Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-3100-1

LER-3100-1
Masteremne i norskdidaktikk. Literacy, danning og flerspråklighet
Uke 2
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 11.01.2022
Undervisning
10:15-12:00 - 11.01.2022
Undervisning
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 18.01.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
10:15-12:00 - 18.01.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 25.01.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
10:15-12:00 - 25.01.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 01.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
10:15-13:00 - 01.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
08:15-11:00 - 08.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
11:15-14:00 - 08.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 15.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
10:15-12:00 - 15.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
08:15-11:00 - 22.02.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
11:15-14:00 - 22.02.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 01.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
10:15-12:00 - 01.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 08.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
10:15-12:00 - 08.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
08:15-11:00 - 29.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
11:15-14:00 - 29.03.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 05.04.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP 1.047
10:15-13:00 - 05.04.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP 1.047
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 19.04.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
10:15-12:00 - 19.04.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 26.04.2022
Undervisning
Lærer:
R.V. Johnsen
Rom:
ILP U1.068
10:15-12:00 - 26.04.2022
Undervisning
Lærer:
V. Øie
Rom:
ILP U1.068
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:00-09:00 - 06.05.2022
Hjemmeeksamen
Lærer:
Rom:
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-13:00 - 13.05.2022
Hjemmeeksamen
Lærer:
Rom: