Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2021 Vår - emne MED-2510-2

MED-2510-2
Medisin 3. studieår
Timeplan for MED-2510-2 i uke 1
Uke
1
Mandag
04.01.2021
Tirsdag
05.01.2021
Onsdag
06.01.2021
Torsdag
07.01.2021
Fredag
08.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Blekhet intro case 1 (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Anemi klassifisering (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Med. biokjemi) Hb, vit B12, folsyre, jern, ferritin, transferrin (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Utvikling av T- og B-celler mtp sykdommer i immunapparatet (tas opp)
E.S. Blix
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Transfusjonsmedisin (tas opp)
I.J. Lægreid
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Anemi - ulike typer (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Farmakologi) Behandling av anemi (tas opp)
M. Gabrielsen
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Anemi - strategi for utredning (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) ABO/Rhesus immunologi (tatt opp)
I.J. Lægreid
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Casegjennomgang case 1: Blekhet
J.O. Odeberg
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Intro til infeksjonssykdommer (tas opp)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Smittevern / forebygging av infeksjoner (tatt opp)
A.M. Asfeldt
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Profkom Forelesninger
PROFKOM seminar - Skal pasienten bestemme? Om samvalg, jus og etikk. (tas opp)
K.M. Agledahl
T. Skjelbakken
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Diagnostikk ved infeksjonssykdommer (tas opp)
D.S. Halvorsen
   
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 1 gruppearbeid, gr. 1
J.O. Odeberg
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 1 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 1 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 1 gruppearbeid, gr. 4
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 1 gruppearbeid, gr. 5 (ved Lars Horvei)
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 1 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 1 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 1 gruppearbeid, gr. 8
E.M. Hald
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 1 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 1 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 1 gruppearbeid, gr. 11
A. Vik
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 1 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 1 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 1 gruppearbeid, gr. 14
 
15:00        
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 2
Uke
2
Mandag
11.01.2021
Tirsdag
12.01.2021
Onsdag
13.01.2021
Torsdag
14.01.2021
Fredag
15.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Hevelse i foten intro case 2 og 3 (ved Lars Horvei) (tas opp)
S. Brækkan
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Venøs tromboembolisme (VTE) - epidemiologi (tas opp)
S. Brækkan
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) VTE - utredning, diagnostikk og behandling (ved Lars Horvei) (tas opp)
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Farmakologi) Behandlingsprinsipper for trombose (tas opp)
E.M. Hald
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Profkom gruppe 1
Profkom-møte med mentor Gr. 1
E.B. Pedersen
08:15-12:00 MH2 U.09.309
MED-2510-2 Profkom gruppe 4
Profkom-møte med mentor Gr. 4
T. Iversen
08:15-12:00 FARM F2.305
MED-2510-2 Profkom gruppe 6
Profkom-møte med mentor Gr. 6
M.B. Harbitz
08:15-12:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Profkom gruppe 10
Profkom-møte med mentor Gr. 10
A. Medbø
08:15-12:00 MH U7.125AUD9
MED-2510-2 Profkom gruppe 14
Profkom-møte med mentor Gr. 14
T. Wisborg
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Hemostase (ved Lars Horvei) (tas opp)
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Trombose - Profylakse ved indremed. tilstander. (ved Lars Horvei) (tas opp)
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Casegjennomgang case 2: Hevelse i foten
S. Brækkan
E.M. Hald
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
MED-2510-2 Profkom Forelesninger
PROFKOM seminar - Bruk av tolk (tas opp)
J. Laue
     
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH U7.125AUD9
MED-2510-2 Profkom gruppe 2
Profkom-møte med mentor Gr. 2
E. Stensland
12:15-16:00 MH U7.126AU10
MED-2510-2 Profkom gruppe 3
Profkom-møte med mentor Gr. 3
M. Skandfer
12:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Profkom gruppe 5
Profkom-møte med mentor Gr. 5
Å. Bjørnerem
12:15-16:00 FARM F2.304
MED-2510-2 Profkom gruppe 8
Profkom-møte med mentor Gr. 8
T. Myrmel
12:15-16:00 FARM F2.303
MED-2510-2 Profkom gruppe 9
Profkom-møte med mentor Gr. 9
K.A. Arntzen
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 2 gruppearbeid, gr. 1 (ved Hilde Jensvoll)
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 2 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 2 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 2 gruppearbeid, gr. 4
J.O. Odeberg
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 2 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 2 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 2 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 2 gruppearbeid, gr. 8 (ved Lars Horvei)
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 2 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 2 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 2 gruppearbeid, gr. 11
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 2 gruppearbeid, gr. 12
E.M. Hald
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 2 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 2 gruppearbeid, gr. 14
 
