Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Høst - emne LER-3500-1

LER-3500-1
Timeplan for LER-3500-1 i uke 33
Uke
33
Mandag
15.08.2022
Tirsdag
16.08.2022
Onsdag
17.08.2022
Torsdag
18.08.2022
Fredag
19.08.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Oppstart og informasjon om emnet
P.Ø. Haavold
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Teori, litteraturgjennomgang og forskningsspørsmål
A.H. Lødemel
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 DIGUND _ZOOM
LER-3500-1 Forelesning
Oppstart 5. studieår
M. Bartnæs
H. Brox
H.R. Folkenborg
F. Hiss
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
M. Olufsen
J.N. Roksvold
K-A. Sæther
 
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 TEO-H1 1.325
LER-3500-1 Engelsk
H. Brox
10:15-12:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Naturfag

Møt opp på Biologirommet.

Disse timene bruker vi til å diskutere hva dere ønsker å skrive masteroppgave om, og hvem som skal veilede.

Vennlig hilsen

Siw

S.T. Killengreen
10:15-12:00 TEO-H1 1.333
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Engelsk

Blikstad-Balas & Dalland: Forskningsdesign (se Canvas).

H. Brox
10:15-12:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Forskningsdesign
P.Ø. Haavold
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ILP 2.005
LER-3500-1 Norsk
M. Bartnæs
R.V. Johnsen
A.H. Lødemel
V. Øie
12:00      
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Litteratursøk
P.Ø. Haavold
   
15:00        
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 35
Uke
35
Mandag
29.08.2022
Tirsdag
30.08.2022
Onsdag
31.08.2022
Torsdag
01.09.2022
Fredag
02.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Workshop 3
Etnografi
F. Hiss
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Workshop 3
Etnografi
F. Hiss
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Kvantitative metoder
S. Thorvaldsen
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.221
LER-3500-1 Workshop 1
Eksperiment/survey/ex post facto
P.Ø. Haavold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 TEO-H1 1.229
LER-3500-1 Engelsk
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP 2.072
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Workshop 1
Eksperiment/survey/ex post facto
P.Ø. Haavold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 MH2 U.09.310
LER-3500-1 Engelsk
Kafédialog med faglærerne
H. Brox
T.E. Holmbukt
I.K. Jakobsen
K. Killie
A.B. Larsen
C.L. Olsen
M. Son
10:15-12:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-12:00 ILP 2.072
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Kvalitative metoder
F. Hiss
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Workshop 2
Dokumentanalyse
H.R. Folkenborg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 5
Case studie
A.H. Lødemel
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-3500-1 Workshop 2
Dokumentanalyse
H.R. Folkenborg
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Workshop 4
Aksjonsforskning
T. Leming
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Workshop 4
Aksjonsforskning
T. Leming
   
15:00    
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Kvalitative metoder
F. Hiss
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.221
LER-3500-1 Workshop 1
Tester/registerdata
P.Ø. Haavold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.225
LER-3500-1 Workshop 1
Tester/registerdata
P.Ø. Haavold
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 3
Aksjonsforskning (ekstra)
T. Leming
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Matematikk
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Kvantitative metoder
S. Thorvaldsen
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.229
LER-3500-1 Workshop 3
Aksjonsforskning (ekstra)
T. Leming
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.329
LER-3500-1 Workshop 4
Dokumentanalyse (ekstra)
H.R. Folkenborg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.217
LER-3500-1 Workshop 2
Spørreskjema
S. Thorvaldsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 6
Case studie
A.H. Lødemel
13:00
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 37
Uke
37
Mandag
12.09.2022
Tirsdag
13.09.2022
Onsdag
14.09.2022
Torsdag
15.09.2022
Fredag
16.09.2022
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.005
LER-3500-1 Workshop 8
Kvantitative analysemetoder
S. Thorvaldsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.005
LER-3500-1 Workshop 8
Kvantitative analysemetoder
S. Thorvaldsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 7
Intervju

NB: Oppstart kl 09:00

H. Brox
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 2
Video
S. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 2
Video
S. Karlsen
   
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Workshop 3
Observasjon
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Workshop 3
Observasjon
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.217
LER-3500-1 Workshop 9
Kvantitative analysemetoder
S. Thorvaldsen
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H1 1.221
LER-3500-1 Workshop 4
Logg/feltnotater
R.V. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H5 5.302
LER-3500-1 Workshop 4
Logg/feltnotater
R.V. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
LER-3500-1 Workshop 1
Intervju
H. Brox
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H1 1.229
LER-3500-1 Workshop 1
Intervju
H. Brox
15:00
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Workshop 2
Observasjon
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
08:15-12:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Engelsk
H. Brox
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
10:15-12:00 TEO-H1 1.307
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
 
