Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-2025-1

ERN-2025-1
Bacheloroppgave i ernæring
Uke 2
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 11.01.2022
Forelesning
Introduksjon til bacheloroppgaven
Lærer:
M. Brustad
12:15-15:00 - 11.01.2022
Forelesning
Systematisk litteratursøk
Lærer:
E. Reierth
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 13.01.2022
Forelesning
Lærer:
M. Brustad
10:15-12:00 - 13.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
13:15-15:00 - 13.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
Fredag
09:15-10:00 - 14.01.2022
Forelesning
Lærer:
M. Brustad
10:15-12:00 - 14.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
13:15-15:00 - 14.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
Uke 6
Mandag
10:15-11:00 - 07.02.2022
Forelesning
EndNote
Lærer:
M. Brustad
12:15-15:00 - 07.02.2022
Forelesning
Vitenskapelig litteratursøk
Lærer:
E. Reierth
Tirsdag
10:15-12:00 - 08.02.2022
Forelesning
Å skrive vitenskapelig tekst v/Solveig Kavli
Lærer:
Onsdag
08:00-16:00 - 09.02.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 10.02.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 01.03.2022
Forelesning
Å skrive vitenskapelig tekst v/Solveig Kavli
Lærer:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
09:15-11:00 - 07.03.2022
Forelesning
Metode og resultat
Lærer:
M. Brustad
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 23.03.2022
Forelesning
Ressurstime
Lærer:
M. Brustad
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 27.04.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 28.04.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Fredag
08:00-16:00 - 29.04.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Uke 18
Mandag
08:00-16:00 - 02.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Tirsdag
09:15-11:00 - 03.05.2022
Forelesning
Ressurstime - spørsmål og svar om eksamen
Onsdag
08:00-16:00 - 04.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 05.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Fredag
08:00-16:00 - 06.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Uke 19
Mandag
08:00-16:00 - 09.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Tirsdag
08:00-16:00 - 10.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Onsdag
09:15-11:00 - 11.05.2022
Forelesning
Ressurstime
Lærer:
M. Brustad
Torsdag
08:00-16:00 - 12.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Fredag
08:00-16:00 - 13.05.2022
Eget arbeid
Eget arbeid med bacheloroppgaven
Lærer:
Rom:
Uke 20
Mandag
12:00-12:00 - 16.05.2022
Bacheloroppgave (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
Tirsdag
09:00-15:00 - 07.06.2022
Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 1 av 3 (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Onsdag
09:00-15:00 - 08.06.2022
Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 2 av 3 (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Torsdag
09:00-15:00 - 09.06.2022
Justerende muntlig prøve og endelig karakter, dag 3 av 3 (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Fredag
NB: Semester 2022 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25