Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Vår - emne FSK-1122-1

FSK-1122-1
Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.01.2021
14:15-16:00 FSK-1122-1 Forelesning
1 Biokjemi - Introduksjon / biomolekyl, bindinger mm
K-E. Eilertsen
Torsdag
14.01.2021
10:15-12:00 FSK-1122-1 Forelesning
2 Biokjemi -
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.01.2021
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
4 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Onsdag
20.01.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
3 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.01.2021
14:15-16:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
5 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Torsdag
28.01.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
6 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.02.2021
14:15-16:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
7 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Onsdag
03.02.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
8 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.02.2021
14:15-16:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
10 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Torsdag
11.02.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
9 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Fredag
12.02.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
1 Biokjemi
K-E. Eilertsen
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
1 Biokjemi
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.02.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 2
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 2
Tirsdag
16.02.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 1
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 1
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.02.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 3
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 3
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
Onsdag
24.02.2021
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
11 Biokjemi -

 Opptak
K-E. Eilertsen
Torsdag
25.02.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
2 Biokjemi
K-E. Eilertsen
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
2 Biokjemi
K-E. Eilertsen
Fredag
26.02.2021
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
12 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.03.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 4
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 4
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
Fredag
05.03.2021
08:15-10:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
14 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
3 Biokjemi
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.03.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 5
T.F. Aune
G.K. Edvinsen
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 5
Tirsdag
09.03.2021
08:15-10:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
4 Biokjemi
K-E. Eilertsen
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
15 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.03.2021
08:15-10:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-1122-1 Forelesning
13 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Onsdag
17.03.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
18 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Torsdag
18.03.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
17 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
3 Biokjemi
K-E. Eilertsen
Fredag
19.03.2021
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
4 Biokjemi
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.03.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 6 - mikrobiologi
H-M. Blencke
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 6 - mikrobiologi
H-M. Blencke
Onsdag
24.03.2021
14:15-16:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
19 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Torsdag
25.03.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 7 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 7 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
Fredag
26.03.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 8 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 8 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
07.04.2021
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
16 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.04.2021
12:15-14:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
21 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
Onsdag
14.04.2021
10:15-12:00 NFH E-101-SAUD
FSK-1122-1 Forelesning
20 Mikrobiologi -

 Opptak
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
5 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Fredag
16.04.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
5 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
23.04.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
6 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
6 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.04.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 9 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 9 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
Torsdag
29.04.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
7 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
7 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Fredag
30.04.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
8 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
8 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.05.2021
08:15-12:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 1
LAB 10 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
12:15-16:00 NFH D-307
NFH D-309
FSK-1122-1 Lab gruppe 2
LAB 10 - mikrobiologi
K. Berg
H-M. Blencke
K-E. Eilertsen
Torsdag
06.05.2021
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
10 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
10 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
04.06.2021
10:15-12:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 1
12 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-1122-1 Seminar gr 2
12 Mikrobiologi
Y.K-H. Schneider
Timeplan for FSK-1122-1 i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.06.2021
09:00-13:00 FSK-1122- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)