Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne LER-1312-1

LER-1312-1
Naturfag 5-10
Timeplan for LER-1312-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-11:45
08:30-11:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Partikkelmodellen
M. Kvivesen
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Solsystemet

Les kap. 5 (s. 202 - 216) i boka Fysikk for lærere, kopi legges ut i Canvas.

En observasjonsoppgave i astrofysikk formuleres i denne økta. Rapporten leveres via Canvas i uke 40 (Frist: 09.10.22, kl. 23:59).

F.C. Geisler
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1312-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-11:45
08:30-11:45 ALTA_BT2 1080
VIRTUELT _ZOOM
LER-1312-1 Samling
Fysikk: En himmel full av stjerner/Undervisning om astrofysikk

Les kap. 5 (s. 216 - 222) og resten av kap. 5 (fra og med s. 244) i boka Fysikk for lærere, kopi legges ut i Canvas.

https://uit.zoom.us/j/63804525356

F.C. Geisler
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 ALTA_BT2 1080
VIRTUELT _ZOOM
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Læring gjennom utforskende arbeidsmåter/Bølgebevegelse

Les kap. 13 "Læring gjennom utforskende arbeidsmåter" i boka "Fysikkdidaktikk", lenke og kopi legges ut i Canvas. Les også kap. 10 "Hva er god fysikkundervisning?" og 11 "Eksperimenter i fysikkundervisningen".

Leseoppdrag: Relater det å lære gjennom utforskende arbeidsmåter til konseptet av ulike "frihetsgrader" i eksperimentelt arbeid i fysikk.

Les kap. 16.1 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.

https://uit.zoom.us/j/63804525356

F.C. Geisler
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1312-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
07.11.2022
Tirsdag
08.11.2022
Onsdag
09.11.2022
Torsdag
10.11.2022
Fredag
11.11.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-11:45
08:30-11:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Kjemi: Krefter mellom atomene
M. Kvivesen
09:00        
10:00        
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-15:45
12:30-15:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Refleksjon og brytning av bølger/Lyd

Les kap. 16.2 og 16.3 i boka "Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole", kopi legges ut i Canvas.

I denne økta kommer dere til å gjennomføre et forsøk om bølger. Rapporten leveres via Canvas i uke 46 (Frist: 20.11.22, kl. 23:59).

F.C. Geisler
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 ALTA_BT2 1080
LER-1312-1 Samling
Atommodeller og Periodesystemet
M. Kvivesen
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-1312-1 i uke 49
Uke
49
Mandag
05.12.2022
Tirsdag
06.12.2022
Onsdag
07.12.2022
Torsdag
08.12.2022
Fredag
09.12.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-11:45
08:30-11:45 ALTA_BT2 1083
LER-1312-1 Samling
Fysikk: Interferens/Interferens med lys/Fysikk: Enheter og konstanter/Posisjon og forflytning/Fart/Akselerasjon/ Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon

Les resten av kap. 16 (fra og med kap. 16.4) og kap. 1 i boka Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole, kopi legges ut i Canvas.

F.C. Geisler
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00