Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne LER-2212-1

LER-2212-1
Uke 34
Mandag
08:30-11:45 - 22.08.2022
Samling
Programmering
Lærer:
S.D. Manshadi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:30-11:45 - 25.08.2022
Samling
Læringsprosesser, formalisering og symbolspråk
Lærer:
M. Kvivesen
Fredag
Uke 37
Mandag
08:30-11:45 - 12.09.2022
Samling
Programmering og algoritmisk tenkning
Lærer:
S.D. Manshadi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:30-11:45 - 15.09.2022
Samling
Programmering og algoritmisk tenkning
Lærer:
S.D. Manshadi
Fredag
Uke 42
Mandag
08:30-11:45 - 17.10.2022
Samling
Programmering og algoritmisk tenkning
Lærer:
S.D. Manshadi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:30-11:45 - 20.10.2022
Samling
microbit

Undervisningen er på Nordnoesk Vitensenteret (gulbygget)

Lærer:
Fredag
Uke 48
Mandag
08:30-11:45 - 28.11.2022
Samling
Proporsjonal resonnering, Matematiske bevis- og argumentasjonsformer
Lærer:
S.D. Manshadi
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:30-11:45 - 01.12.2022
Samling
Proporsjonal resonnering, Matematiske bevis- og argumentasjonsformer
Lærer:
S.D. Manshadi
Fredag