Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne LER-2101-1

LER-2101-1
Norsk 1-7 Mangfold i språk og tekst
Timeplan for LER-2101-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
15.08.2022
Tirsdag
16.08.2022
Onsdag
17.08.2022
Torsdag
18.08.2022
Fredag
19.08.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.047
LER-2101-1 Undervisning
Velkommen - mangfold i skrift og tale

Læreplanen i norsk (LK20)

Solheim og Hårstad (2021)  (kap 11- Språkboka)

Iversen et.al (2020) (begge ligger i Canvas)

R.V. Johnsen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-2101-1 Undervisning
Språk og identitet

 Van Ommeren (2017)

Hårstad et.al (2021) kapittel 3

R.V. Johnsen
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 1.075
LER-2101-1 Undervisning
Språk og identitet

Dramatime om språkholdninger og språk og identitet

Van Ommeren (2017)

Hårstad et.al (2021) kapittel 3

R.V. Johnsen
M. Liset
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
Språklig variasjon og historisk endring

Berg (2017) – språkboka kap. 9.

Van Ommeren (2021, Talespråk og talespråksdidaktikk)

Sollid og Nesse (2010)

Film: Språkhistorien på 11 minutter

R.V. Johnsen
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 1.047
LER-2101-1 Undervisning
Fornorskning, revitalisering og språklige minoriteter

Alle leser:
Minde H. (2005)

Helander (2009)

Sollid (2020)

Til leseseminar: Velg i tillegg enten:

Lane, P. (2011).

Johansen (2010)

Bull (2011)

R.V. Johnsen
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
12.09.2022
Tirsdag
13.09.2022
Onsdag
14.09.2022
Torsdag
15.09.2022
Fredag
16.09.2022
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
Norsk som andrespråk - språklæring

Monsen og Randen (2022) kapittel 1-3

Selj og Ryen (2019) kapittel 2

R.V. Johnsen
 
09:00        
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
Skriftspråksvariasjon

Jansson og Traavik (2017)
Jansson (2017), kap 13 i norskboka

R.V. Johnsen
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-2101-1 Undervisning
Norsk i et komparativt perspektiv

Monsen og Randen (2022) kapittel 4

Selj og Ryen (2019) kapittel 9

R.V. Johnsen
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
26.09.2022
Tirsdag
27.09.2022
Onsdag
28.09.2022
Torsdag
29.09.2022
Fredag
30.09.2022
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-2101-1 Undervisning
Arbeid med ordforråd

Monsen og Randen (2022) kapittel 6-7

R.V. Johnsen
   
09:00        
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-2101-1 Undervisning
Skriving med norsk som andrespråk

Utdeling av arbeidskrav 1 - elevtekstanalyse

Kvithyld & Aasen (2011)

Monsen og Randen (2022) kapittel 5, 8-9

Bergreen et.al (2012) kapittel 2

R.V. Johnsen
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
03.10.2022
Tirsdag
04.10.2022
Onsdag
05.10.2022
Torsdag
06.10.2022
Fredag
07.10.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
Flerspråklighet som ressurs i skolen?

Svendsen (2021)

Sollid (2019)

Kjelaas og van Ommeren (2019)

Selj & Ryen (2019) kapittel 2

Innlevering arbeidskrav 1 (elevtekstanalyse)

R.V. Johnsen
I.H. Møller
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 43
Uke
43
Mandag
24.10.2022
Tirsdag
25.10.2022
Onsdag
26.10.2022
Torsdag
27.10.2022
Fredag
28.10.2022
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-2101-1 Undervisning
Språk, identitet og minoriteter i arbeid med skjønnlitteratur

Hirvonen (2014)

Karlsen (2019)

Stokke (2022) kapittel 11 (Stokke) og 14 (Khateeb)

valgfri bok velges av lista i Leganto

R.V. Johnsen
I.H. Møller
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-2101-1 Undervisning
Språk, identitet og minoriteter i arbeid med skjønnlitteratur

Stokke (2022) kapittel 11 (Stokke) og 14 (Khateeb)

Tonne m.fl (2012)

valgfri bok velges av lista i Leganto

I.H. Møller
 
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 44
Uke
44
Mandag
31.10.2022
Tirsdag
01.11.2022
Onsdag
02.11.2022
Torsdag
03.11.2022
Fredag
04.11.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.056
LER-2101-1 Undervisning
Litteraturformidling (framføre valgt barne-/ungdomsbok)
I.H. Møller
     
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 45
Uke
45
Mandag
07.11.2022
Tirsdag
08.11.2022
Onsdag
09.11.2022
Torsdag
10.11.2022
Fredag
11.11.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
Oppstart arbeidskrav "multimodal framstilling av ein skjønnlitterær tekst med eigenvurdering"

Tørnby & Stokke (2022)

Tønnesen (2022)

M. Liset
I.H. Møller
09:00        
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.047
LER-2101-1 Undervisning
Litteraturformidling (framføre valgt barne-/ungdomsbok)
I.H. Møller
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 46
Uke
46
Mandag
14.11.2022
Tirsdag
15.11.2022
Onsdag
16.11.2022
Torsdag
17.11.2022
Fredag
18.11.2022
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.075
LER-2101-1 Undervisning
Øving på drama, Marte tilgjengelig for veiledning
M. Liset
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 47
Uke
47
Mandag
21.11.2022
Tirsdag
22.11.2022
Onsdag
23.11.2022
Torsdag
24.11.2022
Fredag
25.11.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
Fremføring dramatisering av skjønnlitteratur
R.V. Johnsen
M. Liset
I.H. Møller
   
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for LER-2101-1 i uke 48
Uke
48
Mandag
28.11.2022
Tirsdag
29.11.2022
Onsdag
30.11.2022
Torsdag
01.12.2022
Fredag
02.12.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
Oppsummering av semesteret
R.V. Johnsen
I.H. Møller
       
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00