Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne BLU-1223-1

BLU-1223-1
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Tromsø for.
Introduksjon
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språk og lek
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
08:15-11:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Hva er språk?
E.F. Markusson
10:15-16:00 ILP 1.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Måling. Uteøkt de tre første timene. Barnehagematematikk.
Begrepslæring
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.059
BLU-1223-1 Tromsø for.
Former, mønster og symmetri
Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
08:15-11:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Pedagogisk ledelse
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø for.
Begrepslæring
I.C. Nordli
08:15-11:00
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Former, mønster og symmetri
Begrepslæring
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 TEO-H1 1.213
BLU-1223-1 Tromsø for.
Utdeling arbeidskrav
I.C. Nordli
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 2.051
SVHUM B1003
BLU-1223-1 Tromsø for.
Hva er språk?
I.C. Nordli
10:00
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Former, mønster og symmetri
Barnehagematematikk
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Språk og lek
E.F. Markusson
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Barnehagematematikk. Måling.
Barnehagematematikk
G.O. Pettersen
M. Volden
12:00  
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Pedagogisk ledelse
H. Ludvigsen
14:15-15:00 DIGUND _ZOOM
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Introduksjon
Introduksjon

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/63050433797?pwd=emdBVm9sUEhLV0IvbHRVa1ZiQUxRUT09

Meeting ID: 630 5043 3797
Password: 950711

I.C. Nordli
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-17:00
14:15-17:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Begrepslæring
E.F. Markusson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 UITKIRKENES KIRK105
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Utdeling arbeidskrav
M. Volden
15:00  
16:00        
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Digitale verktøy i matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 TEO-H1 1.323
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
08:15-11:00 SVHUM C1002
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Hverdagssamtalen
R. Larsen
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.005
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Geometri
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.058
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Tallforståelse og telling. Matematisk samtale
Tallforståelse, telling og tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø for.
Veiledning arbeidskrav - Skrivetips
I.C. Nordli
09:00
10:00  
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.333
BLU-1223-1 Tromsø for.
Geometri
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Veiledning arbeidskrav - Skrivetips
I.C. Nordli
12:15-16:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tallforståelse og telling. Matematisk samtale
Tallforståelse, telling og tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digitale verktøy i matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
A. Wara
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Hverdagssamtalen
R. Larsen
H. Ludvigsen
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
26.09.2022
Tirsdag
27.09.2022
Onsdag
28.09.2022
Torsdag
29.09.2022
Fredag
30.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Tromsø for.
Praksisforberedelse
08:15-16:00
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Praksisforberedelse
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Syntaks, fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk

Se digital forelesning som er lagt ut på forhånd før du logger deg på denne undervisningsøkta. 

Topic: Syntaks, fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
https://uit.zoom.us/j/64565900967?pwd=ZHY3Vis0SzMrVlJRVzV3UlNWZDY3dz09

Meeting ID: 645 6590 0967
Password: 718047

M.L. Sundelin
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Folkediktning og eventyr
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Marit: kl. 8-10 asynkron forelesning, kl. 10-11 synkron/undervisning på Zoom
Språklig mangfold
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Språklig mangfold
E.F. Markusson
10:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språklig mangfold

Se forelesning om temaet før du logger deg på denne økta.

https://uit.zoom.us/j/69625981842?pwd=dlNHT1NOOEUySXJPVmRCRExYYWF5dz09

Meeting ID: 696 2598 1842
Password: 841421

M.L. Sundelin
 
09:00    
10:00    
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Folkediktning og eventyr
R. Larsen
11:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Syntaks, fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
E.F. Markusson
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tallsystem
Matematisk samtale
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-15:00
11:15-15:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Bildebøker
R. Larsen
11:15-15:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Bildebøker
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
UTGÅR
Syntaks, fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Tallsystem
Matematisk samtale
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Gjennomgang av arbeidskrav i praksis

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/66369525046?pwd=TXB4ajduM2h3a3F3VlFFc0NEaTBMUT09

Meeting ID: 663 6952 5046
Password: 120920

E. Merzliakova
I.C. Nordli
M. Volden
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Gjennomgang av arbeidskrav i praksis

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/66369525046?pwd=TXB4ajduM2h3a3F3VlFFc0NEaTBMUT09

Meeting ID: 663 6952 5046
Password: 120920

E. Merzliakova
I.C. Nordli
M. Volden
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Info om praksis
O.M. Kanck
15:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Info om praksis
O.M. Kanck
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
03.10.2022
Tirsdag
04.10.2022
Onsdag
05.10.2022
Torsdag
06.10.2022
Fredag
07.10.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
10.10.2022
Tirsdag
11.10.2022
Onsdag
12.10.2022
Torsdag
13.10.2022
Fredag
14.10.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
17.10.2022
Tirsdag
18.10.2022
Onsdag
19.10.2022
Torsdag
20.10.2022
Fredag
21.10.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1223-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
24.10.2022
Tirsdag
25.10.2022
Onsdag
26.10.2022
Torsdag
27.10.2022
Fredag
28.10.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Tromsø for.
Årsplanlegging
H. Ludvigsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digitale verktøy
R. Larsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Språklig bevissthet
E.F. Markusson
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Sannsynlighet
M. Volden
A. Wara
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Etterarbeid praksis
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Årsplanlegging
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Digitale verktøy
R. Larsen
A. Wara
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø for.
Observasjon og kartlegging av språk
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Statistikk
M. Volden
A. Wara
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Sakprosa for barn
R. Larsen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Tromsø for.
Språklig bevissthet
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Sakprosa for barn
R. Larsen
14:15-16:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Observasjon og kartlegging av språk
E.F. Markusson
E. Merzliakova
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 UITKIRKENES KIRK108
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Problemløsning
M. Volden
A. Wara
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
21.11.2022
Tirsdag
22.11.2022
Onsdag
23.11.2022
Torsdag
24.11.2022
Fredag
25.11.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM C1003
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Eksamensforberedelser
R. Larsen
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Tromsø for.
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø for.
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Digital lesing
I.C. Nordli
   
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-15:00
11:15-15:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Eksamensforberedelser
E.F. Markusson
E. Merzliakova
M. Volden
13:15-15:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digital lesing
I.C. Nordli
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH U6.A6A
BLU-1223-1 Tromsø for.
Overgang barnehage - skole
H. Ludvigsen
E. Merzliakova
I.C. Nordli
M. Volden
12:15-16:00 MH U6.A6A
BLU-1223-1 Kirkenes for.
Overgang barnehage - skole
H. Ludvigsen
E. Merzliakova
I.C. Nordli
M. Volden
 
13:00  
14:00  
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-1223-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
05.12.2022
Tirsdag
06.12.2022
Onsdag
07.12.2022
Torsdag
08.12.2022
Fredag
09.12.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1223- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00