Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne BLU-1014-2

BLU-1014-2
Barns utvikling, lek og læring
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Tirsdag
04.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Onsdag
05.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Torsdag
06.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Fredag
07.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Tirsdag
11.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Onsdag
12.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Torsdag
13.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Fredag
14.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Tirsdag
18.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Onsdag
19.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Torsdag
20.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Fredag
21.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Tirsdag
25.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Onsdag
26.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Torsdag
27.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Fredag
28.01.2022
08:15-16:00 BLU-1014-2 Praksis
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
09.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-1014-2 Tromsø forlesning S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 1.058
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 1.058
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 S. Boldermo
Torsdag
10.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-1014-2 Tromsø forlesning S. Boldermo
10:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 1.043
ILP 2.006
BLU-1014-2 Tromsø forlesning
Etterarbeid praksis
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T.K. Vårnes
Fredag
11.02.2022
08:15-11:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 S. Boldermo
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.02.2022
11:15-13:00 BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Barnehagelærerens profesjonsforståelse
P.E. Bartnæs
13:15-16:00 BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Barnehagelærerens profesjonsforståelse
P.E. Bartnæs
Onsdag
16.02.2022
08:15-10:00 BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Læring og læringsteori - en videreføring
P.E. Bartnæs
10:15-12:00 BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Læring og læringsteori - en videreføring
P.E. Bartnæs
Torsdag
17.02.2022
14:15-16:00 BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Etterarbeid praksis
T.K. Vårnes
A. Wara
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1014-2 Tromsø forlesning M.H. Jenssen
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Selvopplevelse og samspill
P.E. Bartnæs
11:15-13:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 M.H. Jenssen
Tirsdag
22.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Selvopplevelse og samspill
P.E. Bartnæs
10:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Selvopplevelse og samspill
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 M.H. Jenssen
Torsdag
24.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1014-2 Tromsø forlesning M.H. Jenssen
10:15-13:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 M.H. Jenssen
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 M.H. Jenssen
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.03.2022
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Å skape gode relasjoner med barn
S. Boldermo
10:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Å skape gode relasjoner med barn
S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1014-2 Tromsø forlesning M.H. Jenssen
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 M.H. Jenssen
Tirsdag
22.03.2022
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 M.H. Jenssen
Torsdag
24.03.2022
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1014-2 Tromsø forlesning P.E. Bartnæs
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Å skape gode relasjoner med barn
S. Boldermo
10:15-13:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 P.E. Bartnæs
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Å skape gode relasjoner med barn
S. Boldermo
Fredag
25.03.2022
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 P.E. Bartnæs
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
31.03.2022
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Gruppefremlegg (digital)

https://uit.zoom.us/j/68077303051?pwd=RHpoM0hkNHNXamowMXE5Umx4OFZTUT09

Meeting ID: 680 7730 3051
Password: 175868

M. Andersen
12:15-14:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Danning og barns rett til medvirkning
M. Andersen
14:15-16:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Danning og barns rett til medvirkning
M. Andersen
Fredag
01.04.2022
08:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Lek - en videreføring

https://uit.zoom.us/j/61383992068?pwd=UlovMmRQZktYTkR2dk1QQWUzRFY0Zz09

Meeting ID: 613 8399 2068
Password: 533749

P.E. Bartnæs
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Selvopplevelse og samspill
P.E. Bartnæs
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.04.2022
08:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Tromsø forlesning M.H. Jenssen
14:15-16:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 M.H. Jenssen
Tirsdag
05.04.2022
08:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Tromsø forlesning S. Boldermo
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 M.H. Jenssen
10:15-13:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 S. Boldermo
Onsdag
06.04.2022
12:15-14:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 M.H. Jenssen
Torsdag
07.04.2022
08:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 M.H. Jenssen
08:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 S. Boldermo
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.04.2022
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-1014-2 Tromsø forlesning P.E. Bartnæs
S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 P.E. Bartnæs
S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 P.E. Bartnæs
S. Boldermo
Onsdag
20.04.2022
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1014-2 Tromsø forlesning P.E. Bartnæs
S. Boldermo
Torsdag
21.04.2022
08:15-11:00 ILP 2.056
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 1 P.E. Bartnæs
S. Boldermo
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1014-2 Sem. Tromsø gr. 2 P.E. Bartnæs
S. Boldermo
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
28.04.2022
10:15-12:00 BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Barnehagelæreryrket: å lede seg selv, barn og barnegruppen
P.E. Bartnæs
12:15-14:00 BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Barnehagelæreryrket: å lede seg selv, barn og barnegruppen
P.E. Bartnæs
Fredag
29.04.2022
10:15-12:00 BLU-1014-2 Kirkenes forelesning
Eksamensforberedelser
P.E. Bartnæs
12:15-15:00 BLU-1014-2 Sem. Kirkenes
Eksamensforberedelser
P.E. Bartnæs
Timeplan for BLU-1014-2 i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.05.2022
09:00-09:00 BLU-1014- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
Fredag
06.05.2022
15:00-15:00 BLU-1014- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)