15:00      
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 3
Uke
3
Mandag
18.01.2021
Tirsdag
19.01.2021
Onsdag
20.01.2021
Torsdag
21.01.2021
Fredag
22.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Blødningstendens + intro case 4 (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) HDN/FNAIT (tas opp)
I.J. Lægreid
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Med. biokjemi) Inflammasjon (tas opp)
J.O. Odeberg
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Profkom gruppe 7
Profkom-møte med mentor Gr. 7
E. Stikbakke
08:15-12:00 FARM F2.304
MED-2510-2 Profkom gruppe 11
Profkom-møte med mentor Gr. 11
U. Ringberg
08:15-12:00 FARM F2.303
MED-2510-2 Profkom gruppe 12
Profkom-møte med mentor Gr. 12
A.H. Davidsen
08:15-12:00 MH U7.117AUD8
MED-2510-2 Profkom gruppe 13
Profkom-møte med mentor Gr. 13
T. Risør
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) ITP/TTP/HIT (tas opp)
E.M. Hald
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Arvelige blødersykdommer (tas opp)
E.M. Hald
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) DIC (tas opp)
J.O. Odeberg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematolgoi) Leukocytose og leukopeni (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Casegjennomgang case 3 og 4: Vit.kom-trombose og Blødningstendens
S. Brækkan
E.M. Hald
J.O. Odeberg
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Infomøte utveksling (ved Kim Allan Nilsen)
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 1
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 1 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 2
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 2
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 3
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 3
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 2
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 2 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 3
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 3
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 4
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 4
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Perifert blod (tas opp)
A. Vik
   
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Benmarg (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.09.328
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 3 gruppearbeid, gr. 1 (ved Carl Arnesen)
14:15-16:00 MH2 U.10.321
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 3 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH2 U.10.332
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 3 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 MH2 U.07.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 3 gruppearbeid, gr. 4
S. Brækkan
14:15-16:00 MH2 U.07.306
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 3 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00 MH2 U.07.307
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 3 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH2 U.07.311
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 3 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00 MH2 U.07.312
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 3 gruppearbeid, gr. 8
E.M. Hald
14:15-16:00 MH2 U.07.314
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 3 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 3 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 MH2 U.09.325
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 3 gruppearbeid, gr. 11
14:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 3 gruppearbeid, gr. 12 (ved Magnus Edvardsen)
14:15-16:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 3 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 MH2 U.10.311
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 3 gruppearbeid, gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.08.316
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 4 gruppearbeid, gr. 1
E.M. Hald
14:15-16:00 MH U6.A6AUD6
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 4 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH U6.A1AUD1
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 4 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 MH U6.A2AUD2
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 4 gruppearbeid, gr. 4
14:15-16:00 MH U6.A4AUD4
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 4 gruppearbeid, gr. 5
A. Vik
14:15-16:00 MH2 U.10.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 4 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH U6.A5AUD5
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 4 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00 MH2 U.09.310
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 4 gruppearbeid, gr. 8
J.O. Odeberg
14:15-16:00 MH U7.117AUD8
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 4 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 MH U7.125AUD9
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 4 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 MH U7.126AU10
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 4 gruppearbeid, gr. 11 (ved Lars Horvei)
14:15-16:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 4 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00 MH2 U.10.311
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 4 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 4 gruppearbeid, gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 UNN B1-957
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Delemne 3.4: PKU medisin 2, gr. 7
J.V. Norvik
 
15:00    
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 4
Uke
4
Mandag
25.01.2021
Tirsdag
26.01.2021
Onsdag
27.01.2021
Torsdag
28.01.2021
Fredag
29.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Forstørrede lymfeknuter intro case 5 (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Kreft) Maligne lymfomer (tatt opp)
M. Maisenholder
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Allo-autoreaktivitet (tas opp)
E.S. Blix
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Akutt leukemi (tas opp)
A. Vik
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Patologi) Lymfesystemet lymfoid vev/milt og bloddannende organer (tatt opp)
L. Uhlin-Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Tumorimmunologi (tas opp)
E.S. Blix
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Pediatri) Lymfeknutesvulst og anemi hos barn (tas opp)
T. Flægstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) KLL (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: Casegjennomgang case 5: Lymfeknutesvulst
M. Maisenholder
A. Vik
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 3
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 3 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 4
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 4
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 5
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 5
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 4
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 4 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 5
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 5
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 6
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 6
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 5
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 5 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 6
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 6
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 7
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 7
 
