Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne BLU-2000-1

BLU-2000-1
Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
10.01.2022
Tirsdag
11.01.2022
Onsdag
12.01.2022
Torsdag
13.01.2022
Fredag
14.01.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
08:15-10:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
 
09:00  
10:00          
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 2.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
11:15-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 TEO-H1 1.425
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
 
12:00  
13:00  
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
17.01.2022
Tirsdag
18.01.2022
Onsdag
19.01.2022
Torsdag
20.01.2022
Fredag
21.01.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
09:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
 
09:00  
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-14:00
10:00-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MH U7.126AU10
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
12:15-15:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
 
12:00  
13:00  
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
31.01.2022
Tirsdag
01.02.2022
Onsdag
02.02.2022
Torsdag
03.02.2022
Fredag
04.02.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
08:15-10:00 MH U7.126AU10
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP U1.068
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
     
09:00      
10:00          
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 1.042
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
11:15-14:00 ILP 2.005
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 2.006
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
     
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
07.03.2022
Tirsdag
08.03.2022
Onsdag
09.03.2022
Torsdag
10.03.2022
Fredag
11.03.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
14.03.2022
Tirsdag
15.03.2022
Onsdag
16.03.2022
Torsdag
17.03.2022
Fredag
18.03.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 12
Uke
12
Mandag
21.03.2022
Tirsdag
22.03.2022
Onsdag
23.03.2022
Torsdag
24.03.2022
Fredag
25.03.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2000-1 Praksis
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 14
Uke
14
Mandag
04.04.2022
Tirsdag
05.04.2022
Onsdag
06.04.2022
Torsdag
07.04.2022
Fredag
08.04.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
     
09:00      
10:00          
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
11:15-14:00 MH2 U.10.311
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
11:15-14:00 UB 244
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
     
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 17
Uke
17
Mandag
25.04.2022
Tirsdag
26.04.2022
Onsdag
27.04.2022
Torsdag
28.04.2022
Fredag
29.04.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 SVHUM A3012
TEO-H1 1.323
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
08:15-11:00 SVHUM A3012
TEO-H1 1.323
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.343
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
T. Isaksen
S.S. Madsen
H.E. Moe
J.E.T. Strand
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.343
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
T. Isaksen
S.S. Madsen
H.E. Moe
J.E.T. Strand
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 TEO-H1 1.221
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.307
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
S.S. Madsen
H.E. Moe
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
10:15-16:00 TEO-H1 1.221
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.307
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
S.S. Madsen
H.E. Moe
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-16:00
11:15-16:00 ILP 1.042
ILP 1.043
ILP U1.068
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
11:15-16:00 ILP 1.042
ILP 1.043
ILP U1.068
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
   
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 22
Uke
22
Mandag
30.05.2022
Tirsdag
31.05.2022
Onsdag
01.06.2022
Torsdag
02.06.2022
Fredag
03.06.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-14:00
14:00-14:00
BLU-2000- Bacheloroppgave (WISEFLOW)
       
15:00          
16:00