Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-2061-2

LER-2061-2
FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis
Uke 2
Mandag
Tirsdag
10:30-11:15 - 11.01.2022
Samling
Lærer:
12:00-15:45 - 11.01.2022
Samling
Lærer:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
10:30-11:15 - 08.03.2022
Samling
Poster

Vi skal lage poster. Mona og Monica

12:00-15:45 - 08.03.2022
Samling
Poster

Mona og Monica

 

Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:00-11:15 - 20.04.2022
Samling
Lærer:
12:00-15:45 - 20.04.2022
Samling
Lærer:
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:00-14:00 - 25.05.2022
Hjemmeeksamen
Lærer:
Rom:
Torsdag
Fredag