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Engelsk
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
10:15-12:00 ILP 1.042
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-12:00 ILP 2.072
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 TEO-H5 5.302
LER-3500-1 Workshop 5
Kvalitative analysemetoder
F. Hiss
12:15-16:00 TEO-H1 1.229
LER-3500-1 Workshop 4
Kvalitativ dataanalyse
R.V. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.059
LER-3500-1 Forelesning
Validitet/reliabilitet
J.N. Roksvold
11:00
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
LER-3500-1 Workshop 3
Kvalitativ dataanalyse
F. Hiss
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Workshop 6
Kvalitative analysemetoder
R.V. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 SVHUM E0105
LER-3500-1 Workshop 1
Intervju
H. Brox
13:00
14:00  
15:00  
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 39
Uke
39
Mandag
26.09.2022
Tirsdag
27.09.2022
Onsdag
28.09.2022
Torsdag
29.09.2022
Fredag
30.09.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 TEO-H1 1.258
LER-3500-1 Fagdidaktisk master
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
M.N. Hansen
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.229
LER-3500-1 Engelsk
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
O.J. Wang
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-14:00 TEO-H1 1.225
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.325
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-3500-1 Engelsk
(Shut up and write!)
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
O.J. Wang
10:15-12:00 ILP 2.006
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-12:00 ILP 2.005
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
10:15-14:00 TEO-H1 1.307
LER-3500-1 Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
11:00    
12:00    
13:00    
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 40
Uke
40
Mandag
03.10.2022
Tirsdag
04.10.2022
Onsdag
05.10.2022
Torsdag
06.10.2022
Fredag
07.10.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Engelsk
Peer feedback on project plan
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-14:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Matematikk
P.Ø. Haavold
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Begynneropplæring
F. Hiss
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-3500-1 Engelsk
ingen undervisning; drop-in ved behov på rom 1.058
H. Brox
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-3500-1 Naturfag
S.T. Killengreen
10:15-14:00 ILP 2.056
LER-3500-1 Norsk
R.V. Johnsen
 
11:00      
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 42
Uke
42
Mandag
17.10.2022
Tirsdag
18.10.2022
Onsdag
19.10.2022
Torsdag
20.10.2022
Fredag
21.10.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Eksamen
Matematikk
P.Ø. Haavold
09:00-15:00 ILP 2.050
LER-3500-1 Eksamen
Norsk
R.V. Johnsen
A.H. Lødemel
09:00-15:00 ILP 2.071
LER-3500-1 Eksamen
Naturfag
S.T. Killengreen
09:00-16:00
LER-3500- Muntlig eksamen, dag 1 av 5
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Eksamen
Matematikk
P.Ø. Haavold
09:00-15:00 ILP 2.050
LER-3500-1 Eksamen
Norsk
R.V. Johnsen
I.L. Ramberg
09:00-15:00 ILP 2.071
LER-3500-1 Eksamen
Naturfag
S.T. Killengreen
09:00-16:00 ILP 2.060
LER-3500-1 Eksamen
Samfunnsfag
H.R. Folkenborg
09:00-16:00
LER-3500- Muntlig eksamen, dag 2 av 5
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Eksamen
Matematikk
P.Ø. Haavold
09:00-16:00 ILP 2.050
LER-3500-1 Eksamen
Begynneropplæring
F. Hiss
09:00-16:00 ILP 2.062
LER-3500-1 Eksamen
Engelsk
H. Brox
09:00-16:00
LER-3500- Muntlig eksamen, dag 3 av 5
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-11:00
09:00-11:00 ILP 2.062
LER-3500-1 Eksamen
Engelsk
H. Brox
09:00-15:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Eksamen
Matematikk
P.Ø. Haavold
09:00-16:00 ILP 2.050
LER-3500-1 Eksamen
Begynneropplæring
F. Hiss
09:00-16:00
LER-3500- Muntlig eksamen, dag 4 av 5
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00 ILP 1.047
LER-3500-1 Eksamen
Matematikk
P.Ø. Haavold
09:00-16:00
LER-3500- Muntlig eksamen, dag 5 av 5
09:15-14:00 ILP 2.005
LER-3500-1 Fagdidaktisk master
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
M.N. Hansen
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for LER-3500-1 i uke 48
Uke
48
Mandag
28.11.2022
Tirsdag
29.11.2022
Onsdag
30.11.2022
Torsdag
01.12.2022
Fredag
02.12.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ILP 1.006
LER-3500-1 Fagdidaktisk master
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
M.N. Hansen
O.J. Wang
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00