Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-2025-1

ERN-2025-1
Bacheloroppgave i ernæring
Uke 2
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 11.01.2022
Forelesning
Introduksjon til bacheloroppgaven
Lærer:
M. Brustad
12:15-15:00 - 11.01.2022
Forelesning
Systematisk litteratursøk
Lærer:
E. Reierth
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 13.01.2022
Forelesning
Lærer:
M. Brustad
10:15-12:00 - 13.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
13:15-15:00 - 13.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
Fredag
09:15-10:00 - 14.01.2022
Forelesning
Lærer:
M. Brustad
10:15-12:00 - 14.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad
13:15-15:00 - 14.01.2022
Seminar
Lærer:
M. Brustad