Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne HEL-6319-1

HEL-6319-1
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:15
09:15-10:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling- psykisk helse
C. Reedtz
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:15
10:15-12:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Flyktning i Norge v/ Marit Borckgrevink
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tverrfaglig samarbeid
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Intellektuell utvikling- forebygging og intervensjon
C. Reedtz
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:15
09:15-10:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Tidlig utvikling- psykisk helse
C. Reedtz
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:15
10:15-12:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Flyktning i Norge v/ Marit Borckgrevink
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Intellektuell utvikling- forebygging og intervensjon
C. Reedtz
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
03.10.2022
Tirsdag
04.10.2022
Onsdag
05.10.2022
Torsdag
06.10.2022
Fredag
07.10.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak
H. Eng
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
M. Aasheim
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn- internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:15
12:15-14:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn- internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:15
14:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Arbeidskrav
 
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:15
15:15-16:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
   
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 41
Uke
41
Mandag
10.10.2022
Tirsdag
11.10.2022
Onsdag
12.10.2022
Torsdag
13.10.2022
Fredag
14.10.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Virksomme tiltak
H. Eng
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Forebygging av atferdsvansker
M. Aasheim
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Engstelige og triste barn- internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:15
12:15-14:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Engstelige og triste barn- internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:15
14:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Arbeidskrav
 
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:15
15:15-16:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
   
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
31.10.2022
Tirsdag
01.11.2022
Onsdag
02.11.2022
Torsdag
03.11.2022
Fredag
04.11.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i familier med høykonflikt/familievern
L. Grape
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
 
14:00    
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:15
15:15-16:15 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Arbeidskrav, oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
07.11.2022
Tirsdag
08.11.2022
Onsdag
09.11.2022
Torsdag
10.11.2022
Fredag
11.11.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:15
09:15-12:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:15
09:15-11:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:15
12:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Barn og unge som lever i familier med høykonflikt/familievern
L. Grape
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
 
14:00    
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:15
15:15-16:15
HEL-6319-1 Samlinger Svolvær
Arbeidskrav, oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
05.12.2022
Tirsdag
06.12.2022
Onsdag
07.12.2022
Torsdag
08.12.2022
Fredag
09.12.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
       
10:00          
11:00          
12:00          
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-13:00
13:00-13:00
HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
14:00          
15:00          
16:00