Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne BLU-2000-1

BLU-2000-1
Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.01.2022
08:15-10:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
08:15-10:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 2.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
11:15-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
Tirsdag
11.01.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
11:15-14:00 TEO-H1 1.425
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
S.S. Madsen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
T. Isaksen
Onsdag
12.01.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
11:15-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
Torsdag
13.01.2022
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
11:15-14:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvantitativ metode
S.S. Madsen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
I.C. Nordli
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.01.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 2.072
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
Tirsdag
18.01.2022
08:15-10:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
11:15-14:00 MH U7.126AU10
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
K.A. Nyborg
Onsdag
19.01.2022
08:15-10:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
09:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
11:15-14:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
12:15-15:00 UB 244
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
Torsdag
20.01.2022
08:15-10:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP 1.005
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
10:00-14:00 TEO-H1 1.343
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
E. Eriksen
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
S.S. Madsen
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.01.2022
08:15-10:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
08:15-10:00 MH U7.126AU10
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 1.042
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
11:15-14:00 ILP 2.005
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
Tirsdag
01.02.2022
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
08:15-10:00 ILP U1.068
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
11:15-14:00 ILP 2.006
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
F. Hiss
S.S. Madsen
11:15-14:00 ILP 2.056
VIRTUELT _DIGUND
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
T. Isaksen
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Tirsdag
08.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Onsdag
09.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Torsdag
10.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Fredag
11.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Tirsdag
15.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Onsdag
16.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Torsdag
17.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Fredag
18.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Tirsdag
22.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Onsdag
23.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Torsdag
24.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Fredag
25.03.2022
08:15-16:00 BLU-2000-1 Praksis
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.04.2022
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
11:15-14:00 MH2 U.10.311
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
Tirsdag
05.04.2022
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2000-1 Forelesning gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-2000-1 Forelesning gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
11:15-14:00 TEO-H4 4.213
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
I.C. Nordli
11:15-14:00 UB 244
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
H.E. Moe
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.04.2022
08:15-11:00 SVHUM A3012
TEO-H1 1.323
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
08:15-11:00 SVHUM A3012
TEO-H1 1.323
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
11:15-16:00 ILP 1.042
ILP 1.043
ILP U1.068
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
11:15-16:00 ILP 1.042
ILP 1.043
ILP U1.068
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
S.S. Madsen
H.E. Moe
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
Tirsdag
26.04.2022
10:15-16:00 TEO-H1 1.221
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.307
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
S.S. Madsen
H.E. Moe
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
10:15-16:00 TEO-H1 1.221
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.307
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
S.S. Madsen
H.E. Moe
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
J.E.T. Strand
Fredag
29.04.2022
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.343
BLU-2000-1 Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
T. Isaksen
S.S. Madsen
H.E. Moe
J.E.T. Strand
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.343
BLU-2000-1 Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
F. Hiss
T. Isaksen
S.S. Madsen
H.E. Moe
J.E.T. Strand
Timeplan for BLU-2000-1 i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.05.2022
14:00-14:00 BLU-2000- Bacheloroppgave (WISEFLOW)