Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne LER-3911-2

LER-3911-2
Mastergradsoppgave i norskdidaktikk
Timeplan for LER-3911-2 i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.02.2022
12:00-16:00 ALTA_BT1 2025
VIRTUELT _ZOOM
LER-3911-2 Samling
Seminar
Timeplan for LER-3911-2 i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Timeplan for LER-3911-2 i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
01.06.2022
08:15-16:00 LER-3911-2 Samling
Masterkonferanse GLU Alta
A. Andersson
Y. Engkvist
K. Isaksen
S.D. Manshadi
R. Mikkelsen
A.M. Simensen
K.E. Stien
K-A. Sæther