13:00    
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U7.126AU10
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 5 gruppearbeid, gr. 1 (ved Lars Horvei)
14:15-16:00 MH U7.125AUD9
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 5 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH U7.117AUD8
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 5 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 5 gruppearbeid, gr. 4 (ved Hilde Jensvoll)
14:15-16:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 5 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00 MH2 U.09.309
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 5 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH U6.A3AUD3
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 5 gruppearbeid, gr. 7
A. Vik
14:15-16:00 MH U6.A4AUD4
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 5 gruppearbeid, gr. 8
14:15-16:00 MH U6.A2AUD2
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 5 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 MH U6.A1AUD1
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 5 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 FARM F2.305
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 5 gruppearbeid, gr. 11
M.I. Olsen
14:15-16:00 MH U6.A7AUD7
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 5 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00 FARM F1.101
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 5 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 5 gruppearbeid, gr. 14
   
15:00        
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 5
Uke
5
Mandag
01.02.2021
Tirsdag
02.02.2021
Onsdag
03.02.2021
Torsdag
04.02.2021
Fredag
05.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Forhøyet SR intro case 6 (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Dysproteinemier myelomatose II (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Immunsvikt (tas opp)
E.S. Blix
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Flow og PCR ved blodsykdommer (tas opp)
M.I. Olsen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Pediatri) Leukemi og trombocytopeni hos barn (tas opp)
S. Kranz
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Kroniske myeloproliferative sykdommer (tas opp)
M.I. Olsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Farmakologi) Generelt om cytostatika (tatt opp)
M. Gabrielsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Allogen- og autolog SC-behandling (tas opp)
M.I. Olsen
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Hematologi) Dysproteinemier myelomatose I (tas opp)
A. Vik
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Immunologi) Infeksjonsimmunologi (tas opp)
T.B. Stuge
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: Casegjennomgang case 6: Høy senking
A. Vik
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 6
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 6 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 7
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 7
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 8
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 8
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 7
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 7 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 8
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 8
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 9
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 9
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Seminar Blod immunforsvar og infeksjoner
Delemne 3.5: Seminar (Ped) Barn med blodsykdom - pasientkasuistikker med vekt på morfologi (Gr. 1)
T. Flægstad
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 8
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 8 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 9
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 9
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 10
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 10
 
13:00  
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U6.A3AUD3
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 6 gruppearbeid, gr. 1
M.I. Olsen
14:15-16:00 MH2 U.10.311
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 6 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH U6.A1AUD1
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 6 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 FARM F2.304
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 6 gruppearbeid, gr. 4
E.M. Hald
14:15-16:00 MH U7.125AUD9
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 6 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00 FARM F2.303
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 6 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH U7.126AU10
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 6 gruppearbeid, gr. 7 (ved Hilde Jensvoll)
14:15-16:00 MH U7.117AUD8
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 6 gruppearbeid, gr. 8
14:15-16:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 6 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 FARM F2.305
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 6 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 MH U6.A5AUD5
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 6 gruppearbeid, gr. 11
A. Vik
14:15-16:00 MH U6.A4AUD4
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 6 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00 MH U6.A6AUD6
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 6 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 FARM F1.101
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 6 gruppearbeid, gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Seminar Blod immunforsvar og infeksjoner
Delemne 3.5: Seminar (Ped) Barn med blodsykdom - pasientkasuistikker med vekt på morfologi (Gr.2)
S. Kranz
 
15:00      
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 6
Uke
6
Mandag
08.02.2021
Tirsdag
09.02.2021
Onsdag
10.02.2021
Torsdag
11.02.2021
Fredag
12.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Feber og infeksjonstendens intro case 7 (tas opp)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MH2 U.08.316
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Bakterielle infeksjoner - sepsis (tas opp) (Gr. 1, 2 og 3)
G. Grimnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Prinsipper for antibiotikabehandling og valg av antibiotika (tas opp) (Gr. 4 og 5)
J.S. Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Basal virologi (Gr. 6)
G.D. Tylden
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Allmennmed) Tretthet og slapphet (tas opp)
K. Wennevold
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Resistensutvikling ved antibiotikabehandling (tas opp) (Gr. 4 og 5)
Ø. Samuelsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Virusinfeksjoner - hovedvekt på CMV/EBV (tas opp) (Gr. 6)
D.S. Halvorsen
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Valg av antibiotika ved ulike infeksjoner (tas opp) (Gr. 4 og 5)
V. Skogen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) HIV (tas opp) (Gr. 6)
V. Skogen
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 9
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 9 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 10
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 10
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 11
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 11
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 10
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 10 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 11
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 11
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 12
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 12
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Lab gr. 1 Blod immunforsvar og infeksjoner 1
Lab delemne 3.5: (Biokjemi) Oppsummering og oppgavegjennomgang
J-T. Indrevik
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 11
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 11 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 12
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 12
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 13
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 13
 
