Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Vår - emne FSK-1120-1

FSK-1120-1
Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap
Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
13:15-15:00 - 14.01.2021
Forelesning
1 introduksjon (heldigital)
Lærer:
K. Berg
Rom:
Fredag
10:15-12:00 - 15.01.2021
Forelesning
2 Introduction to the marine environment (heldigital)
Rom:
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
13:15-15:00 - 20.01.2021
Forelesning
3 Oceanography 1 general (heldigital)
Rom:
Torsdag
13:15-15:00 - 21.01.2021
Forelesning
4 Oceanography 2 in Norway (heldigital)
Rom:
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 26.01.2021
Forelesning
5 Phytoplankton & zooplankton (ZOOM)

 Opptak
Lærer:
P.F. Wassmann
Rom:
Onsdag
12:15-14:00 - 27.01.2021
Forelesning
6 Evolusjon og systematikk (digital - ZOOM)
6 Evolusjon og systematikk (ZOOM)

 Opptak
Lærer:
J.E.T. Strand
Rom:
Torsdag
12:15-14:00 - 28.01.2021
Forelesning
7 Næringskjeder og næringsnett (digital - ZOOM)
7 Næringskjeder og næringsnett (digital)

 Opptak
Lærer:
J.E.T. Strand
Rom:
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 03.02.2021
Forelesning
8 Micro and macro algae

 Opptak
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 09.02.2021
Seminar gr. 1
nr 1
Lærer:
K. Berg
Rom:
NFH D-111
14:15-16:00 - 09.02.2021
Seminar gr. 2
nr 1
Lærer:
K. Berg
Rom:
NFH D-111
Onsdag
14:15-16:00 - 10.02.2021
Forelesning
9 Porifera, cnidaria and ctenophora (in ZOOM)

 Opptak
Lærer:
P.F. Wassmann
Rom:
Torsdag
14:15-16:00 - 11.02.2021
Seminar gr. 3
nr 1
Lærer:
K. Berg
Rom:
NFH D-109
Fredag
08:15-10:00 - 12.02.2021
Forelesning
10 Platelmynthes, Nematoda, rotifers (in ZOOM)
Lærer:
P.F. Wassmann
Rom:
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 17.02.2021
Forelesning
11 Annelid & Molluscs (in ZOOM)
11 Annelids & Molluscs

 Opptak
Lærer:
P.F. Wassmann
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 19.02.2021
Forelesning
12 Arthropods (in ZOOM)

 Opptak
Lærer:
P.F. Wassmann
Rom:
Uke 8
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 23.02.2021
Forelesning
13 Echinoderms (in ZOOM)
13 Echinoderms (ZOOM)

 Opptak
Lærer:
P.F. Wassmann
Rom:
Onsdag
08:15-10:00 - 24.02.2021
Forelesning
14 Genetic approaches to study marine biodiversity (heldigital)
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
08:15-14:00 - 02.03.2021
Gruppe 1 Lab
Fiskelab før tokt
Lærer:
K. Præbel
14:15-16:00 - 02.03.2021
Seminar gr. 1
nr 2
Lærer:
K. Præbel
Onsdag
08:15-14:00 - 03.03.2021
Gruppe 2 Lab
Fiskelab før tokt
Lærer:
K. Præbel
14:15-16:00 - 03.03.2021
Seminar gr. 2
nr 2
Lærer:
K. Præbel
Torsdag
08:15-14:00 - 04.03.2021
Gruppe 3 Lab
Fiskelab før tokt
Lærer:
K. Præbel
14:15-16:00 - 04.03.2021
Seminar gr. 3
nr 2
Lærer:
K. Præbel
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-20:00 - 11.03.2021
Toktgruppe 3 FHV 14 stk
Dagstokt med Helmer Hanssen
Lærer:
K. Præbel
Rom:
NFH FF HM
Fredag
Lørdag
08:15-20:00 - 13.03.2021
Toktgruppe 4 FHV 14 stk - lørdag
Dagstokt med Helmer Hanssen
Lærer:
K. Præbel
Rom:
NFH FF HM
Søndag
08:15-20:00 - 14.03.2021
Toktgruppe 5 FHV 14 stk - søndag
Dagstokt med Helmer Hanssen
Lærer:
K. Præbel
Rom:
NFH FF HM
Uke 11
Mandag
08:15-20:00 - 15.03.2021
Toktgruppe 6 FHV 14 stk
Dagstokt med Helmer Hanssen
Lærer:
K. Præbel
Rom:
NFH FF HM
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 17.03.2021
Forelesning
15 Cartilagenous fish
Torsdag
08:15-10:00 - 18.03.2021
Forelesning
16 Bony fish systematics
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 23.03.2021
Forelesning
LAB alternativt arbeidskrav for de som ikke var på tokt (kommer tilbake til sted)
Lærer:
K. Berg
Rom:
NFH D-309
Onsdag
08:15-10:00 - 24.03.2021
Forelesning
17 Swimming and habitat use
Torsdag
16:15-18:00 - 25.03.2021
Forelesning
Spørretime toktrapporter

 Opptak
Lærer:
K. Præbel
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 07.04.2021
Forelesning
18 Gas exchange and Osmoregulation
Rom:
Torsdag
10:15-12:00 - 08.04.2021
Forelesning
19 Feeding, metabolism and growth
Rom:
Fredag
10:15-12:00 - 09.04.2021
Forelesning
20 Reproduction
Rom:
Uke 15
Mandag
12:15-14:00 - 12.04.2021
Forelesning
21 Seabirds (Evert Mul)

 Opptak
Lærer:
Tirsdag
14:15-16:00 - 13.04.2021
Forelesning
22 Marine mammals (Evert Mul)

 Opptak
Lærer:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 20.04.2021
Forelesning
24 Marine organisms under climate change

 Opptak
Lærer:
I. Wiedmann
Onsdag
10:15-12:00 - 21.04.2021
Seminar gr. 2
Et industriperspektiv på sirkulærøkonomi og bærekraft. Hvorfor er disse perspektivene relevante for dere og aktører som jobber med fiskeri, havbruk og bioteknologi i fremtiden?
nr 3 (alle grupper)
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 27.04.2021
Seminar gr. 1
Lumpfish and aquaculture
nr 4
Lærer:
M. Horaud
12:15-14:00 - 27.04.2021
Seminar gr. 2
Lumpfish and aquaculture
nr 4
Lærer:
M. Horaud
14:15-16:00 - 27.04.2021
Seminar gr. 3
Lumpfish and aquaculture
nr 4
Lærer:
M. Horaud
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 04.05.2021
Forelesning
26 Impact of aquaculture on the marine environment

 Opptak
Lærer:
J.E.T. Strand
14:15-16:00 - 04.05.2021
Seminar gr. 1
Sea urchin fisheries and aquaculture
nr 5
Lærer:
F. Figueiredo
Rom:
NFH D-111
Onsdag
14:15-16:00 - 05.05.2021
Forelesning
27 Anthropogenic impact on marine resources og kursevaluering

 Opptak
Torsdag
10:15-12:00 - 06.05.2021
Seminar gr. 2
Sea urchin fisheries and aquaculture
nr 5
Lærer:
F. Figueiredo
Fredag
10:15-12:00 - 07.05.2021
Seminar gr. 3
Sea urchin fisheries and aquaculture
nr 5
Lærer:
F. Figueiredo
Rom:
NFH D-111
Uke 19
Mandag
Tirsdag
11:00-11:30 - 11.05.2021
Forelesning
28 Spørretime
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:00-13:00 - 19.05.2021
Hjemmeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Torsdag
Fredag