Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne BLU-2000-1

BLU-2000-1
Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori
Uke 2
Mandag
08:15-10:00 - 10.01.2022
Forelesning gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
Lærer:
T. Isaksen
08:15-10:00 - 10.01.2022
Forelesning gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 10.01.2022
Seminar gr. 1
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
Lærer:
T. Isaksen
11:15-14:00 - 10.01.2022
Seminar gr. 2
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
Lærer:
S.S. Madsen
Tirsdag
08:15-10:00 - 11.01.2022
Forelesning gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
Lærer:
S.S. Madsen
08:15-10:00 - 11.01.2022
Forelesning gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
Lærer:
T. Isaksen
11:15-14:00 - 11.01.2022
Seminar gr. 1
Vitenskapsteoretiske blikk på pedagogikkfaget
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 11.01.2022
Seminar gr. 2
Introduksjon til emnet. Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære.
Lærer:
T. Isaksen
Onsdag
08:15-10:00 - 12.01.2022
Forelesning gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
Lærer:
I.C. Nordli
08:15-10:00 - 12.01.2022
Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 12.01.2022
Seminar gr. 1
Skriving, etikk/NSD?
Lærer:
I.C. Nordli
11:15-14:00 - 12.01.2022
Seminar gr. 2
Kvantitativ metode
Lærer:
S.S. Madsen
Torsdag
08:15-10:00 - 13.01.2022
Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode
Lærer:
S.S. Madsen
08:15-10:00 - 13.01.2022
Forelesning gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
Lærer:
I.C. Nordli
11:15-14:00 - 13.01.2022
Seminar gr. 1
Kvantitativ metode
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 13.01.2022
Seminar gr. 2
Skriving, etikk/NSD?
Lærer:
I.C. Nordli
Fredag
Uke 3
Mandag
08:15-10:00 - 17.01.2022
Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
Lærer:
K.A. Nyborg
08:15-10:00 - 17.01.2022
Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 17.01.2022
Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
Lærer:
K.A. Nyborg
11:15-14:00 - 17.01.2022
Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
Lærer:
S.S. Madsen
Tirsdag
08:15-10:00 - 18.01.2022
Forelesning gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
Lærer:
S.S. Madsen
08:15-10:00 - 18.01.2022
Forelesning gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
Lærer:
K.A. Nyborg
11:15-14:00 - 18.01.2022
Seminar gr. 1
Kvalitativ metode. Intervju, observasjon.
Lærer:
S.S. Madsen
11:15-14:00 - 18.01.2022
Seminar gr. 2
Kvalitativ metode. Tekstanalyse, semiotisk- og diskurs analyse
Lærer:
K.A. Nyborg
Onsdag
08:15-10:00 - 19.01.2022
Forelesning gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
Lærer:
S.S. Madsen
09:15-11:00 - 19.01.2022
Forelesning gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
Lærer:
E. Eriksen
11:15-14:00 - 19.01.2022
Seminar gr. 1
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
Lærer:
E. Eriksen
12:15-15:00 - 19.01.2022
Seminar gr. 2
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
Lærer:
S.S. Madsen
Torsdag
08:15-10:00 - 20.01.2022
Forelesning gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
Lærer:
S.S. Madsen
08:15-10:00 - 20.01.2022
Forelesning gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
Lærer:
E. Eriksen
10:00-14:00 - 20.01.2022
Seminar gr. 2
Dokumentanalyse. Kvalitativ metode - analyse
Lærer:
E. Eriksen
11:15-14:00 - 20.01.2022
Seminar gr. 1
Kvantitativ metode - Analyse. SPSS?
Lærer:
S.S. Madsen
Fredag
Uke 5
Mandag
08:15-10:00 - 31.01.2022
Forelesning gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
Lærer:
T. Isaksen
08:15-10:00 - 31.01.2022
Forelesning gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
11:15-14:00 - 31.01.2022
Seminar gr. 1
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
Lærer:
T. Isaksen
11:15-14:00 - 31.01.2022
Seminar gr. 2
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
Rom:
ILP 2.005
Tirsdag
08:15-10:00 - 01.02.2022
Forelesning gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
Rom:
ILP 1.042
08:15-10:00 - 01.02.2022
Forelesning gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
Lærer:
T. Isaksen
11:15-14:00 - 01.02.2022
Seminar gr. 1
Skriveseminar: oppbygging av oppgaven og metodevalg
Rom:
ILP 2.006
11:15-14:00 - 01.02.2022
Seminar gr. 2
To tema: 1) Tematisk analyse og 2) skillet mellom teoridrevne og empiridrevne analyser – vi ser på to forskningsrapporter som utgjør eksempler.
Lærer:
T. Isaksen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
08:15-16:00 - 07.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 08.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 09.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:15-16:00 - 10.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 11.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Uke 11
Mandag
08:15-16:00 - 14.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 15.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 16.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:15-16:00 - 17.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 18.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Uke 12
Mandag
08:15-16:00 - 21.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 22.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 23.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:15-16:00 - 24.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 25.03.2022
Praksis
Lærer:
Rom:
Uke 14
Mandag
08:15-10:00 - 04.04.2022
Forelesning gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
Lærer:
H.E. Moe
Rom:
ILP 1.007
08:15-10:00 - 04.04.2022
Forelesning gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
Lærer:
I.C. Nordli
Rom:
ILP 2.056
11:15-14:00 - 04.04.2022
Seminar gr. 1
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
Lærer:
H.E. Moe
11:15-14:00 - 04.04.2022
Seminar gr. 2
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
Lærer:
I.C. Nordli
Tirsdag
08:15-10:00 - 05.04.2022
Forelesning gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
Lærer:
I.C. Nordli
Rom:
ILP 1.042
08:15-10:00 - 05.04.2022
Forelesning gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
Lærer:
H.E. Moe
Rom:
ILP U1.068
11:15-14:00 - 05.04.2022
Seminar gr. 1
Evaluering, spørsmål, skrive-workshop med fokus på sluttfasen av oppgaven.
Lærer:
I.C. Nordli
11:15-14:00 - 05.04.2022
Seminar gr. 2
Innføring i visuelle presentasjonsmåter
Lærer:
H.E. Moe
Rom:
UB 244
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
08:15-11:00 - 25.04.2022
Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
08:15-11:00 - 25.04.2022
Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
11:15-16:00 - 25.04.2022
Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
11:15-16:00 - 25.04.2022
Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
Tirsdag
10:15-16:00 - 26.04.2022
Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
10:15-16:00 - 26.04.2022
Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-16:00 - 29.04.2022
Seminar gr. 2
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
08:15-16:00 - 29.04.2022
Seminar gr. 1
Presentasjon av muntlig arbeidskrav
Uke 22
Mandag
14:00-14:00 - 30.05.2022
Bacheloroppgave (WISEFLOW)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag