Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne HEL-6319-1

HEL-6319-1
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
24.01.2022
Tirsdag
25.01.2022
Onsdag
26.01.2022
Torsdag
27.01.2022
Fredag
28.01.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier (forts.)
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:15
12:00-13:15 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Flyktninger i Norge
Marit Borckgrevink
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:00
12:00-13:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
C. Reedtz
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
31.01.2022
Tirsdag
01.02.2022
Onsdag
02.02.2022
Torsdag
03.02.2022
Fredag
04.02.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i lavinnteksfamilier
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Flyktning i Norge
Marit Borckgrevink
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
C. Reedtz
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
28.02.2022
Tirsdag
01.03.2022
Onsdag
02.03.2022
Torsdag
03.03.2022
Fredag
04.03.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak
H. Eng
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
O. Løndal
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak (forts.)
H. Eng
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
O. Løndal
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn (forts.)
S-P. Neumer
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel (forts.)
F. Adolfsen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Arbeidskrav
M.B. Hansen
 
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
   
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 11
Uke
11
Mandag
14.03.2022
Tirsdag
15.03.2022
Onsdag
16.03.2022
Torsdag
17.03.2022
Fredag
18.03.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Virksomme tiltak
H. Eng
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Forebygging av atferdsvansker
M. Aasheim
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
S-P. Neumer
 
10:00    
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:15
12:30-14:15
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
 
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-15:15
14:30-15:15
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Arbeidskrav
 
15:00          
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 16
Uke
16
Mandag
18.04.2022
Tirsdag
19.04.2022
Onsdag
20.04.2022
Torsdag
21.04.2022
Fredag
22.04.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Mobbing (forts.)
H. Kyrrestad
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
L. Grape
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging (forts.)
A-K. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
 
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Høykonflikt/familievern (forts.)
L. Grape
 
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:00-16:00
15:00-16:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 18
Uke
18
Mandag
02.05.2022
Tirsdag
03.05.2022
Onsdag
04.05.2022
Torsdag
05.05.2022
Fredag
06.05.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Mobbing
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Rusforebygging
H. Kyrrestad
 
10:00    
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Lunsj
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
L. Grape
 
13:00    
14:00    
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
 
16:00          
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 22
Uke
22
Mandag
30.05.2022
Tirsdag
31.05.2022
Onsdag
01.06.2022
Torsdag
02.06.2022
Fredag
03.06.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:00
09:00-09:00
HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
       
10:00          
11:00          
12:00          
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-13:00
13:00-13:00
HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
14:00          
15:00          
16:00