Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne HEL-6319-1

HEL-6319-1
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)
Uke 4
Mandag
Tirsdag
09:15-10:00 - 25.01.2022
Samlinger Tromsø
Informasjon om emnet
Lærer:
M.B. Hansen
10:15-12:00 - 25.01.2022
Samlinger Tromsø
Introduksjon til forebygging
Lærer:
M.B. Hansen
12:00-13:15 - 25.01.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
13:15-15:00 - 25.01.2022
Samlinger Tromsø
Tverrfaglig samarbeid
Lærer:
M.B. Hansen
Onsdag
09:15-10:00 - 26.01.2022
Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
Lærer:
M.B. Hansen
10:15-11:00 - 26.01.2022
Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier (forts.)
Lærer:
M.B. Hansen
11:15-12:00 - 26.01.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
12:15-15:00 - 26.01.2022
Samlinger Tromsø
Flyktninger i Norge
Torsdag
09:15-10:00 - 27.01.2022
Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
Lærer:
C. Reedtz
10:15-12:00 - 27.01.2022
Samlinger Tromsø
Tidlig utvikling - psykisk helse
Lærer:
C. Reedtz
12:00-13:00 - 27.01.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
13:15-15:00 - 27.01.2022
Samlinger Tromsø
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
Lærer:
C. Reedtz
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
09:15-10:00 - 01.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Informasjon om emnet
Lærer:
M.B. Hansen
Rom:
10:15-12:00 - 01.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Introduksjon til forebygging
Lærer:
M.B. Hansen
Rom:
13:15-15:00 - 01.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Tverrfaglig samarbeid
Lærer:
M.B. Hansen
Rom:
Onsdag
09:15-11:00 - 02.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i lavinnteksfamilier
Lærer:
M.B. Hansen
Rom:
12:15-15:00 - 02.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Flyktning i Norge
Rom:
Torsdag
09:15-12:00 - 03.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Tidlig utvikling - psykisk helse
Lærer:
C. Reedtz
Rom:
13:15-15:00 - 03.02.2022
Samlinger Mo i Rana
Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
Lærer:
C. Reedtz
Rom:
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
09:15-10:00 - 01.03.2022
Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak
Lærer:
H. Eng
10:15-11:00 - 01.03.2022
Samlinger Tromsø
Virksomme tiltak (forts.)
Lærer:
H. Eng
11:15-12:00 - 01.03.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
12:15-13:00 - 01.03.2022
Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
Lærer:
F. Adolfsen
13:15-15:00 - 01.03.2022
Samlinger Tromsø
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel (forts.)
Lærer:
F. Adolfsen
Onsdag
09:15-10:00 - 02.03.2022
Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
Lærer:
O. Løndal
10:15-12:00 - 02.03.2022
Samlinger Tromsø
Forebygging av atferdsvansker
Lærer:
O. Løndal
12:15-13:00 - 02.03.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
13:15-15:00 - 02.03.2022
Samlinger Tromsø
Samtaler med barn
15:15-16:00 - 02.03.2022
Samlinger Tromsø
Gode og vonde hemmeligheter
Torsdag
09:15-11:00 - 03.03.2022
Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
Lærer:
S-P. Neumer
11:15-12:00 - 03.03.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
12:15-14:00 - 03.03.2022
Samlinger Tromsø
Engstelige og triste barn (forts.)
Lærer:
S-P. Neumer
14:15-15:00 - 03.03.2022
Samlinger Tromsø
Arbeidskrav
Lærer:
M.B. Hansen
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 15.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Virksomme tiltak
Lærer:
H. Eng
Rom:
12:15-15:00 - 15.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
Lærer:
F. Adolfsen
Rom:
Onsdag
09:15-12:00 - 16.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Forebygging av atferdsvansker
Lærer:
M. Aasheim
Rom:
12:30-14:15 - 16.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Samtaler med barn
Rom:
14:30-15:15 - 16.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Gode og vonde hemmeligheter
Rom:
Torsdag
09:15-14:00 - 17.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Engstelige og triste barn - internaliserte vansker
Lærer:
S-P. Neumer
Rom:
14:15-15:00 - 17.03.2022
Samlinger Mo i Rana
Arbeidskrav
Lærer:
Rom:
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 19.04.2022
Samlinger Tromsø
Barn som pårørende
Lærer:
K.B. Kristensen
11:15-12:00 - 19.04.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
12:15-13:00 - 19.04.2022
Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging
Lærer:
A-K. Johnsen
13:15-15:00 - 19.04.2022
Samlinger Tromsø
Selvmordsforebygging (forts.)
Lærer:
A-K. Johnsen
Onsdag
09:15-10:00 - 20.04.2022
Samlinger Tromsø
Mobbing
Lærer:
H. Kyrrestad
10:15-12:00 - 20.04.2022
Samlinger Tromsø
Mobbing (forts.)
Lærer:
H. Kyrrestad
12:15-13:00 - 20.04.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
13:15-15:00 - 20.04.2022
Samlinger Tromsø
Ungdom og medievaner
Lærer:
H. Kyrrestad
Torsdag
09:15-11:00 - 21.04.2022
Samlinger Tromsø
Rusforebygging
Lærer:
H. Kyrrestad
11:15-12:00 - 21.04.2022
Samlinger Tromsø
Lunsj
Lærer:
12:15-14:00 - 21.04.2022
Samlinger Tromsø
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
Lærer:
L. Grape
14:15-15:00 - 21.04.2022
Samlinger Tromsø
Høykonflikt/familievern (forts.)
Lærer:
L. Grape
15:00-16:00 - 21.04.2022
Samlinger Tromsø
Oppsummering og evaluering
Lærer:
M.B. Hansen
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 03.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Barn som pårørende
Lærer:
K.B. Kristensen
Rom:
12:15-15:00 - 03.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Selvmordsforebygging
Lærer:
A-K. Johnsen
Rom:
Onsdag
09:15-11:00 - 04.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Mobbing
Lærer:
H. Kyrrestad
Rom:
12:15-15:00 - 04.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Ungdom og medievaner
Lærer:
H. Kyrrestad
Rom:
Torsdag
09:15-11:00 - 05.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Rusforebygging
Lærer:
H. Kyrrestad
Rom:
11:15-12:00 - 05.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Lunsj
Lærer:
Rom:
12:15-15:00 - 05.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Barn og unge som lever i familie med høykonflikt/familievern
Lærer:
L. Grape
Rom:
15:15-16:00 - 05.05.2022
Samlinger Mo i Rana
Oppsummering og evaluering
Lærer:
M.B. Hansen
Rom:
Fredag
Uke 22
Mandag
09:00-09:00 - 30.05.2022
Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-13:00 - 03.06.2022
Hjemmeeksamen (WISEFLOW) (Fellesundervisning)
Lærer:
Rom: