Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-1354-2

LER-1354-2
Kroppsøving fellesemne
Timeplan for LER-1354-2 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.01.2022
14:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
LER-1354-2 Undervisning
Lek og motorikk 1

Zoom

T.K. Vårnes
Torsdag
20.01.2022
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
LER-1354-2 Undervisning
Lek og motorikk 2

ZOOM

T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
27.01.2022
10:15-12:00 ILP 2.006
VIRTUELT _ZOOM
LER-1354-2 Undervisning
Lek og motorikk 3

zoom

T.K. Vårnes
Fredag
28.01.2022
14:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
LER-1354-2 Undervisning
Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving 1

zoom

T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.02.2022
10:15-12:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Tirsdag
22.02.2022
14:15-16:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Fredag
25.02.2022
10:15-13:00 KRAFT 036
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.02.2022
09:15-10:00 ILP 1.043
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
10:15-12:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Torsdag
03.03.2022
14:15-16:00 KRAFT 036
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.03.2022
12:15-15:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Onsdag
09.03.2022
14:15-16:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Torsdag
10.03.2022
13:15-16:00 LER-1354-2 Undervisning L. Hjemgård Johansen
Fredag
11.03.2022
12:15-14:00 ILP 1.006
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.03.2022
08:15-10:00 LER-1354-2 Undervisning L. Hjemgård Johansen
Timeplan for LER-1354-2 i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.03.2022
14:15-16:00 LER-1354-2 Undervisning L. Hjemgård Johansen
Torsdag
24.03.2022
13:15-16:00 LER-1354-2 Undervisning L. Hjemgård Johansen
Timeplan for LER-1354-2 i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
01.04.2022
10:15-12:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
05.04.2022
14:15-18:00 ILP 2.056
LER-1354-2 Undervisning
Vårtur - skidag (flyttet fra fredag) OBS! Varer fra kl. 14-18
J-E. Furulund
L. Hjemgård Johansen
Timeplan for LER-1354-2 i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.04.2022
13:15-15:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Undervisning J-E. Furulund
T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
29.04.2022
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-1354-2 Undervisning
Eksamenforberedelse og emneevaluering
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Timeplan for LER-1354-2 i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
07.06.2022
09:00-09:00 LER-1354-2 Hjemmeeksamen
Onsdag
08.06.2022
09:00-09:00 LER-1354-2 Hjemmeeksamen
Torsdag
09.06.2022
08:15-16:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Eksamen
Fredag
10.06.2022
08:15-16:00 KRAFT K1-1
LER-1354-2 Eksamen