Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne BVE-1551-1

BVE-1551-1
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
15.08.2022
Tirsdag
16.08.2022
Onsdag
17.08.2022
Torsdag
18.08.2022
Fredag
19.08.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 Undervisning
Barnevernfaglige beslutningsprosesser
A. Bersvendsen
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Oppstart av emnet, inkl gjennomgang av arbeidskrav, grupper og kasuser.

 Obligatorisk fremmøte
H-A.P. Jensen
A. Riise
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Juss
R. Rindahl
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:30
10:15-14:30 HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Ferdighetstrening - Barnevernfaglige beslutningsprosesser

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Juss
R. Rindahl
12:00    
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:45
13:00-14:45 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Oppstart av emnet, inkl gjennomgang av arbeidskrav, grupper og kasuser.

 Obligatorisk fremmøte
H-A.P. Jensen
A. Riise
 
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
A. Bersvendsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet

 Obligatorisk fremmøte
A. Riise
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG1 324
BVE-1551-1 Undervisning
Juridisk og barnevernfaglig vurdering - veiledning på saksfremlegg
A. Bersvendsen
H-A.P. Jensen
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:30
10:15-15:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
A. Bersvendsen
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
A. Riise
12:00  
13:00      
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Ettervern
A. Riise
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Kulturorientert praksis, kulturforståelse og kultursensitivt barnevern
T. Hansen
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:30
10:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Omsorgskompetanse og psykiske lidelser
H-A.P. Jensen
   
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Barnet som aktør og autonomi

 Obligatorisk fremmøte
A. Riise
12:00    
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Undervisning om Fylkesnemda
H-A.P. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Juss
R. Rindahl
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 244
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Ferdighetstrening - Kommunikasjon i konflikt- og tvangssituasjoner

 Obligatorisk fremmøte
H-A.P. Jensen
10:00    
11:00    
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
12.09.2022
Tirsdag
13.09.2022
Onsdag
14.09.2022
Torsdag
15.09.2022
Fredag
16.09.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 217
HARSTAD_HG5 218
BVE-1551-1 Undervisning
Juridisk og barnevernfaglig vurdering – veiledning på tilsvaret
H-A.P. Jensen
A. Riise
     
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
H-A.P. Jensen
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Samtaleprosess
H-A.P. Jensen
A. Riise
     
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 114
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
H-A.P. Jensen
A. Riise
     
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30 HARSTAD_HG5 242
HARSTAD_HG5 244
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Refleksjon om fylkesnemnda og oppfølging videre

 Obligatorisk fremmøte
H-A.P. Jensen
   
12:00      
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
26.09.2022
Tirsdag
27.09.2022
Onsdag
28.09.2022
Torsdag
29.09.2022
Fredag
30.09.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-12:30
11:45-12:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Annet
Oppsummering av emnet og eksamens info
H-A.P. Jensen
A. Riise
   
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BVE-1551-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
10.10.2022
Tirsdag
11.10.2022
Onsdag
12.10.2022
Torsdag
13.10.2022
Fredag
14.10.2022
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
BVE-1551- Skriftlig skoleeksamen (WISEFLOW)
 
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00