Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne BLU-1213-1

BLU-1213-1
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
15.08.2022
Tirsdag
16.08.2022
Onsdag
17.08.2022
Torsdag
18.08.2022
Fredag
19.08.2022
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Barnehagematematikk og måling
M. Volden
A. Wara
 
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
M.L. Sundelin
10:00      
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Introduksjon
R. Larsen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
M.L. Sundelin
M. Volden
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Måling Ute
M. Volden
A. Wara
   
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Undervisning
Hverdagssamtalen
R. Larsen
   
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Undervisning
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
H. Ludvigsen
     
11:00        
12:00        
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Undervisning
Former, mønster og symmetri
M. Volden
A. Wara
       
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Undervisning
Språk og lek
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.005
BLU-1213-1 Undervisning
Bildebøker
R. Larsen
 
13:00    
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Digitale verktøy matematikk og norsk
M.L. Sundelin
A. Wara
     
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Undervisning
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ILP 1.043
ILP 2.057
BLU-1213-1 Undervisning
M.L. Sundelin
A. Wara
     
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
12.09.2022
Tirsdag
13.09.2022
Onsdag
14.09.2022
Torsdag
15.09.2022
Fredag
16.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav 0-3 år
M. Volden
       
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1213-1 Undervisning
Fortellekompetanse, syntaks, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk

Det er lagt ut digitale forelesninger som dere ser før vi møtes til seminar 10.30.

M.L. Sundelin
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Geometri. Rom og retning
M. Volden
A. Wara
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Undervisning
Tallforståelse, telling og tallsystem
M. Volden
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Språklig mangfold
M.L. Sundelin
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
26.09.2022
Tirsdag
27.09.2022
Onsdag
28.09.2022
Torsdag
29.09.2022
Fredag
30.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1213-1 Undervisning
Forberedelse til praksis, studentene besøker praksisbarnehagen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.417
BLU-1213-1 Undervisning
Metaspråklig bevissthet
M.L. Sundelin
 
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.329
BLU-1213-1 Undervisning
Matematisk samtale
M. Volden
A. Wara
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 TEO-H1 1.417
BLU-1213-1 Undervisning
Informasjon om arbeidskrav i praksis.
O.M. Kanck
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav 3-6 år
R. Larsen
M. Volden
11:00    
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
24.10.2022
Tirsdag
25.10.2022
Onsdag
26.10.2022
Torsdag
27.10.2022
Fredag
28.10.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
R. Larsen
A. Wara
     
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Folkediktning og eventyr
R. Larsen
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
     
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
31.10.2022
Tirsdag
01.11.2022
Onsdag
02.11.2022
Torsdag
03.11.2022
Fredag
04.11.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Undervisning
Problemløsning
M. Volden
A. Wara
       
09:00        
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Sakprosa for barn
R. Larsen
 
13:00        
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Statistikk
M. Volden
A. Wara
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Observasjon og kartlegging av språk
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
 
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
07.11.2022
Tirsdag
08.11.2022
Onsdag
09.11.2022
Torsdag
10.11.2022
Fredag
11.11.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
A. Wara
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
A. Wara
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Undervisning
Veiledning muntlig arbeidskrav.
R. Larsen
A. Wara
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
 
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 46
Uke
46
Mandag
14.11.2022
Tirsdag
15.11.2022
Onsdag
16.11.2022
Torsdag
17.11.2022
Fredag
18.11.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Undervisning
Multimodale tekster og litterær samtale
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Tidlig skriftspråklig utvikling
M.L. Sundelin
   
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Undervisning
H. Ludvigsen
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
21.11.2022
Tirsdag
22.11.2022
Onsdag
23.11.2022
Torsdag
24.11.2022
Fredag
25.11.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH U6.A6A
BLU-1213-1 Undervisning
Overgang barnehage - skole
H. Ludvigsen
E. Merzliakova
I.C. Nordli
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Undervisning
R. Larsen
H. Ludvigsen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for BLU-1213-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
05.12.2022
Tirsdag
06.12.2022
Onsdag
07.12.2022
Torsdag
08.12.2022
Fredag
09.12.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1213- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00