Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne HEL-6319-1

HEL-6319-1
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
25.01.2022
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
12:00-13:15 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
13:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Onsdag
26.01.2022
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
M.B. Hansen
10:15-11:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier (forts.)
M.B. Hansen
11:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
12:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Flyktninger i Norge
Marit Borckgrevink
Torsdag
27.01.2022
09:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
10:15-12:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
12:00-13:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
13:15-15:00 VIRTUELT _DIGUND
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
C. Reedtz
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.02.2022
09:15-10:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Informasjon om emnet
M.B. Hansen
10:15-12:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Introduksjon til forebygging
M.B. Hansen
13:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Tverrfaglig samarbeid
M.B. Hansen
Onsdag
02.02.2022
09:15-11:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i lavinnteksfamilier
M.B. Hansen
12:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Flyktning i Norge
Marit Borckgrevink
Torsdag
03.02.2022
09:15-12:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Tidlig utvikling - psykisk helse
C. Reedtz
13:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
C. Reedtz
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.03.2022
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak
H. Eng
10:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak (forts.)
H. Eng
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel (forts.)
F. Adolfsen
Onsdag
02.03.2022
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
O. Løndal
10:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
O. Løndal
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
15:15-16:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
Torsdag
03.03.2022
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
S-P. Neumer
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
12:15-14:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn (forts.)
S-P. Neumer
14:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Arbeidskrav
M.B. Hansen
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.03.2022
09:15-11:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Virksomme tiltak
H. Eng
12:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
F. Adolfsen
Onsdag
16.03.2022
09:15-12:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Forebygging av atferdsvansker
M. Aasheim
12:30-14:15 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Samtaler med barn
J. Evertsen
O. Løndal
14:30-15:15 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Gode og vonde hemmeligheter
J. Evertsen
O. Løndal
Torsdag
17.03.2022
09:15-14:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
S-P. Neumer
14:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Arbeidskrav
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.04.2022
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging (forts.)
A-K. Johnsen
Onsdag
20.04.2022
09:15-10:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Mobbing
H. Kyrrestad
10:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Mobbing (forts.)
H. Kyrrestad
12:15-13:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
13:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
Torsdag
21.04.2022
09:15-11:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Rusforebygging
H. Kyrrestad
11:15-12:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Lunsj
12:15-14:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
L. Grape
14:15-15:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Høykonflikt/familievern (forts.)
L. Grape
15:00-16:00 MH U7.117AUD8
HEL-6319-1 Samlinger Tromsø
Oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.05.2022
09:15-11:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn som pårørende
K.B. Kristensen
12:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Selvmordsforebygging
A-K. Johnsen
Onsdag
04.05.2022
09:15-11:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Mobbing
H. Kyrrestad
12:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Ungdom og medievaner
H. Kyrrestad
Torsdag
05.05.2022
09:15-11:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Rusforebygging
H. Kyrrestad
11:15-12:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Lunsj
12:15-15:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
L. Grape
15:15-16:00 HEL-6319-1 Samlinger Mo i Rana
Oppsummering og evaluering
M.B. Hansen
Timeplan for HEL-6319-1 i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.05.2022
09:00-09:00 HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Fredag
03.06.2022
13:00-13:00 HEL-6319- Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)