13:00  
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH U8.121
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 7 gruppearbeid, gr. 1
14:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 7 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH2 U.09.310
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 7 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 MH2 U.10.324
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 7 gruppearbeid, gr. 4
14:15-16:00 MH2 U.10.320
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 7 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00 MH2 U.10.326
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 7 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH2 U.10.328
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 7 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00 MH2 U.10.329
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 7 gruppearbeid, gr. 8
14:15-16:00 MH2 U.10.330
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 7 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 MH2 U.10.331
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 7 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 MH2 U.10.332
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 7 gruppearbeid, gr. 11
14:15-16:00 MH U7.117AUD8
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 7 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 7 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 MH2 U.10.311
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 7 gruppearbeid, gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: Casegjennomgang case 7
G. Grimnes
D.S. Halvorsen
 
15:00      
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 7
Uke
7
Mandag
15.02.2021
Tirsdag
16.02.2021
Onsdag
17.02.2021
Torsdag
18.02.2021
Fredag
19.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Influensa og luftveisvirus (tas opp) (Gr. 7, 8 og 9)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.08.316
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Infeksjon i bein og ledd (osteomyelitt og arthritt) (tas opp) (Gr. 10, 11, 12 og 13)
V. Skogen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Malaria (tas opp) (Gr. 14, 1 og 2)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Immunsvikt (tas opp) (Gr. 3 og 4)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Delemne 3.5: Delemneprøve
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Soppinfeksjoner (tas opp) (Gr. 7, 8 og 9)
G. Grimnes
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.08.316
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Ekstrapulmonal tuberkolose (tas opp) (Gr. 10, 11, 12 og 13)
V. Skogen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Importfeber (tas opp) (Gr. 14, 1 og 2)
D.S. Halvorsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Nøytropen feber (tas opp) (Gr. 3 og 4)
D.S. Halvorsen
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.08.316
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Systemiske bakterielle infeksjoner, borreliose, tularemi (tas opp) (Gr. 10, 11, 12 og 13)
G. Grimnes
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) CNS-infeksjoner (tas opp) (Gr. 14, 1 og 2)
V. Skogen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 Forelesning Blod immunforsvar og infeksjoner
Forel. delemne 3.5: (Infeksjon) Casegjennomgang case 8
G. Grimnes
D.S. Halvorsen
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 12
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 12 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 13
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 13
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 14
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 1
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 1
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 13
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 13 - rom B2.946
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 14
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 14
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 1
Delemne 3.5: PKU Onkologi gr. 1
12:15-14:00 UNN B1-957
UNN B1.866
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 2
Delemne 3.5: PKU Hematologi gr. 2
12:15-14:00
MED-2510-2 Delemne 3.5 PKU gr. 14
Delemne 3.5: PKU Infeksjon 1 gr. 14 - rom B2.946
 
13:00  
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.321
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.1
Case 8 gruppearbeid, gr. 1
14:15-16:00 MH2 U.10.322
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 2
Case 8 gruppearbeid, gr. 2
14:15-16:00 MH2 U.10.324
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 3
Case 8 gruppearbeid, gr. 3
14:15-16:00 MH2 U.10.326
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 4
Case 8 gruppearbeid, gr. 4
14:15-16:00 MH2 U.10.328
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 5
Case 8 gruppearbeid, gr. 5
14:15-16:00 MH2 U.10.329
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 6
Case 8 gruppearbeid, gr. 6
14:15-16:00 MH2 U.10.330
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 7
Case 8 gruppearbeid, gr. 7
14:15-16:00 MH2 U.10.331
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 8
Case 8 gruppearbeid, gr. 8
14:15-16:00 MH2 U.10.332
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 9
Case 8 gruppearbeid, gr. 9
14:15-16:00 MH2 U.07.301
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 10
Case 8 gruppearbeid, gr. 10
14:15-16:00 MH2 U.07.306
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 11
Case 8 gruppearbeid, gr. 11
14:15-16:00 MH2 U.07.307
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 12
Case 8 gruppearbeid, gr. 12
14:15-16:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr. 13
Case 8 gruppearbeid, gr. 13
14:15-16:00 MH2 U.10.308
MED-2510-2 Delemne 3.5 Case gr.14
Case 8 gruppearbeid, gr. 14
 
