Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-3110-1

LER-3110-1
Masteremne i norskdidaktikk. Literacy, danning og flerspråklighet
Timeplan for LER-3110-1 i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.01.2022
12:00-16:00 ALTA_BT1 2026
LER-3110-1 Samling C. Kleemann
V. Øie
Tirsdag
18.01.2022
08:30-16:00 ALTA_BT1 1014
LER-3110-1 Samling C. Kleemann
V. Øie
Timeplan for LER-3110-1 i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
16.03.2022
12:00-16:00 ALTA_BT1 2026
LER-3110-1 Samling V. Øie
Torsdag
17.03.2022
08:30-16:00 ALTA_BT1 2026
LER-3110-1 Samling
Timeplan for LER-3110-1 i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.03.2022
08:30-16:00 ALTA_BT1 2026
LER-3110-1 Samling
Torsdag
31.03.2022
08:30-16:00 ALTA_BT1 2026
LER-3110-1 Samling C. Kleemann
Timeplan for LER-3110-1 i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.05.2022
09:00-09:00 LER-3110- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
Fredag
06.05.2022
13:00-13:00 LER-3110- Hjemmeeksamen (WISEFLOW)