Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Vår - emne FSK-2030-1

FSK-2030-1
Bærekraftig havbruk
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
11.01.2021
Tirsdag
12.01.2021
Onsdag
13.01.2021
Torsdag
14.01.2021
Fredag
15.01.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
2. Enkelt gen arv: lover, ploiditet, mtDNA
2
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
4. Genekartlegging: rekombinasjon, kobling, sekvensering
4
O.S. Wangensteen Fuentes
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-2030-1 Forelesning
Introduksjon
A.H. Hoel
I. Jensen
J.P. Johnsen
T. Schei
M. Sogn-Grundvåg
J.K. Swain
H.T. Thorarensen
O.S. Wangensteen Fuentes
 
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
3. Polygen arv: uavhengig sortering, gen segregation
3
O.S. Wangensteen Fuentes
 
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
1. Mendelsk genetikk: genetisk og fenotypisk variasjon, molekylær basis
1
O.S. Wangensteen Fuentes
   
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
18.01.2021
Tirsdag
19.01.2021
Onsdag
20.01.2021
Torsdag
21.01.2021
Fredag
22.01.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
6 Populasjons genetikk 2
6
O.S. Wangensteen Fuentes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
9. Genetisk metode 1
9
O.S. Wangensteen Fuentes
09:00      
10:00      
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
5. Populasjons genetikk 1
5
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
7. Kvantitativ genetikk 1
7
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
8. Kvantitativ genetikk 2
8
O.S. Wangensteen Fuentes
 
13:00    
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
25.01.2021
Tirsdag
26.01.2021
Onsdag
27.01.2021
Torsdag
28.01.2021
Fredag
29.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 1 + gruppe 2
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH E-101-SAUD
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
10. Genetisk metode 2
10 - fysisk

ROMFORDELING GRUPPER:

Gruppe 1: A-262
Gruppe 2: A-270
Gruppe 3: A-272
Gruppe 4, 5 og 6: Store Aud. på NFH

Rommene kobler seg sammen via Teams og digitalt samhandlingsutstyr på de ulike rommene. 

Husk å følge gjeldende smittevernregler, inkl. rengjøring av rom etter bruk.

O.S. Wangensteen Fuentes
     
09:00      
10:00      
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
11. Evolusjonsgenetikk
11
K. Præbel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
12. Konserveringsgenetikk 1
12 - fysisk
K. Præbel
 
13:00    
14:00    
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
01.02.2021
Tirsdag
02.02.2021
Onsdag
03.02.2021
Torsdag
04.02.2021
Fredag
05.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 3 + gruppe 4
O.S. Wangensteen Fuentes
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 6
Uke
6
Mandag
08.02.2021
Tirsdag
09.02.2021
Onsdag
10.02.2021
Torsdag
11.02.2021
Fredag
12.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 5 + gruppe 6
Lab gruppe 3 + gruppe 4
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
FSK-2030-1 Seminar
Seminar 2: Interpreting genetic laboratory results (digital)
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-12:00
08:30-12:00
FSK-2030-1 Seminar
Seminar 1: Practical implementation of selective breeding in aquaculture (digital)
O.S. Wangensteen Fuentes
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
22.02.2021
Tirsdag
23.02.2021
Onsdag
24.02.2021
Torsdag
25.02.2021
Fredag
26.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.820-AUD1
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Introduksjon
1

 Opptak
H.T. Thorarensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.820-AUD1
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Driftsformer - vannforbruk, gasser i vann
2

Informasjon om rom


 Opptak
H.T. Thorarensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Oksygen, CO2
3

 Opptak
H.T. Thorarensen
   
09:00    
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Ammoniakk og RAS
4

 Opptak
H.T. Thorarensen
 
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
01.03.2021
Tirsdag
02.03.2021
Onsdag
03.03.2021
Torsdag
04.03.2021
Fredag
05.03.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.820-AUD1
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Reproduksjon, stamfisk
6

NB! Det står under at det vil være "opptak", men det vil kun være LIVE STEAM av denne forelesningen, ikke opptak!


 Opptak
H. Tveiten
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Smoltifisering
7
H.T. Thorarensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
For og ernæring; startforing og påveks
9

NB! Det står under at det vil være "opptak", men det vil kun være LIVE STEAM av denne forelesningen, ikke opptak!


 Opptak
B-S. Sæther
09:00    
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.820-AUD1
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Klekkeri, embryonalutvikling
5

NB! Det står under at det vil være "opptak", men det vil kun være LIVE STEAM av denne forelesningen, ikke opptak!


 Opptak
H. Tveiten
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Marin yngelproduksjon
12 Marin yngelproduksjon (Øyvind J. Hansen, H8)
H.T. Thorarensen
Øyvind J. Hansen
 
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
08.03.2021
Tirsdag
09.03.2021
Onsdag
10.03.2021
Torsdag
11.03.2021
Fredag
12.03.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Produksjonsplanlegging
10

 Opptak
B-S. Sæther
H.T. Thorarensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Forvaltning og utvikling af akvakultur
13 Forvaltning og utvikling av akvakultur (Jarle M. Bratbak-Pedersen, H11)
H.T. Thorarensen
Jarle M. Bratbak-Pedersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-109
NFH D-110
Klikk for å vise/skjule alle
FSK-2030-1 Seminar
8 Tverrfaglig seminar 1 havbruk
H.T. Thorarensen
 
