Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-3110-1

LER-3110-1
Masteremne i norskdidaktikk. Literacy, danning og flerspråklighet
Uke 3
Mandag
12:00-16:00 - 17.01.2022
Samling
Tirsdag
08:30-16:00 - 18.01.2022
Samling
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:00-16:00 - 16.03.2022
Samling
Lærer:
V. Øie
Torsdag
08:30-16:00 - 17.03.2022
Samling
Lærer:
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:30-16:00 - 30.03.2022
Samling
Lærer:
Torsdag
08:30-16:00 - 31.03.2022
Samling
Lærer:
C. Kleemann
Fredag
Uke 18
Mandag
09:00-09:00 - 02.05.2022
Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
Lærer:
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-13:00 - 06.05.2022
Hjemmeeksamen (WISEFLOW)
Lærer:
Rom: