjule alle
VPL-1203-1 Grupper
Aktivisering og lek - gruppearbeid
R. Benjaminsen
I.M. Pettersen
B.S. Stein
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Seminar
Seminar (Aktivisering og lek)
R. Benjaminsen
I.M. Pettersen
B.S. Stein
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk (Gr. 2a - 2f)
T.Ø. Thomsen
10:00  
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk (Gr. 1a - 1f)
T.Ø. Thomsen
12:00  
13:00    
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
ADL (Gr. 1a - 1f)
J. Jakobsen
10:00        
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
ADL (Gr. 2a - 2f)
J. Jakobsen
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
04.10.2021
Tirsdag
05.10.2021
Onsdag
06.10.2021
Torsdag
07.10.2021
Fredag
08.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Forelesning
Perspektiver på barndom og ungdom
R. Benjaminsen
I.M. Pettersen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Emosjoner og emosjonsregulering (Gr. 2a - 2f)
G.H. Ramsdal
10:00      
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Emosjoner og emosjonsregulering (Gr. 1a - 1f)
G.H. Ramsdal
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
11.10.2021
Tirsdag
12.10.2021
Onsdag
13.10.2021
Torsdag
14.10.2021
Fredag
15.10.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Funksjonsnedsettelser (Gr. 2a - 2f)
A.B. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Motorisk utvikling (Gr. 1a - 1f)
E.L. Hansen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Emosjoner og emosjonsregulering (Gr. 1a - 1f)
G.H. Ramsdal
10:00    
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Emosjoner og emosjonsregulering (Gr. 2a - 2f)
G.H. Ramsdal
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Funksjonsnedsettelser (Gr. 1a - 1f)
A.B. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Motorisk utvikling (Gr. 2a - 2f)
E.L. Hansen
   
13:00      
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
18.10.2021
Tirsdag
19.10.2021
Onsdag
20.10.2021
Torsdag
21.10.2021
Fredag
22.10.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Sensorisk og perseptuell utvikling (Gr. 1a - 1f)
R. Benjaminsen
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 AUD_GRØNT
VPL-1203-1 Forelesning
Tilknytning, selv og identitet (Gr. 2a - 2f)
G.H. Ramsdal
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk
T.Ø. Thomsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Forelesning
Sosialpsykologi
10:00    
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Sensorisk og perseptuell utvikling (Gr. 2a - 2f)
R. Benjaminsen
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 AUD_GRØNT
VPL-1203-1 Forelesning
Tilknytning, selv og identitet (Gr. 1a - 1f)
G.H. Ramsdal
   
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-11:45
11:00-11:45 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Annet
Kullets time
I.M. Pettersen
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Tilstander innenfor autismespekteret og utviklingsforstyrrelser (Gr. 1a - 1f)
T.Ø. Thomsen
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 KREATIVTL
VPL-1203-1 Forelesning
Tilknytning, selv og identitet (Gr. 2a - 2f)
G.H. Ramsdal
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Forelesning
Funksjonsnedsettelser
A.B. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Sensorisk utvikling og perseptuell utvikling: Syn og hørsel (Gr. 2a - 2f)
R. Benjaminsen
10:00    
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Tilstander innenfor autismespekteret og utviklingsforstyrrelser (Gr. 2a - 2f)
T.Ø. Thomsen
11:45-13:30 HARSTAD_HG1 KREATIVTL
VPL-1203-1 Forelesning
Tilknytning, selv og identitet (Gr. 1a - 1f)
G.H. Ramsdal
 
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Sensorisk utvikling og perseptuell utvikling: Syn og hørsel (Gr. 1a - 1f)
R. Benjaminsen
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
01.11.2021
Tirsdag
02.11.2021
Onsdag
03.11.2021
Torsdag
04.11.2021
Fredag
05.11.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Forelesning
Tilstander innenfor autismespekteret og utviklingsforstyrrelser
T.Ø. Thomsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-11:45
09:00-11:45 HARSTAD_HG5 242_ROM6
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk (Gr. 2a - 2f)
T.Ø. Thomsen
     
10:00      
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-13:30
12:45-13:30 HARSTAD_HG5 AUD_STORT
VPL-1203-1 Annet
Kullets time
I.M. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:45-15:30
12:45-15:30 HARSTAD_HG5 160_ROM1
VPL-1203-1 Forelesning
Innføring i pedagogikk og didaktikk (Gr. 1a - 1f)
T.Ø. Thomsen
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for VPL-1203-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Eksamen
Muntlig eksamen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Eksamen
Muntlig eksamen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 VIRTUELT _ZOOM
VPL-1203-1 Eksamen
Muntlig eksamen
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00