Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-2025-1

ERN-2025-1
Bacheloroppgave i ernæring
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.01.2022
09:15-11:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Forelesning
Introduksjon til bacheloroppgaven
M. Brustad
12:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Forelesning
Systematisk litteratursøk
E. Reierth
Torsdag
13.01.2022
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Forelesning M. Brustad
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Seminar M. Brustad
13:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Seminar M. Brustad
Fredag
14.01.2022
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Forelesning M. Brustad
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Seminar M. Brustad
13:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-2025-1 Seminar M. Brustad
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.02.2022
10:15-11:00 MH2 U.10.308
ERN-2025-1 Forelesning
EndNote
M. Brustad
12:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-2025-1 Forelesning
Vitenskapelig litteratursøk
E. Reierth
Tirsdag
08.02.2022
10:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2025-1 Forelesning
Å skrive vitenskapelig tekst v/Solveig Kavli
Onsdag
09.02.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Torsdag
10.02.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.03.2022
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-2025-1 Forelesning
Å skrive vitenskapelig tekst v/Solveig Kavli
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.03.2022
09:15-11:00 MH2 U.10.308
ERN-2025-1 Forelesning
Metode og resultat
M. Brustad
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.03.2022
09:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2025-1 Forelesning
Ressurstime
M. Brustad
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
27.04.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Torsdag
28.04.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Fredag
29.04.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Tirsdag
03.05.2022
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-2025-1 Forelesning
Ressurstime - spørsmål og svar om eksamen
M. Brustad
R.H. Nergaard
Onsdag
04.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Torsdag
05.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Fredag
06.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Tirsdag
10.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Onsdag
11.05.2022
09:15-11:00 MH2 U.10.308
ERN-2025-1 Forelesning
Ressurstime
M. Brustad
Torsdag
12.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Fredag
13.05.2022
08:00-16:00 ERN-2025-1 Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.05.2022
12:00-12:00 ERN-2025- Bacheloroppgave (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Timeplan for ERN-2025-1 i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
07.06.2022
09:00-15:00 ERN-2025- Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 1 av 3 (Fellesundervisning)
Onsdag
08.06.2022
09:00-15:00 ERN-2025- Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 2 av 3 (Fellesundervisning)
Torsdag
09.06.2022
09:00-15:00 ERN-2025- Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 3 av 3 (Fellesundervisning)
NB: Semester 2022 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25