Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Vår - emne FSK-1122-1

FSK-1122-1
Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap
Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 13.01.2021
Forelesning
1 Biokjemi - Introduksjon / biomolekyl, bindinger mm
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
Torsdag
10:15-12:00 - 14.01.2021
Forelesning
2 Biokjemi -
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 19.01.2021
Forelesning
4 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Onsdag
10:15-12:00 - 20.01.2021
Forelesning
3 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
14:15-16:00 - 25.01.2021
Forelesning
5 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 28.01.2021
Forelesning
6 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Fredag
Uke 5
Mandag
14:15-16:00 - 01.02.2021
Forelesning
7 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 03.02.2021
Forelesning
8 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
14:15-16:00 - 08.02.2021
Forelesning
10 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 11.02.2021
Forelesning
9 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Fredag
12:15-14:00 - 12.02.2021
Seminar gr 1
1 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 12.02.2021
Seminar gr 2
1 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
Uke 7
Mandag
08:15-12:00 - 15.02.2021
Lab gruppe 1
LAB 2
12:15-16:00 - 15.02.2021
Lab gruppe 2
LAB 2
Lærer:
Tirsdag
08:15-12:00 - 16.02.2021
Lab gruppe 1
LAB 1
12:15-16:00 - 16.02.2021
Lab gruppe 2
LAB 1
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
08:15-12:00 - 22.02.2021
Lab gruppe 1
LAB 3
12:15-16:00 - 22.02.2021
Lab gruppe 2
LAB 3
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 24.02.2021
Forelesning
11 Biokjemi -

 Opptak
Lærer:
K-E. Eilertsen
Torsdag
12:15-14:00 - 25.02.2021
Seminar gr 1
2 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 25.02.2021
Seminar gr 2
2 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
Fredag
12:15-14:00 - 26.02.2021
Forelesning
12 Mikrobiologi -

 Opptak
Uke 9
Mandag
08:15-12:00 - 01.03.2021
Lab gruppe 1
LAB 4
12:15-16:00 - 01.03.2021
Lab gruppe 2
LAB 4
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 05.03.2021
Forelesning
14 Mikrobiologi -

 Opptak
14:15-16:00 - 05.03.2021
Seminar gr 1
3 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
Uke 10
Mandag
08:15-12:00 - 08.03.2021
Lab gruppe 1
LAB 5
12:15-16:00 - 08.03.2021
Lab gruppe 2
LAB 5
Lærer:
Tirsdag
08:15-10:00 - 09.03.2021
Seminar gr 1
4 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
12:15-14:00 - 09.03.2021
Forelesning
15 Mikrobiologi -

 Opptak
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 16.03.2021
Forelesning
13 Mikrobiologi -

 Opptak
Onsdag
10:15-12:00 - 17.03.2021
Forelesning
18 Mikrobiologi -

 Opptak
Torsdag
10:15-12:00 - 18.03.2021
Forelesning
17 Mikrobiologi -

 Opptak
14:15-16:00 - 18.03.2021
Seminar gr 2
3 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
Fredag
14:15-16:00 - 19.03.2021
Seminar gr 2
4 Biokjemi
Lærer:
K-E. Eilertsen
Rom:
NFH B-064
Uke 12
Mandag
08:15-12:00 - 22.03.2021
Lab gruppe 1
LAB 6 - mikrobiologi
Lærer:
H-M. Blencke
12:15-16:00 - 22.03.2021
Lab gruppe 2
LAB 6 - mikrobiologi
Lærer:
H-M. Blencke
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 24.03.2021
Forelesning
19 Mikrobiologi -

 Opptak
Torsdag
08:15-12:00 - 25.03.2021
Lab gruppe 1
LAB 7 - mikrobiologi
12:15-16:00 - 25.03.2021
Lab gruppe 2
LAB 7 - mikrobiologi
Fredag
08:15-12:00 - 26.03.2021
Lab gruppe 1
LAB 8 - mikrobiologi
12:15-16:00 - 26.03.2021
Lab gruppe 2
LAB 8 - mikrobiologi
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 07.04.2021
Forelesning
16 Mikrobiologi -

 Opptak
Torsdag
Fredag
Uke 15
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 13.04.2021
Forelesning
21 Mikrobiologi -

 Opptak
Onsdag
10:15-12:00 - 14.04.2021
Forelesning
20 Mikrobiologi -

 Opptak
14:15-16:00 - 14.04.2021
Seminar gr 2
5 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Torsdag
Fredag
12:15-14:00 - 16.04.2021
Seminar gr 1
5 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
12:15-14:00 - 23.04.2021
Seminar gr 1
6 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 23.04.2021
Seminar gr 2
6 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Uke 17
Mandag
08:15-12:00 - 26.04.2021
Lab gruppe 1
LAB 9 - mikrobiologi
12:15-16:00 - 26.04.2021
Lab gruppe 2
LAB 9 - mikrobiologi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 29.04.2021
Seminar gr 1
7 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 29.04.2021
Seminar gr 2
7 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Fredag
12:15-14:00 - 30.04.2021
Seminar gr 1
8 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 30.04.2021
Seminar gr 2
8 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Uke 18
Mandag
08:15-12:00 - 03.05.2021
Lab gruppe 1
LAB 10 - mikrobiologi
12:15-16:00 - 03.05.2021
Lab gruppe 2
LAB 10 - mikrobiologi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 06.05.2021
Seminar gr 1
10 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
14:15-16:00 - 06.05.2021
Seminar gr 2
10 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-12:00 - 04.06.2021
Seminar gr 1
12 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
12:15-14:00 - 04.06.2021
Seminar gr 2
12 Mikrobiologi
Rom:
NFH B-064
Uke 23
Mandag
09:00-13:00 - 07.06.2021
Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag