Skip to main content
Uke
Legg til emne

Timeplan 2022 Vår - emne PED-2000-1

PED-2000-1
Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk
Timeplan for PED-2000-1 i uke 2
Uke
2
Mandag
10.01.2022
Tirsdag
11.01.2022
Onsdag
12.01.2022
Torsdag
13.01.2022
Fredag
14.01.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Introduksjon. Forskningsdesign Forskningsetikk. Hypotesetesting.
J. Breivik
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Den kvantitative forskningsprosessen
J.T. Forsberg
 
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 3
Uke
3
Mandag
17.01.2022
Tirsdag
18.01.2022
Onsdag
19.01.2022
Torsdag
20.01.2022
Fredag
21.01.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 PED
Øvingsseminar: Utforske data i SPSS
J.T. Forsberg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Kvantitativ forskning: design, datainnsamling, utvalg, generaliserbarhet
J.T. Forsberg
 
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 SPESPED
Øvingsseminar: Utforske data i SPSS
J.T. Forsberg
   
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Beskrivende statistikk
J.T. Forsberg
     
15:00        
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 4
Uke
4
Mandag
24.01.2022
Tirsdag
25.01.2022
Onsdag
26.01.2022
Torsdag
27.01.2022
Fredag
28.01.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 PED
Øvingsseminar: Undersøke korrelasjoner og sammenhenger i SPSS
J.T. Forsberg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Kvantitativ forskning: regresjonsanalyse og ANOVA
J.T. Forsberg
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Kvantitativ forskning: korrelasjon og kausalitet
J.T. Forsberg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 SPESPED
Øvingsseminar: Undersøke korrelasjoner og sammenhenger i SPSS
J.T. Forsberg
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 5
Uke
5
Mandag
31.01.2022
Tirsdag
01.02.2022
Onsdag
02.02.2022
Torsdag
03.02.2022
Fredag
04.02.2022
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Om å skrive bacheloroppgave og velge tema for oppgaven
J. Breivik
 
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Kvalitativ forskning: problemstilling og utvalg
L.L. Warth
   
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
VIRTUELT _DIGUND
PED-2000-1 Forelesning
Vitenskapsteori: fortolkning og hermeneutikk
J. Breivik
     
15:00        
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 6
Uke
6
Mandag
07.02.2022
Tirsdag
08.02.2022
Onsdag
09.02.2022
Torsdag
10.02.2022
Fredag
11.02.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
PED-2000-1 PED
Øvingsseminar: Tema: Problemstilling, utvalg og intervjuguide
L.L. Warth
10:15-12:00 ILP 1.007
PED-2000-1 SPESPED
Øvingsseminar: Tema: Problemstilling, utvalg og intervjuguide
L.L. Warth
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Kvalitativ forskning: observasjon og dokumentanalyse
L.L. Warth
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Kvalitative forskningsintervju
L.L. Warth
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 7
Uke
7
Mandag
14.02.2022
Tirsdag
15.02.2022
Onsdag
16.02.2022
Torsdag
17.02.2022
Fredag
18.02.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
PED-2000-1 PED
Øvingsseminar: Tema: Analyse av intervjumateriale
L.L. Warth
10:15-12:00 ILP 1.007
PED-2000-1 SPESPED
Øvingsseminar: Tema: Analyse av intervjumateriale
L.L. Warth
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Forskningsetikk
J. Breivik
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Analyse av kvalitativt materiale
L.L. Warth
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 8
Uke
8
Mandag
21.02.2022
Tirsdag
22.02.2022
Onsdag
23.02.2022
Torsdag
24.02.2022
Fredag
25.02.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:00
12:00-15:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Karrieredag for bachelor og master i pedagogikk
J. Breivik
A. Kristiansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
PED-2000-1 Forelesning
Litteratursøk og forskningsoversikt
J. Breivik
     
13:00      
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 9
Uke
9
Mandag
28.02.2022
Tirsdag
01.03.2022
Onsdag
02.03.2022
Torsdag
03.03.2022
Fredag
04.03.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
PED-2000- Skriftlig
     
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 21
Uke
21
Mandag
23.05.2022
Tirsdag
24.05.2022
Onsdag
25.05.2022
Torsdag
26.05.2022
Fredag
27.05.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-13:00
13:00-13:00
PED-2000- Bacheloroppgave (WISEFLOW)
     
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 23
Uke
23
Mandag
06.06.2022
Tirsdag
07.06.2022
Onsdag
08.06.2022
Torsdag
09.06.2022
Fredag
10.06.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 1 av 9
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 2 av 9
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 3 av 9
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 4 av 9
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00          
Timeplan for PED-2000-1 i uke 24
Uke
24
Mandag
13.06.2022
Tirsdag
14.06.2022
Onsdag
15.06.2022
Torsdag
16.06.2022
Fredag
17.06.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 7 av 9
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 8 av 9
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
PED-2000- Muntlig, dag 9 av 9
   
09:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00