09:00    
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Miljøundersøkelser og lokalisering av anlegg
14 Miljøundersøkelser og lokalisering av anlegg (Kåre Aas, H12)
H.T. Thorarensen
Kåre Aas
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Rømmingssikre anlegg: Nytek- forskriften
15 Rømmingssikre anlegg: Nytek- forskriften (Kåre Aas, H13)
H.T. Thorarensen
Kåre Aas
11:00    
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
15.03.2021
Tirsdag
16.03.2021
Onsdag
17.03.2021
Torsdag
18.03.2021
Fredag
19.03.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Produksjonsprosesser i merdoppdrett
16 Produksjonsprosesser i merdoppdrett (Kathrine Robertsen, H14)
H.T. Thorarensen
Kathrine Robertsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
FSK-2030-1 Seminar
Havbruk - digital ekskursjon
H.T. Thorarensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
2

 Opptak
C. Armstrong
T. Schei
09:00    
10:00      
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Fiskevelferd
15
H.T. Thorarensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
1

 Opptak
C. Armstrong
T. Schei
 
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
22.03.2021
Tirsdag
23.03.2021
Onsdag
24.03.2021
Torsdag
25.03.2021
Fredag
26.03.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
3 - digital
C. Armstrong
T. Schei
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
4
T. Schei
     
09:00      
10:00      
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
5
T. Schei
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 14
Uke
14
Mandag
05.04.2021
Tirsdag
06.04.2021
Onsdag
07.04.2021
Torsdag
08.04.2021
Fredag
09.04.2021
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Fiskehelse

Introduksjon til fiskesykdommer og sykdomssituasjonen hos oppdrettsfisk

Digital

I. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Fiskehelse

Time 1 ILA - time 2 vintersår

I. Jensen
J.K. Swain
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Fiskehelse

Forebyggende tiltak for bedre fiskehelse

Digital

I. Jensen
J.K. Swain
10:00    
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
6
T. Schei
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
7
T. Schei
 
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-2030-1 Forelesning havbruk
Fiskehelse

Lakselus - biologi og behandling

Digital

J.K. Swain
 
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 15
Uke
15
Mandag
12.04.2021
Tirsdag
13.04.2021
Onsdag
14.04.2021
Torsdag
15.04.2021
Fredag
16.04.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
8
T. Schei
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
9
T. Schei
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
2
A.H. Hoel
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
3
A.H. Hoel
10:00  
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
10
T. Schei
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 16
Uke
16
Mandag
19.04.2021
Tirsdag
20.04.2021
Onsdag
21.04.2021
Torsdag
22.04.2021
Fredag
23.04.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
11
T. Schei
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
12
T. Schei
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
4
A.H. Hoel
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
5
A.H. Hoel
10:00  
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 NFH B-067
FSK-2030-1 Seminar
Fiskehelse. Gruppe 1, 2 og 3.
I. Jensen
J.K. Swain
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-067
FSK-2030-1 Seminar
Fiskehelse. Gruppe 4, 5, og 6.
I. Jensen
J.K. Swain
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
13
T. Schei
 
13:00    
14:00    
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 17
Uke
17
Mandag
26.04.2021
Tirsdag
27.04.2021
Onsdag
28.04.2021
Torsdag
29.04.2021
Fredag
30.04.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
14
T. Schei
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
6
A.H. Hoel
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
7
A.H. Hoel
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
FSK-2030-1 Seminar
4 Økonomi 1
T. Schei
 
10:00  
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning økonomi
15
T. Schei
 
13:00      
14:00      
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 18
Uke
18
Mandag
03.05.2021
Tirsdag
04.05.2021
Onsdag
05.05.2021
Torsdag
06.05.2021
Fredag
07.05.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
FSK-2030-1 Seminar
6 Økonomi 3
T. Schei
     
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
8
A.H. Hoel
10:00      
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2030-1 Seminar
7 Økonomi 4
T. Schei
     
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 19
Uke
19
Mandag
10.05.2021
Tirsdag
11.05.2021
Onsdag
12.05.2021
Torsdag
13.05.2021
Fredag
14.05.2021
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
FSK-2030-1 Seminar
Tverrfaglig seminar 3 konsesjonssøknad
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-2030-1 Forelesning forvaltning
9
A.H. Hoel
     
11:00      
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 20
Uke
20
Mandag
17.05.2021
Tirsdag
18.05.2021
Onsdag
19.05.2021
Torsdag
20.05.2021
Fredag
21.05.2021
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-11:15
10:00-11:15
FSK-2030-1 Forelesning
Info om 6. semester, utveksling og master (digital møtelink via Oulook)
   
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2030-1 Forelesning
Oppsummering, spørsmål, evaluering - fysisk
A.H. Hoel
I. Jensen
J.P. Johnsen
T. Schei
M. Sogn-Grundvåg
J.K. Swain
H.T. Thorarensen
O.S. Wangensteen Fuentes
   
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 21
Uke
21
Mandag
24.05.2021
Tirsdag
25.05.2021
Onsdag
26.05.2021
Torsdag
27.05.2021
Fredag
28.05.2021
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
FSK-2030- Hjemmeeksamen (Fellesundervisning)
   
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for FSK-2030-1 i uke 23
Uke
23
Mandag
07.06.2021
Tirsdag
08.06.2021
Onsdag
09.06.2021
Torsdag
10.06.2021
Fredag
11.06.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
FSK-2030- Hjemmeeksamen (Fellesundervisning)
   
15:00          
16:00