Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne ERN-3006-1

ERN-3006-1
Masteroppgave - forskningsprotokoll
Timeplan for ERN-3006-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
10.01.2022
Tirsdag
11.01.2022
Onsdag
12.01.2022
Torsdag
13.01.2022
Fredag
14.01.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Introduksjon og informasjon
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Biblioteksressurser - systematisk litteratursøk
E. Reierth
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Seminar
Muntlig presentasjon av prosjekt med kommentarer fra medstudenter

 Obligatorisk fremmøte
C. Rylander
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Oppfriskning av EndNote og bruk av referanseverktøy
N. Baiju
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Protokollutvikling (innhold, format og maler, tekst - struktur og organisering)
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Systematisk litteratursøk

 Obligatorisk fremmøte
E. Reierth
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Selvstudium/gruppearbeid - skriv intro og øv på bruk av EndNote
N. Baiju
11:00  
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Akademisk skriving 1 v/Solveig Kavli
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Kritisk litteraturvurdering
N. Baiju
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:15
13:15-14:15 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Forskningsspørsmål, hypoteser eller problemstillinger?
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Forelesning
Presentasjon av hjemmearbeid
G. Skeie
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Akademisk skriving 1 v/Solveig Kavli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Kritisk litteraturvurdering

 Obligatorisk fremmøte
N. Baiju
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
ERN-3006-1 Selvstudium
Hypoteser
 
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Start arbeid med egen protokoll
C. Rylander
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Kritisk vurdering av hypoteser i par
N. Baiju
 
16:00          
Timeplan for ERN-3006-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
24.01.2022
Tirsdag
25.01.2022
Onsdag
26.01.2022
Torsdag
27.01.2022
Fredag
28.01.2022
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 VIRTUELT _DIGUND
ERN-3006-1 Forelesning
Spørretime
E. Reierth
 
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3006-1 i uke 10
Uke
10
Mandag
07.03.2022
Tirsdag
08.03.2022
Onsdag
09.03.2022
Torsdag
10.03.2022
Fredag
11.03.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Forelesning
Introduksjon til modul 2
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.328
MH2 U.10.330
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Jobbe med materiale og metode - diskuter med medstudenter
T. Braaten
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Forelesning
Akademisk skriving 2 - klarspråk v/Solveig Kavli
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Jobbe med databehandlingsplan
G. Skeie
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Seminar
Presentasjon av hjemmearbeid
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Akademisk skriving 2 v/Solveig Kavli
11:00    
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Seminar
Presentasjon av hjemmearbeid
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Forelesning
Etikk
Å. Wifstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Seminar
Presentasjon av materiale og metode

 Obligatorisk fremmøte
T. Braaten
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Seminar
Studiediskusjon

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Forelesning
Etikk, personvern, NSD

 Obligatorisk fremmøte
T.M. Sandanger
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Seminar
Etikk
Å. Wifstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Forelesning
Presentasjon hjemmearbeid
G. Skeie
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
ERN-3006-1 Selvstudium
Forberede presentasjon av materiale og metode
 
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Forelesning
Databehandlingsplan
G. Skeie
 
16:00          
Timeplan for ERN-3006-1 i uke 14
Uke
14
Mandag
04.04.2022
Tirsdag
05.04.2022
Onsdag
06.04.2022
Torsdag
07.04.2022
Fredag
08.04.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
ERN-3006-1 Forelesning
Introduksjon til siste samling, tilbakemelding arbeidskrav (databehandlingsplan)
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Tidslinje - disposisjon for prosjektet
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.303
VIRTUELT _DIGUND
ERN-3006-1 Forelesning
Publikasjonsetikk og publikasjonsbias
T.M.A. Ikäheimo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Akademisk skriving 3 - Fra ide til avsnitt v/Solveig Kavli
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U7.117AUD8
ERN-3006-1 Seminar
Presentasjon arbeidskrav (protokoll) og hverandrevurdering

 Obligatorisk fremmøte
K.S. Olsen
G. Skeie
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Gruppearbeid
Spørsmål og svar om skriving v/Solveig Kavli
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Forelesning
Hva er viktig i et godt abstract?
G. Skeie
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Forelesning
Tilbakemelding abstract/Presentasjon av hjemmeeksamen
G. Skeie
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-3006-1 Forelesning
Saminor-studien
S.R. Siri
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-12:00
12:00-12:00
ERN-3006- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
ERN-3006-1 Seminar
Presentasjon arbeidskrav (protokoll) og hverandrevurdering

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
   
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.303
ERN-3006-1 Seminar
Skriv abstract og gi hverandrevurdering

 Obligatorisk fremmøte
G. Skeie
 
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for ERN-3006-1 i uke 16
Uke
16
Mandag
18.04.2022
Tirsdag
19.04.2022
Onsdag
20.04.2022
Torsdag
21.04.2022
Fredag
22.04.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-12:00
12:00-12:00
ERN-3006- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
13:00          
14:00          
15:00          
16:00