Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-3051-1

LER-3051-1
Masteremne i begynneropplæring: Lærelyst og mestring på 1.-4.trinn
Timeplan for LER-3051-1 i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.02.2022
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-3051-1 Forelesning
Rom og romforståelse
I. Frenning
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
24.02.2022
08:15-12:00 ILP 1.006
LER-3051-1 Forelesning
Felles oppstart
F.L. Hansen
M. Liset
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Fredag
25.02.2022
08:15-12:00 ILP 2.056
LER-3051-1 Forelesning
Norsk
K-A. Sæther
Timeplan for LER-3051-1 i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.03.2022
14:15-16:00 ILP 1.047
LER-3051-1 Forelesning
Matematikk - Geometri
F.L. Hansen
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
08.03.2022
12:15-16:00 ILP 1.047
LER-3051-1 Forelesning
Matematikk - Algebraisk tenkning
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
09.03.2022
10:15-14:00 ILP 1.058
ILP 1.062
LER-3051-1 Forelesning
Norsk
M. Liset
K-A. Sæther
Torsdag
10.03.2022
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-3051-1 Forelesning
Norsk
K-A. Sæther
10:15-12:00 ILP 1.047
LER-3051-1 Forelesning
Forberedelse til praksis OBS nytt rom Didaktikken ILP 1.059.
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Timeplan for LER-3051-1 i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.03.2022
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-3051-1 Forelesning
Oppsummering av praksis
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Torsdag
31.03.2022
10:15-14:00 ILP 1.006
LER-3051-1 Forelesning
Skriveverksted - arbeidskrav om faglig utvikling
K-A. Sæther
A. Unhjem
Timeplan for LER-3051-1 i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.04.2022
10:15-16:00 KRAFT K1-1
LER-3051-1 Forelesning
Utedag med tema
I. Frenning
F.L. Hansen
M. Liset
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Tirsdag
05.04.2022
10:15-14:00 ILP 2.006
LER-3051-1 Forelesning
Kartlegging av lesing
K-A. Sæther
14:15-16:00 ILP 1.047
LER-3051-1 Forelesning
Intensiv opplæring i lesning
A. Unhjem
Onsdag
06.04.2022
12:15-14:00 ILP 1.058
LER-3051-1 Forelesning
OBS nytt rom ILP 2.056 Kartlegging og vurdering i matematikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
07.04.2022
10:15-16:00 ILP 1.006
LER-3051-1 Forelesning
Lesekonferanse om kartlegging
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Fredag
08.04.2022
10:15-12:00 ILP 1.006
ILP 1.043
ILP 1.058
ILP U1.068
LER-3051-1 Forelesning
Presentasjon av fagtekst - Arbeidskrav om fagsamtale
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Timeplan for LER-3051-1 i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.04.2022
08:15-12:00 ILP 1.006
ILP 1.062
LER-3051-1 Forelesning G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.042
LER-3051-1 Forelesning
Norsk
K-A. Sæther
Torsdag
21.04.2022
10:15-12:00 ILP 2.072
LER-3051-1 Forelesning
Matematikk fra 1-4. trinn
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-3051-1 Forelesning
Norsk
K-A. Sæther
Fredag
22.04.2022
08:15-16:00 ILP 2.057
ILP 2.058
LER-3051-1 Forelesning G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Timeplan for LER-3051-1 i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.04.2022
08:15-16:00 ILP 2.057
LER-3051-1 Forelesning
Digitale læremidler - detaljert program kommer
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Tirsdag
26.04.2022
12:15-16:00 ILP 2.006
LER-3051-1 Forelesning
Eksamenforberedelse: Selvvalgt tema og selvvalgt pensum, Godkjenning av tema
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Timeplan for LER-3051-1 i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.05.2022
09:00-16:00 LER-3051- Muntlig, dag 1 av 3
Tirsdag
24.05.2022
09:00-16:00 LER-3051- Muntlig, dag 2 av 3
Onsdag
25.05.2022
09:00-16:00 LER-3051- Muntlig, dag 3 av 3