15:00      
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 8
Uke
8
Mandag
22.02.2021
Tirsdag
23.02.2021
Onsdag
24.02.2021
Torsdag
25.02.2021
Fredag
26.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Indremed) Introduksjon. Intro case 1: Unormalt blodsukker, Case 2: Hyponatremi, SIADH (egen Zoom-lenke) (Gr. D/4)
R. Al-Azzawi
R.M. Joakimsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Fysiologi) Insulin/glukagon (Teams - tas opp)
A.D. Hafstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Farmakologi) Diabetes (Zoom) (tas opp) (Gr. E/5 + F/6)
M. Gabrielsen
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Patologi) Pancreas (vanlig Zoom-lenke)(Gr. D/4)
V. Isaksen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.09.301
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Indremed) Diabetes klinikk I (egen Zoom-lenke) (tas opp) (Gr. E/5 + F/6)
R.M. Joakimsen
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Immunologi) Immunologi ved diabetes (Zoom) (tas opp)
E.S. Blix
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.6 Lab. gr. 1
Labkurs delemne 3.6: (Patologi) Pancreas (vanlig Zoom-lenke) (Gr. D/4)
V. Isaksen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Indremed) Generell ernæring (Zoom) (tas opp)
P. Hansson
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Indremed) Kosthold ved overvekt (Zoom) (tas opp)
P. Hansson
   
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. F
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Ernæring gr. F (ved Ingvild Hansen Dale)
12:15-14:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. G
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Ernæring gr. G
A. Dale
12:15-14:00 FARM F2.305
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe A
Gruppearbeid basalfag case gr. A
Y.A. Figenschau
A.D. Hafstad
12:15-14:00 MH2 U.10.308
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe B
Gruppearbeid basalfag case gr. B
12:15-14:00 MH U6.A1AUD1
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe C
Gruppearbeid basalfag case gr. C
12:15-14:00 MH U6.A4AUD4
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe D
Gruppearbeid basalfag case gr. D
12:15-14:00 MH U6.A7AUD7
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe E
Gruppearbeid basalfag case gr. E
13:15-14:00 MH2 U.09.309
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. I
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. I (ved Vibeke Skaar)
13:15-14:00 MH2 U.09.310
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe I
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. J (ved Charlotte Vik)
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Profkom gruppe 5
Profkom-møte med mentor Gr. 5
Å. Bjørnerem
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.09.309
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. endokrine funk. gr. E
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. E (ved Charlotte Vik)
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. endokrine funk. gr. C
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. C
A. Ahlquist
14:15-15:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. endokrine funk. gr. D
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. D (ved Vibeke Skaar)
14:15-15:00 MH U6.A6AUD6
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. H
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. H (ved Charlotte Vik)
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. F
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. F (ved Vibeke Skaar)
14:15-15:00 MH2 U.09.310
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. Endokrine funk. gr. G
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Diabetessykepleie gr. G (ved Charlotte Vik)
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.09.308
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. endokrine funk. gr. A
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Ernæring gr. A (ved Ingvild Hansen Dale)
14:15-16:00 MH U7.113
MED-2510-2 Delemne 3.6 Sem. endokrine funk. gr. B
Seminar delemne 3.6: (Indremed) Ernæring gr. B
A. Dale
14:15-16:00 MH2 U.10.306
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe F
Gruppearbeid basalfag case gr. F
Y.A. Figenschau
A.D. Hafstad
14:15-16:00 MH U6.A5AUD5
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe G
Gruppearbeid basalfag case gr. G
14:15-16:00 MH2 U.10.308
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe H
Gruppearbeid basalfag case gr. H
14:15-16:00 MH2 U.09.309
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe I
Gruppearbeid basalfag case gr. I
14:15-16:00 MH2 U.09.310
MED-2510-2 Delemne 3.6 Gruppe I
Gruppearbeid basalfag case gr. J
 
15:00      
16:00          
Timeplan for MED-2510-2 i uke 9
Uke
9
Mandag
01.03.2021
Tirsdag
02.03.2021
Onsdag
03.03.2021
Torsdag
04.03.2021
Fredag
05.03.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.07.338
MED-2510-2 Delemne 3.6 Forelesning Endokrine funksjoner
Forel. delemne 3.6: (Patologi) Thyroidea anatomi (Zoom - tas opp) (Gr. G)